Sari la continut

De șase ani suntem împreună. Vă mulțumim!

Găsim valori comune, sau scriem despre lucruri care ne despart. Ne unesc bunul simț și credința că putem fi mai buni. Suntem Republica, sunteți Republica!

Cine aplică de la 1 martie în mod obligatoriu sistemul de plată defalcată a TVA

companie--

(Foto: Guliver/Getty Images)

În Monitorul Oficial nr. 0187 din 28 februarie 2018 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 565 pentru aprobarea Procedurii de organizare și funcționare a Registrului persoanelor care aplică plata defalcată a TVA

Începând cu data de 1 martie 2018, aplică în mod obligatoriu sistemul de plată defalcată a TVA persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, ce înregistrează datorii restante la TVA la data de 31 decembrie 2017, neachitate până la data de 31 ianuarie 2018.

Se consideră datorie restantă o sumă mai mare de 15.000 lei pentru contribuabilii mari, 10.000 lei pentru contribuabilii mijlocii și 5.000 lei pentru contribuabilii mici și persoanele fizice înregistrate în scopuri de TVA.

Cu aceeași dată, aplică sistemul de plată defalcată a TVA persoanele care la data de 31 decembrie 2017 sunt în sfera procedurilor de insolvență.

Vor intra în sistemul de plată defalcată a TVA acei operatori economici care ulterior datei de 1 ianuarie 2018 înregistrează datorie la plata TVA într-o sumă mai mare decât plafoanele amintite, dacă nu achită debitul în termen de 60 de zile lucrătoare.

Vor intra în sfera de aplicare a sistemului de plată defalcată a TVA acele persoane ce vor intra în procedura insolvenței ulterior datei de 1 ianuarie 2018.

Pot opta să aplice sistemul de plată defalcată a TVA și ceilalți operatori economici înregistrați în scopuri de TVA, pentru a beneficia de facilitățile prevăzute în OG nr. 23/2017 (o reducere cu 5% a impozitului pe profit sau o reducere cu 5% a impozitului pe venitul microîntreprinderii).

Ordinul ANAF nr. 565/2018 reglementează formatul și funcționarea Registrului persoanelor care aplică sistemul de plată defalcată a TVA. O persoană aplică sistemul de plată defalcată a TVA începând cu ziua următoare celei în care a fost înscrisă în Registru.

Înscrierea în Registru pentru persoanele ce îndeplineau condiția de aplicare a sistemului de plată defalcată a TVA la data de 31 decembrie 2017 este efectuată în mod automat de către autoritatea fiscală.

Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA cuprinde, pentru fiecare persoană impozabilă, următoarele informaţii:

* codul de înregistrare în scopuri de TVA;

* denumirea/numele şi prenumele persoanei impozabile/ instituţiei publice;

* adresa domiciliului fiscal;

* data înscrierii în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA;

* data aplicării mecanismului de plată defalcată a TVA (ziua următoare înscrierii în registru);

* modul de aplicare a mecanismului plăţii defalcate a TVA: obligatoriu sau opţional, cu specificarea datei de la care aplicarea mecanismului devine obligatorie sau opţională, după caz, pentru fiecare situaţie în parte;

* data încetării aplicării mecanismului de plată defalcată a TVA (data radierii persoanei impozabile din registru) şi motivul radierii persoanei impozabile din registru: opţional sau ca urmare a anulării înregistrării în scopuri de TVA;

* informaţii privind istoricul actualizărilor în registru (date privind înscrierile şi radierile persoanelor impozabile din registru, precum şi modul de aplicare a mecanismului, pentru fiecare înregistrare în parte).

Ieșirea din sistemul de plată defalcată a TVA se poate realiza în următoarele situații:

* Persoanele care au înregistrat datorii restante sau au fost sub incidența procedurii de insolvență pot solicita radierea din Registru după o perioadă de minim 6 luni de la ieșirea din situațiile ce au generat înscrierea în Registru; radierea se realizează în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii notificării.

* Persoanele ce au optat pentru aplicarea voluntară a sistemului de plată defalcată a TVA pot ieși din acest sistem la sfârșitul exercițiului fiscal, dar nu în același an în care au optat.

* Persoanele la care a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA ies din oficiu din Registru la data anulării înregistrării în scopuri de TVA.

În momentul în care se face o interogare a registrului, informațiile vor fi atât cele existente la momentul interogării, cât și cele din istoricul respectivei entități.

Ordinul ANAF nr. 566/2018 aprobă formularele utilizate pentru Registrul persoanelor ce aplică plata defalcată a TVA.

Formularele aprobate sunt următoarele:

a) Decizia privind modul de soluţionare a cererii de îndreptare a erorii din Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA;

b) Decizia de respingere a cererii de renunţare la aplicarea mecanismului plăţii defalcate a TVA.

Aceste documente se emit de către organul fiscal și se utilizează:

- pentru îndreptarea erorilor din Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA;

- pentru respingerea cererilor privind îndreptarea erorii din Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA.

Abonează-te la newsletterul Republica.ro

Primește cele mai bune articole din partea autorilor.

Comentarii. Intră în dezbatere


Îți recomandăm

Dove cover

De ce au nevoie adolescenții pentru a-și dezvolta o imagine sănătoasă de sine? De mai mulți factori protectori, dintre care cel mai important este relația de încredere și apropiere cu adulții din viața lor, cu precădere părinții.

Citește mai mult

Mădălina Stănescu

„Nu ar trebui să existe business de niciun fel care să nu aibă prezență minimă în online, iar aici mă refer la website în primul rând și apoi la pagini pe rețelele de socializare. Încă mai sunt afaceri care au numai prezență pe Facebook, iar noi le spunem că nu e sănătos să-ți pui tot ce ține de identitatea și brandul tău pe o singură platformă, care, iată, acum ceva săptămâni, a picat 6 ore, nu a mai funcționat deloc”, spune Mădălina Stănescu, fondator Optimized,

Citește mai mult