Sari la continut

Încearcă noul modul de căutare din Republica

Folosește noul modul inteligent de căutare din Republica. Primești rezultate în timp ce tastezi și descoperi ceea ce te interesează filtrat pe trei categorii: texte publicate, contributori și subiecte. Încearcă-l și spune-ne cum funcționează, părerea ta ne ajută.

Regulamentul Campaniei “Câștigă o bursă la Executive MBA University of Hull”

Regulamentul Campaniei “Câștigă o bursă la Executive MBA University of Hull”

CAPITOLUL 1. Organizatorul si regulamentul oficial al concursului

Campania este organizată de Asociația Transilvania Executive Education – TEE (numită de aici înainte „Organizator”), cu sediul în Cluj-Napoca, str. R. Ferdinand, nr. 22-26, etajul 3, C.I.F 33251955, reprezentată legal de către Dnul Moisă Tiberiu, în calitate de Președinte. Campania “Castigă o bursă la EMBA University of Hull” se va derula în conformitate cu prezentul regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții.

CAPITOLUL 2. Temeiul legal

Prezentul regulament este în conformitate cu Legea 650/2002 pentru aprobarea Ordonanței de Guvern 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilr pe piață. Orice eroare în declararea datelor personale nu atrage răspunderea Organizatorului. Ca atare, acesta nu are niciun fel de obligație, în cazul furnizării unor date eronate, de a asigura transferul în condiții normale a premiului.

Prin înscrierea la această campanie , participanții sunt de acord ca informațiile legate de identitatea lor să intre în baza de date a Organizatorului, conform Legii 677/2001, acestea putând fi folosite pentru activitațile sale de marketing. 

CAPITOLUL 3. Durata campaniei promoționale și aria de desfășurare

Campania se va desfășura în perioada 29 iunie -12 iulie 2020. Câştigătorii vor fi anunțați pe data de 20 iulie 2020 direct și prin intermediul siteului. Aria de desfășurare a campaniei este întreg teritoriul României.

CAPITOLUL 4. Dreptul de participare

La această campanie pot participa toate persoanele fizice care au domiciliul / reședința în România care îndeplinesc condițiile de participare prevăzute la capitolul 6 din prezentul regulament.

Prin înscrierea la această campanie, participanții acceptă și se supun prevederilor prezentului Regulament. Angajații Tetragon Publishing SRL, rudele de la gradul I până la gradul IV ale acestora, precum și firmele colaboratoare implicate în derularea campaniei nu au dreptul să participe la această campanie.

Participarea la această campanie implică acceptul ca numele, fotografiile și alte materiale audio sau video cu participantul câstigător să poata fi făcute publice și folosite în scop publicitar.

CAPITOLUL 5. Mecanismul campaniei

Pe site-ul www.republica.ro se regăsesc detalii despre înscrierea în competiție.

Participanții se înscriu în concurs (în intervalul 29 iunie -12 iulie 2020 inclusiv) prin parcurgerea următorilor pași obligatorii:

Trimiterea pe adresa de-mail office@teecluj.ro a următoarelor documente:

1. Formularul de inscriere în competiție, disponibil pe website-ul TEE:

- În acest an, vă rugăm să vă gândiți la o idee de afaceri pe care să ne-o prezentați în business canvas-ul din formular. Structurați-vă ideile conform modelului propus. În cazul în care ideile dvs. au o componentă socială, le puteți structura sub forma unui social business plan, folosind același canvas. Vă rugăm să indicați beneficiarii, sustenabilitatea proiectului și cum poate fi scalat.

- Raspundeți la întrebarea: “Cum și de ce considerați că acest EMBA vă poate ajuta în dezvoltarea ideii de afaceri?” din cadrul formularului de înscriere.

2. CV în limba engleza/sau linkul către profilul de LinkedIn. Asigurați-vă că ați inclus în CV toate realizările obținute pe plan profesional, academic, dar și social.

3. O scrisoare de recomandare, în limba engleză, din partea unui partener de business sau a unui angajator. Recomandarea trebuie să conțină datele de contact ale persoanei care vă recomandă şi antetul companiei/instituției reprezentate de persoana care face recomandarea.

