Sari la continut

avocati - Getty

Președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR), av. dr. Gheorghe Florea, a explicat stadiul transpunerii directivei europene care se referă la asistența juridică și al directivei privind accesul la avocat în cadrul procedurilor penale și al procedurilor privind mandatul european de arestare. (Foto: Guliver/Getty Images)

Citește mai mult

Tanar cu spatele - Getty

Directiva europeană 2016/800 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind garanțiile procedurale pentru copiii care sunt persoane suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale are termen de transpunere data de 11 iunie 2019. (Foto Guliver/Getty Images)

Citește mai mult

avocat - Getty

Av. dr. Gheorghe Florea, președintele Uniunii Naţionale a Barourilor din România (UNBR), a prezentat stadiul de transpunere a directivelor europene, vizând dreptul la apărare și consolidarea drepturilor persoanelor suspectate și acuzate, prin stabilirea unor standarde minime comune privind drepturile la un proces echitabil. (Foto Guliver/Getty Images)

Citește mai mult

Avocat si judecator

Av. dr. Gheorghe Florea, președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România, a explicat care au fost observațiile și propunerile Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) la dezbaterile pe cele trei proiecte - Codul penal, Codul de procedură penală și Codul de procedură civilă. (Foto: Guliver/Getty Images)

Citește mai mult

Gheorghe Florea - UNBR

O vreme UNBR s-a confruntat cu problema ”barourilor paralele”, un fel de asociații nepatrimoniale, fără ființă juridică legală, care practicau ”falsa avocatură”, inclusiv la instanțe.

Citește mai mult