Sari la continut

De șase ani suntem împreună. Vă mulțumim!

Găsim valori comune, sau scriem despre lucruri care ne despart. Ne unesc bunul simț și credința că putem fi mai buni. Suntem Republica, sunteți Republica!

DOCUMENT. Regulamentul pentru redeschiderea sălilor de fitness și aerobic: mască obligatorie, cu excepția perioadei de efort intens, minimum 7 mp/persoană la exercițiile pe aparate, minimum 10 mp/persoană în cazul exercițiilor de tip aerobic

fitness - covid - Foto: Andriy Popov / Panthermedia / Profimedia)

Foto: Andriy Popov / Panthermedia / Profimedia

Persoanele care merg la sălile de fitness vor fi obligate să poarte mască în spațiile comune, cu excepția perioadei de efort fizic intens, iar numărul de persoane care se antrenează la un moment dat va fi limitat în funcție de capacitatea sălii, astfel încât fiecărei persoane să îi revină un spațiu de 7 mp în cazul exercițiilor pe aparate și 10 mp în cazul exercițiilor de tip aerobic. 

Măsurile sunt prevăzute în regulamentul privind activitățile de pregătire fizică în săli de fitness și aerobic, publicat sâmbătă în Monitorul Oficial.

Regulamentul face parte din Ordinul comun al ministrului Sănătății și al ministrului Sporturilor pentru aprobarea regulamentelor în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, pentru reluarea activității de natație în bazinele acoperite și în aer liber din România, și pentru desfășurarea activităților de pregătire fizică în săli de fitness și aerobic.

Cele mai importante prevederi din regulamentul privind condițiile care trebuie respectate în vederea desfășurării activităților de pregătire fizică în săli de fitness și aerobic:

 • Cu excepția perioadei de efort fizic intens, este obligatorie purtarea măștii (medicale/non-medicale) în spațiile comune 
 • Organizarea spațiului de pregătire fizică anaerobă (pe aparate) astfel încât să permită menținerea unui spațiu de siguranță pentru fiecare persoană de minimum 7 mp
 • Organizarea spațiului de pregătire fizică aerobică astfel încât să permită menținerea unui spațiu de siguranță pentru fiecare persoană de minimum 10 mp
 • Triajul observațional zilnic la intrarea în sală. Nu se va permite accesul persoanelor care prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, stare generală alterată) și temperatură mai mare de 37,3°C.
 • Accesul în sală trebuie să se facă numai în baza unei programări prealabile
 • Numărul de persoane care se antrenează la un moment dat va fi limitat în funcție de capacitatea sălii, pentru a se menține distanța de siguranță, astfel încât fiecărei persoane să îi revină un spațiu de 7 mp în cazul exercițiilor pe aparate și 10 mp în cazul exercițiilor de tip aerobic. 
 • Se delimitează spațiile de exerciții, cu menținerea distanței fizice de minimum 1,5 m între oricare două persoane și asigurarea unui spațiu de minimum 7 mp/persoană în cazul exercițiilor anaerobe (pe aparate), respectiv de 2 metri între oricare două persoane și asigurarea unui spațiu de minimum 10 mp/persoană în cazul exercițiilor de tip aerobic. Se va asigura aceeași distanță inclusiv între sportiv și personalul tehnic (antrenor, medic etc.).
 • Se interzice folosirea în comun a dușurilor, saunei și altor zone cu risc mare de transmitere a virusului.
 • După terminarea antrenamentului, se are în vedere intrarea eșalonată la vestiare, cu evitarea aglomerației și menținerea distanțării, respectând un spațiu de 4 mp pentru fiecare persoană.

CITITI MAI JOS REGULAMENTUL PENTRU  PREGĂTIREA FIZICĂ ÎN SĂLILE DE FITNESS ȘI AEROBIC:

REGULAMENT din 12 iunie 2020

privind condițiile necesar a fi respectate în vederea desfășurării activităților de pregătire fizică în săli de fitness și aerobic

EMITENT

MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 13 iunie 2020

Notă

Aprobat prin ORDINUL nr. 619/1.077/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 13 iunie 2020.

A. Scop

Prezentul regulament stabilește criteriile care trebuie îndeplinite de către sălile de fitness și aerobic, pentru reluarea activităților de pregătire fizică în spații închise și diminuarea riscului de infecție cu COVID-19.

Aplicarea corectă a acestor măsuri contribuie la diminuarea riscului de infecție COVID-19, dar nu garantează eliminarea acestuia în contextul pandemiei.

Operatorii care organizează activitatea de pregătire fizică în sălile de fitness și aerobic își pot modifica normele și regulamentele specifice pentru a se adapta la situația curentă, cu condiția ca acestea să nu vină în contradicție cu normele legale în vigoare.

B. Măsuri specifice activităților de pregătire fizică în spații închise

1. Măsuri de igienă personală

– Cu excepția perioadei de efort fizic intens, este obligatorie purtarea măștii (medicale/non-medicale) în spațiile comune, care pentru o protecție eficientă trebuie să acopere atât gura, cât și nasul.