Toate documentele de mai sus trebuie trimise la adresa de email office@teecluj.ro în perioada de desfășurare a campaniei, 29 iunie -12 iulie 2020 inclusiv. Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situația în care un participant furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

CAPITOLUL 6. Condiții de participare

Fiecare participant are dreptul să se înscrie în concurs o singura dată, fiind obligat să-și înregistreze datele reale cu caracter personal. La acest concurs are drept de participare orice persoană care îndeplinește în mod cumulativ toate condițiile de mai jos:

• Este cetățean român sau rezident în România;

• Are minim 3 ani de experiență în management

• Cunoaște limba engleză la nivel avansat și are un certificat sau atestat de limba sau este dispus sa dea un test;

• Accesează site-ul www.republica.ro, în intervalul desfășurării concursului și parcurge toate etapele menționate în regulament la capitolul 6;

• Este de acord cu publicarea numelui, prenumelui și a fotografiei pe site-ului www.republica.ro, în cazul în care este desemnat câștigătorul concursului;

• Confirmă că a citit și a înțeles prezentul Regulament și că este de acord în totalitate cu termenii și condițiile precizate în acesta.

Toate criteriile de participare de mai sus sunt obligatorii. Neîntrunirea cerințelor de mai sus exclude participantul de la etapa finală de selecție.

CAPITOLUL 7. Premii

În cadrul campaniei, se acordă o bursă integrală în valoare totală de 15.000 de euro – “Bursa BT Roberto Marzanati” şi două burse parțiale în valoarede 7500 euro oferite de SIF Moldova, pentru studierea programului Executiv MBA University of Hull, in Cluj-Napoca. Bursa “Bursa BT Roberto Marzanati” acoperă în întregime costul programului. Fiecare dintre cele două burse parțiale acoperă doar jumătate din costurile de şcolarizare, urmând ca cealaltă jumătate să fie acoperită de către câștigători. Cheltuielile de deplasare și cazare vor fi suportate de către câștigători.

Cursurile programului Executive MBA University of Hull organizate de Asociația Transilvania Executive Education – TEE, în parteneriat cu The University of Hull vor începe în 30 iulie 2020 și se vor desfășura în Cluj-Napoca.

CAPITOLUL 8. Desemnarea câstigătorului și acordarea premiului

8.1. Alegerea câștigătorilor se va face în urma analizării aplicațiilor conform cerințelor din capitolul 6, de către o comisie de examinare compusă din reprezentanți ai Organizatorului și cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare.

8.2. Mecanismul de jurizare se va face astfel:

Pasul 1: În perioada 29 iunie -12 iulie 2020 inclusiv are loc procesul de înscriere în concurs, prin trimiterea documentelor menționate la adresa office@teecluj.ro.

Pasul 2: În perioada 13-19 iulie 2020, comisia de examinare formată din reprezentanții mediului de afaceri și academic parte din boardul TEE, alături de un representant al alumnilor EMBA din Cluj-Napoca, va analiza aplicațiile trimise și va stabili o listă în funcție de punctajul obținut, urmând ca primele 10 aplicații să se califice în următoarea etapă.

Comisia de examinare va ține cont de următoarea pondere:

a. Business canvas: 25%

b. Răspunsul la întrebarea de pe pagina 3: 25%

c. CV& scrisoare de recomandare: 50%

Pasul 3: Stabilirea unui interviu telefonic/skype cu persoanele calificate în etapa finală.

Pasul 4: În data de 20 iulie 2020 va avea loc desemnarea câștigătorilor bursei.

Vor fi desemnați câștigători participanții care dovedesc că au întrunit toate cerințele prevăzute în prezentul regulament la Capitolul 5, urmând pașii indicați la Capitolul 6, în urma procesului de evaluare.

Alegerea câștigătorilor se va face de către comisia comisia de evaluare formată din reprezentanții mediului de afaceri și academic parte din boardul TEE, alături de un representant al alumnilor EMBA din Cluj-Napoca. Candidatul cu cel mai mare punctaj va primi bursa integrală, în timp ce ceilalți doi în ordinea clasamentului vor primi fiecare una din cele două burse parțiale.

Anunțarea câștigătorilor se va face în data de 20 iulie 2020, numele și prenumele acestora fiind afișate pe pagina dedicată concursului de pe site-ul www.republica.ro.

8.3. Câștigătorilor li se va aduce la cunoștință rezultatul concursului pe adresa de e-mail sau telefonic. Organizatorul va folosi datele furnizate de candidați la înregistrarea pe pagina concursului de pe site-ul www.republica.ro, în maximum 72 de ore de la anunțarea câștigătorilor

În cazul în care câștigătorii nu pot fi contactați în 72 de ore de la anunțarea datelor de identificare ale acestuia, premiul va fi acordat altor finaliști, înscriși pe listele de rezervă. Aceștia sunt stabiliți de comisia de examinare.

