Sari la continut

Află ce se publică nou în Republica!

În fiecare dimineață, îți scrie unul dintre autorii fondatori ai platformei. Cristian Tudor Popescu, Claudiu Pândaru, Florin Negruțiu și Alex Livadaru sunt cei de la care primești emailul zilnic și cei cărora le poți trimite observațiile, propunerile, ideile tale.

Din 2016, un nou Cod fiscal: La ce trebuie să fiți atenți! Plusuri și minusuri

TVA de 20%, impozit pe dividende de 5%, contribuție de pensie pentru toate veniturile din activități independente, un nou sistem de taxe locale sunt măsurile cu cel mai mare impact din noul Cod fiscal.

Exista, însă, și alte prevederi foarte importante de care trebuie să țineți cont în 2016 și pe care vi le semnalăm în continuare. Unele vor avea efect pozitiv, altele nu:

Impozitul pe profit

• Vor fi considerate contribuabili români și persoanele juridice străine cu locul conducerii efective în România

• Cheltuieli deductibile vor fi considerate cele efectuate în scopul desfășurării activității economice, și nu numai cele efectuate în scopul obținerii de venituri impozabile

• Limita cheltuielilor cu sponsorizarea va crește la 5 la mie din cifra de afaceri, de la 3 la mie

• Limita cheltuielilor sociale deductibile va crește la 5% de la 2%

• Va fi eliminată condiția ca veniturile aferente creantelor să fie incluse în veniturile impozabile ale contribuabilului, în cazul constituirii de provizioane pentru creanțele neîncasate

• Vor fi deductibile pierderile înregistrate la scoaterea din evidență a creanțelor și dacă au fost încheiate contracte de asigurare pentru acestea

• Vor fi deductibile ajustările pentru deprecierea mijloacelor fixe amortizabile în anumite condiții, nemaifiind integral nedeductibile ca până acum

• Vor fi noi criterii pentru ca cheltuielile cu bunurile de natura stocurilor sau cu mijloacele fixe amortizabile constatate lipsa din gestiune ori degradate, neimputabile să fie deductibile fiscal

• În cazul cheltuielilor de cercetare-dezvoltare deducerile nu se recalculează dacă obiectivele proiectului de cercetare-dezvoltare nu se realizează

• Va fi introdusă o nouă categorie de active în cazul scutirii de impozit a profitului reinvestit

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

• Vor exista cote diferențiate de impozit, în funcție de numărul de salariați (3% dacă nu au salariați, 2% dacă au un salariat și 1% dacă au 2 sau mai mult de 2 salariați) iar pentru persoanele juridice nou-înființate va fi o cotă de impozit de 1%, în anumite condiții;

• Plafonul de venituri până la care va fi considerată microîntreprindere va crește de la 65.000 euro la 100.000 euro

Impozitul pe venit

• Vor crește deducerile personale la calculul impozitul pentru veniturile din salarii, iar deducerea se va acorda ambilor părinți care au în întreținere copii

• Cota de cheltuieli deductibile utilizată la stabilirea venitului net din drepturi de proprietate intelectuală, precum și din cedarea folosinței bunurilor, inclusiv arendă, va crește la 40%

• Primele de asigurare voluntară de sănătate, suportate de angajați, vor fi deductibile la calculul impozitului pe venitul din salarii, iar cele suportate de către angajatori pentru angajații proprii sunt neimpozabile în limita de 400 euro / an pe persoană

• Pentru determinarea câștigului sau pierderii din transferul titlurilor de valoare se va lua în considerare valoarea fiscală

• Câștigul net anual sau pierderea netă anuală din transferul titlurilor de valoare va fi stabilit de contribuabili, pe baza declarației privind venitul realizat

• Veniturile din dividende se impozitează cu 5%

Contribuții sociale

• Începând cu 1 ianuarie 2016, persoanele care realizează venituri din activități independente datorează contribuția de asigurări sociale (contribuția la pensie) chiar dacă obțin și alte venituri de natură salarială

• Contribuția de asigurări sociale se va calcula, în cazul acestor persoane, la venitul net efectiv realizat, dar nu la mai puțin de 35% din valoarea salariului mediu brut și nici peste echivalentul a de cinci ori acest câștig

TVA

• Cota standard TVA se va reduce de la 24% la 20%

• Va fi extinsă taxarea inversă pentru livrarea de clădiri, părți de clădire și terenuri de orice fel, precum și pentru telefoane mobile, tablete PC, laptopuri, console de jocuri și dispozitive cu circuite integrate;

• Cota redusă a TVA de 5% se va aplica pentru livrările de manuale școlare, cărți, ziare și unele reviste, precum și pentru serviciile constând în permiterea accesului la castele, muzee etc

• Plafonul pentru aplicarea cotei de 5% la locuințe sociale va fi majorat la 450.000 lei de la 380.000 lei

• Va fi obligatorie emiterea autofacturilor pentru ajustarea TVA dedusă în cazul reducerilor, diferențelor de preț, retururilor, anulării totale sau parțiale a unei tranzacții, dacă furnizorul nu emite factura de ajustare la data la care intervine evenimentul ce generează ajustarea TVA

Accize

• Nivelul accizelor se modifică pentru majoritatea produselor accizabile

• Se vor elimina accizele pentru cafea, iahturi, bijuterii din aur și/sau platină, confecții din blănuri naturale, autoturisme cu capacitate mai mare de 3.000 cmc, arme și munitie

Taxe locale

• Sistemul de taxare se va modifica în funcție de destinația clădirii (rezidențial/nerezidențial), nemaifiind în funcție de proprietar (persoana fizică/persoană juridică). Pentru rezidențial cotele vor fi între 0,08% și 0,2%, iar pentru nerezidențial între 0,2% și 1,3%, în funcție de deciziile consiliilor locale

• Este eliminată supraimpozitarea deținerii de mai multe imobile

• Autoritățile locale vor avea posibilitatea să majoreze cu până la 50% taxele și impozitele locale

• Pentru terenurile agricole nelucrate 2 ani consecutiv și pentru clădirile abandonate impozitul va putea fi majorat cu 500%

• În cazul schimbării proprietarului în cursul anului, noul proprietar va datora impozit din anul următor achiziționării

Impozitul pe construcții

• Impozitul pe construcții speciale se va aplica și în anul 2016, fiind eliminate din baza de calcul construcțiile agricole.

Abonează-te la newsletterul Republica.ro

Primește cele mai bune articole din partea autorilor.

Comentarii. Intră în dezbatere


Îți recomandăm

Tânără la calculator

Academia prietenoasă de IT Wantsome și-a făcut în ultimii patru ani o misiune din a ajuta profesioniști din toate domeniile să facă tranziția spre o carieră de succes în domeniul tehnologiei informației, prin cursuri care urmează atent cerințele companiilor IT, prin sesiuni de practică și printr-o activitate intensă de mentorat calibrată pe nevoile lor. (Foto: Getty Images)

Citește mai mult

Marc Areny

Marc Areny este de origine catalană, este cetățean spaniol și francez și a venit în România în urmă cu 10 ani. Este unul dintre primii din Europa care a identificat o nouă nișă de piață: convertește mașini cu motor termic în mașini electrice.

Citește mai mult