– Igiena respiratorie este obligatorie (tuse și strănut în plica cotului sau în batista de unică folosință, care va fi aruncată imediat la coșul de gunoi).

– Este recomandată evitarea atingerii feței cu mâinile neigienizate.

– Spălatul regulat al mâinilor este preferabil portului de mănuși

Măsuri care privesc organizarea activității de pregătire fizică

– Administratorul unităților unde au loc activitățile de pregătire fizică elaborează proceduri proprii prin care să asigure respectarea normelor de desfășurare a activității și împarte sarcinile de lucru pentru personalul angajat.

– Se vor instala panouri informative cu regulile și indicațiile guvernamentale privind măsurile pentru combaterea răspândirii infecției cu COVID-19.

– Se vor nominaliza prin proceduri proprii persoanele responsabile pentru respectarea numărului maxim de persoane admis în fiecare tip de încăpere. Aceste persoane pot fi salariați ai unității.

– Personalul de curățenie va desfășura activitățile de curățenie și dezinfecție conform orarului stabilit și va purta echipament adecvat de protecție împotriva infectării cu virusul SARS-CoV-2 (mască, mănuși).

– Produsele biocide avizate trebuie să fie amplasate la intrare și în alte zone accesibile.

– Asigurarea unui număr adecvat de coșuri de gunoi închise cu capac acționat cu pedală, pentru colectarea selectivă a deșeurilor, care să fie disponibile în fiecare zonă a bazei

– Organizarea spațiului de pregătire fizică anaerobă (pe aparate) astfel încât să permită menținerea unui spațiu de siguranță pentru fiecare persoană de minimum 7 mp

– Organizarea spațiului de pregătire fizică aerobică astfel încât să permită menținerea unui spațiu de siguranță pentru fiecare persoană de minimum 10 mp

– Coordonarea administratorilor sălii cu autoritățile de sănătate și cele locale astfel încât asigurarea sănătății tuturor participanților la activitatea sportivă, dar și a personalului auxiliar să reprezinte obiectivul prioritar

– Triajul observațional zilnic la intrarea în sală. Nu se va permite accesul persoanelor care prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, stare generală alterată) și temperatură mai mare de 37,3°C.

– Plasarea recipientelor cu soluții dezinfectante pentru mâini la intrarea în sală

– Elaborarea planurilor de sănătate și securitate în muncă, în conformitate cu Ordinul ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului sănătății nr. 3.577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă

– În cazul încăperilor climatizate prin recircularea aerului, se efectuează nebulizarea o dată pe săptămână, în afara programului de lucru, și se efectuează dezinfecția instalației de climatizare conform instrucțiunilor producătorului.

– Suprafețele și spațiile comune vor fi dezinfectate frecvent (cel puțin o dată la 4 ore).

– Asigurarea unei ventilații adecvate a tuturor încăperilor sau aerisirea lor periodică, cel puțin o dată la 4 ore

2. Accesul în sala de fitness și aerobic

– Accesul utilizatorilor va fi permis doar în urma triajului observațional și termometrizării.

– Utilizatorii sunt informați să nu se prezinte în centrele de pregătire dacă prezintă semne clinice de viroză respiratorie.

– Accesul în sală trebuie să se facă numai în baza unei programări prealabile. Programarea utilizatorilor trebuie făcută în așa fel încât să permită suficient timp pentru igienizarea periodică a sălii, dar și pentru eliberarea vestiarelor, în condițiile în care și aici trebuie menținută o distanță de siguranță între persoane.

– Se va ține o evidență nominală a persoanelor care au folosit sala în fiecare interval orar, astfel încât să se poată face cu ușurință identificarea contacților, în eventualitatea depistării unui caz de infectare cu COVID-19 printre utilizatorii respectivei săli de fitness sau aerobic.

– Numărul de persoane care se antrenează la un moment dat va fi limitat în funcție de capacitatea sălii, pentru a se menține distanța de siguranță, astfel încât fiecărei persoane să îi revină un spațiu de 7 mp în cazul exercițiilor pe aparate și 10 mp în cazul exercițiilor de tip aerobic.

– Nu se va permite accesul și se va recomanda izolarea la domiciliu în cazul în care persoana a venit în contact cu un caz suspect sau confirmat de infecție cu virusul SARS-CoV-2.

– Configurarea locului și elaborarea procedurii de măsurare a temperaturii corporale și desemnarea unei persoane responsabile cu această procedură

– Instalarea unui dispenser pentru dezinfectant

– Digitalizarea practicilor administrative (de evitat utilizarea formularelor de înregistrare pe hârtie etc.)

3. Antrenamentul de fitness și aerobic în spații închise

– Utilizatorii sălilor de fitness și aerobic vor fi instruiți să-și spele mâinile înainte și după terminarea antrenamentului.