8.4. Nu se acordă contravaloarea în bani a premiului câștigat.

CAPITOLUL 9. Regulamentul concursului

Regulamentul campaniei promoționale “Castigă o bursă la EMBA University of Hull” este disponibil spre consultare, în mod gratuit, pe site-ul www.republica.ro. Participarea la această campanie promoțională implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului regulament.

Pe perioada de desfășurare a campaniei aplicanții pot trimite e-mail la office@teecluj.ro pentru a afla mai multe amănunte în legătură cu campania (regulament de participare, premii, modalități de acordare a premiilor), precum și pentru sugestii sau eventuale plângeri sau telefonic la 0747752825 /0753547395. Programul de funcționare a liniei telefonice este de luni până vineri, între orele 10.00 – 16.00.

Organizatorul prezentei campanii nu își asumă nicio responsabilitate privind calitatea bursei oferită drept premiu, această (n.r.–responsabilitatea) revenind în totalitate Organizatorului. Organizatorul concursului nu are nicio răspundere și nu va putea fi implicat în litigii legate de corectitudinea datelor personale trimise de către participanți.

CAPITOLUL 10. Taxe și impozite

Organizatorul are obligația de a calcula, reține la sursă și vărsa la bugetul de stat cota de 16% aplicată asupra venitului net realizat din premiu, conform art. 110 al.1 din Codul Fiscal al României.

CAPITOLUL 11. Prelucrarea Datelor Cu Caracter Personal

Prelucrarea datelor

În vederea desfășurării Campaniei, datele cu caracter personal ale participanților vor fi prelucrate de către organizatorul programului: Asociația Transilvania Executive Education – TEE, cu sediul în Cluj-Napoca, str. R. Ferdinand, nr. 22-26, etajul 3, C.I.F 33251955, în calitate de organizator al competiției, programului, precum și următoarele date de contact: nr telefon 0747752825 adresa de e-mail office@teecluj.ro.

11.1 Scopurile prelucrării

Datele cu caracter personal ale participanților la Campanie vor fi prelucrate de către Organizator, în vederea:

(i) organizării și desfășurării Campaniei;

(îi) îndeplinirii obligațiilor fiscale și financiar contabile ale Organizatorului.

11.2 Categoriile de date cu caracter personal prelucrate în cadrul Campaniei

Pentru acordarea în cadrul Campaniei a bursei, organizatorul prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal – nume, prenume, date de contact, date menționate în CV.

11.3 Temeiul legal al prelucrării

Temeiul legal al prelucrării este consimțământul persoanelor vizate prin înscrierea în competiție.

11.4 Destinatarii

Datele personale menṭionate mai sus vor fi dezvăluite, după caz, anumitor categorii de destinatari, precum: University of Hull, comisia de examinare compusă din membrii Asociației TEE.

11.5 Perioada de stocare

Datele dumneavoastră, în calitate de participant în cadrul competiei vor fi păstrate pe o perioadă de cel puțin 2 ani de la încetarea relației dumneavoastră de afaceri cu Organizatorul, conform prevederilor legale aplicabile.

11.6 Drepturile participanților la Campanie cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

În vederea asigurării unei prelucrări echitabile și transparente, Organizatorul asigură participanților, pe toată durata derulării Campaniei, posibilitatea de a-și exercita următoarele drepturi prevăzute de Regulamentul General privind Protecția Datelor:

(i) dreptul la informare. Înțelegem să ne îndeplinim obligația de informare prelabila a dumneavoastră prin informațiile pe care vi le aducem la cunoștință în cadrul prezentului Regulament ;

(îi) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

(iv) dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal

(v) dreptul la restricționarea prelucrării;

(vi) dreptul de a se opune prelucrării, exceptând cazul în care dispoziții legale prevăd contrariul;

(vii) dreptul la portabilitate a datelor;

(viii) dreptul de a depune o plângere în față Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Participanții care au întrebări cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal în cadrul Campaniei sau care doresc să își exercite oricare dintre drepturile menționate anterior la pct. (îi)- (viii), pot transmite un email la adresa de poștă electronică office@teecluj.ro sau o cerere scrisă semnată la sediul organizatorului indicat mai sus, cu mențiunea “în atenția responsabilului cu protecția datelor”. Cererea va fi soluționată în termenul legal de o lună, cu excepția situației în care, din motive specifice legate complexitatea solicitării, acest termen poate fi prelungit.

În temeiul art. 12 alin. 6 din Regulamentul General privind Protecția Datelor, în cazul în care – că urmare a sesizărilor/cererilor/reclamațiilor persoanelor vizate transmise în modalitățile indicate mai sus – Transilvania Executive Education are dubii privind identitatea persoanelor care le-au transmis, să le solicite acestora furnizarea de date suplimentare în vederea identificării lor clare și furnizării răspunsului la aceste solicitări.

Pentru detalii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul activității desfășurate de organizator, aveți posibilitatea de a consulta Politica de confidențialitate a Asociației, disponibilă la următoarea pagină de internet: [website]

11.7 Gestionarea și securitatea datelor

Organizatorul se obligă să implementeze un nivel adecvat de securitate și proceduri fizice, electronice și administrative rezonabile pentru a proteja datele prelucrate. Politicile și procedurile privind securitatea informațiilor sunt strâns aliniate cu standardele internaționale acceptate la scară largă și sunt revizuite periodic și actualizate după cum este necesar pentru a satisface nevoile de afaceri, schimbările tehnologice, precum și cerințele reglementate. Accesul la datele cu caracter personal se acordă numai personalului autorizat, ṣi numai pentru a-și îndeplini sarcinile specifice, sub obligaṭia păstrării confidenṭialităṭii lor.

În cazul unei incălcări a securitătii datelor cu caracter personal, organizatorul va respecta toate legile în vigoare privind notificarea incălcării securității datelor.

Organizatorul se obligă să impună oricăror Împuterniciți ai săi obligații similare.

11.8 Modificarea prezenței secțiuni a Regulamentului, privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Organizatorul are dreptul de a modifică prezentul Articol 7 la Regulament oricând pe durată desfășurării Campaniei, numai în cazul în care se descoperă măsuri mai eficiente pentru protejarea și securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate și fără a afecta drepturile și libertățile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicată în prealabil pe site-ul Organizatorului, respectiv va fi adusă la cunoștință Participanților prin aceleași mijloace prin care au fost încunoștințate cu privire la Regulament.

CAPITOLUL 12. Litigii

Eventualele litigii apărute între organizator și participanții la concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care această nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

CAPITOLUL 13. Întreruperea campaniei

Campania va putea fi întreruptă în caz de forță majoră, caz fortuit sau printr-o decizie a organizatorului, dar nu înainte de a anunța publicul prin afișare pe site-ul www.republica.ro. 

Abonează-te la newsletterul Republica.ro

Primește cele mai bune articole din partea autorilor.

Comentarii. Intră în dezbatere


Îți recomandăm

Navigând împreună spre viitor

„M-a luat așa, ca pe șah, m-a aranjat, deci eu nu gândeam în perioada aia. De fapt, când primești vestea asta, tu... ești pur și simplu... te oprești în timp și ai în față un hău și nu știi unde să pornești”. Aceasta este mărturia Lilianei, a cărei poveste impresionantă vă invit să o descoperiți.

Citește mai mult

Dan Byron_FB

Se numește Daniel Radu, are 43 de ani și a copilărit într-un bloc lung, aflat lângă un altul, în ruină, de pe Șoseaua Pantelimon din București. În lumea aceea, mulți copii săraci, jefuiți de către soartă de dragoste și siguranță, căutau să recupereze ceva de la viață din buzunare străine și să egaleze scorul lovindu-i pe cei mai slabi decât ei.

Citește mai mult

OnLaptop

Cu o experiență de aproape 15 ani în business-ul IT, Valentin Morlovea a intrat pe nișa reparațiilor de laptop-uri în 2015, o afacere a cărei dezvoltare depinde fundamental de viteza de răspuns în soluționarea problemelor clienților. În prezent, 70% din laptopurile care intră în OnLaptop Service Center&Shop din București, sunt reparate în maxim 24 de ore, lucru care este posibil datorită dezvoltării unui soft dedicat.

Citește mai mult

iziBAC

„Am primit mesaje după ultima sesiune de Bac, pe unul dintre ele chiar l-am postat. Era o fată care nu a putut să se pregătească pentru biologie și a învățat la această materie doar cu iziBAC și în contextul acesta a luat 9.20”, povestește Adrian Stratulat.

Citește mai mult