– În cazul sălilor de fitness, se va evita utilizarea aparatelor în regim de circuit și se va încuraja utilizarea unui singur tip de aparat în cadrul aceleiași sesiuni de antrenament.

– Se delimitează spațiile de exerciții, cu menținerea distanței fizice de minimum 1,5 m între oricare două persoane și asigurarea unui spațiu de minimum 7 mp/persoană în cazul exercițiilor anaerobe (pe aparate), respectiv de 2 metri între oricare două persoane și asigurarea unui spațiu de minimum 10 mp/persoană în cazul exercițiilor de tip aerobic. Se va asigura aceeași distanță inclusiv între sportiv și personalul tehnic (antrenor, medic etc.).

– Aparatele sportive vor fi dezinfectate înainte și după fiecare utilizator.

– Curățarea și dezinfecția zonei cât mai des posibil

– Cu excepția perioadei de desfășurare a activităților fizice intense, purtarea măștii este obligatorie pe toată durata prezenței în sală.

4. Măsuri care trebuie luate după antrenament

– Se interzice folosirea în comun a dușurilor, saunei și altor zone cu risc mare de transmitere a virusului.

– După terminarea antrenamentului, se are în vedere intrarea eșalonată la vestiare, cu evitarea aglomerației și menținerea distanțării, respectând un spațiu de 4 mp pentru fiecare persoană.

– Vânzarea și/sau oferirea de gustări/băuturi în regim de autoservire nu este permisă; prin excepție, se permite funcționarea automatelor de băuturi răcoritoare și mâncare ambalată, cu condiția ca acestea să fie consumate în aer liber, cu respectarea normelor de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 în unitățile de alimentație publică, stabilite de Ministerul Sănătății și Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

– Vestiarele trebuie să fie prevăzute cu materiale de curățenie și dezinfecție a mâinilor (apă, săpun, produse biocide) și vor fi curățate și dezinfectate înainte și după fiecare utilizare.

C. Proceduri în cazul apariției unei suspiciuni de infectare cu SARS-CoV-2 în centrul de pregătire

În cazul în care se constată simptome de infecție respiratorie la o persoană aflată în sala de fitness si aerobic:

a) izolarea imediată și organizarea transportului individual a acesteia la domiciliu și contactarea medicului de familie;

b) aerisirea, curățenia și dezinfecția spațiilor în care aceasta s-a aflat;

c) echipamentul de protecție al personalului de curățenie se aruncă imediat după terminare în saci de gunoi individuali. Încăperea în care respectiva persoană a petrecut timp îndelungat se închide și se aerisește timp de 24 de ore.

În cazul în care o persoană care participă la activitatea de antrenament este suspect/confirmat cu COVID-19, se realizează operațiuni de dezinfecție a încăperilor respective, de către unități dezinfecție, dezinsecție și deratizare autorizate.

Abonează-te la newsletterul Republica.ro

Primește cele mai bune articole din partea autorilor.

Comentarii. Intră în dezbatere
 • Buna ziua

  Exista printre aceste dispozitii,vreo limitare impusa pentru programul de lucru al salilor de fitness?

  Multumesc
  • Like 0


Îți recomandăm

Stinge lumina!

Consumerismul nostru a lucrat în compensare. Ne-am cumpărat frigidere mari și le-am burdușit cu mâncare. Ne-am vârfuit cărucioarele la supermarket, cumpărând produse la ofertă de care nu aveam nevoie și care ni s-au stricat în cămară. Ne-am construit clădiri de sticlă pe care le-am luminat feeric, așteptându-ne ca factura la curent s-o plătească sfântul CEO. (Foto: Profimedia Images)

Citește mai mult

Carlos Moreno

„Logica e simplă de fapt - cu cât se construiesc mai multe drumuri pentru mașini, cu atât vom avea mai multe mașini, iar cu cât vom construi mai multe piste pentru biciclete, cu atât vom avea mai multe biciclete, de asemenea, cu cât vom face mai multe spații pentru oameni, cu atât va veni mai multă lume să facă activități”, spune Carlos Moreno. (Foto: ARCEN)

Citește mai mult

UNStudio 1

UNStudio este unul dintre cele mai cunoscute și apreciate birouri de arhitectură din lume, cu filiale în Amsterdam, Frankfurt, Shanghai, Hong Kong, Dubai și Melbourne. are în portofoliu peste 120 de proiecte internaționale, precum clădiri de birouri, rezidențiale, muzee, poduri, dar și masterplanuri urbane. Printre cele mai cunoscute lucrări - Podul Erasmus din Rotterdam, Mercedes-Benz Museum din Stuttgart, Arnhem Central Station, Designul Doha Metro Station.

Citește mai mult

Marius Sava

„La mine pacienții nu vin niciodată singuri, vin cu partenerul”, spune medicul specialist pneumolog Marius Sava, cu competențe în somnologie, de la Rețeaua Privată de Sănătate Regina Maria, despre cei care ajung la ușa cabinetului cu simptome de apnee în somn.

Citește mai mult