Sari la continut

De patru ani suntem împreună. Vă mulțumim!

Republica împlinește patru ani de existență. Vă mulțumim că ne sunteți alături în această călătorie prin care ne poartă bunul simț, nevoia unei dezbateri de calitate și dorința pentru un loc mai bun în care să ne spunem ideile.

Repartizarea profitului către acționarii sau asociații unei societăți se poate face acum și trimestrial

Companie - rezultate

(Foto: Guliver/Getty Images)

Din 15 iulie 2018, societățile pot să distribuie dividende inclusiv trimestrial, din rezultatul exercițiului financiar curent, și nu doar după închiderea anului, așa cum era prevăzut anterior. Astfel, repartizarea trimestrială a profitului către acționari sau asociați se poate efectua opțional, în cursul exercițiului financiar, în limita profitului contabil net realizat trimestrial.

Posibilitatea distribuirii trimestriale a dividendelor a fost introdusă în legislația națională prin publicarea în Monitorul Oficial a Legii nr. 163/2018 privind modificarea Legii contabilității nr. 82/1991 și modificarea Legii societăților nr. 31/1990. Până la această modificare legislativă dividendele puteau fi distribuite într-un an doar din profitul anilor precedenți. Cu alte cuvinte, chiar dacă o societate avea profit în cursul unui an, dividendele puteau fi ridicate din acel profit doar în anul următor, după aprobarea situațiilor financiare anuale.

Începând cu 15 iulie 2018, repartizarea trimestrială a profitului către acționari sau asociați se poate efectua opțional, în cursul exercițiului financiar, în limita profitului contabil net realizat trimestrial, plus eventualele profituri reportate și sume retrase din rezerve disponibile în acest scop, din care se scad orice pierderi reportate și sume depuse în rezerve în conformitate cu cerințele legale sau statutare.

Pentru a putea face această distribuire, societățile au obligația să întocmească situații financiare interimare.

Atenție! Situațiile financiare interimare trebuie auditate dacă firmele au obligația auditării statutare a situațiilor financiare anuale sau dacă optează pentru auditarea acestora. De asemenea, în cazul societăților ale căror situații financiare anuale trebuie, potrivit legii, verificate de cenzori, și situațiile financiare interimare trebuie verificate de aceștia.

Din perspectiva mediului de afaceri, măsura este una benefică, întrucât rezolvă problemele cu care se confruntau societățile și asociații/ acționarii, respectiv imposibilitatea de a distribui dividende în timpul anului. În plus, este de așteptat ca măsura să încurajeze investițiile și rotația capitalului.

Totuși, noul cadru legal impune și câteva restricții. În primul rând, dividendele nu pot fi repartizate oricând, ci doar trimestrial, după calcularea impozitului pe profit sau pe venit, după caz, iar sumele distribuite se determină scăzând din profit eventualele pierderi reportate.

Însă, cea mai importantă restricție stabilită de noile reglementări constă în obligația de auditare sau de verificare de către cenzori a situațiilor financiare trimestriale, despre care am amintit și anterior. Acest aspect nu va afecta în mod deosebit companiile mici, însă va putea ridica probleme societăților mari, unde exercițiul de audit presupune costuri și perioade de timp semnificative.

Potrivit noilor reglementări, dividendele se distribuie asociaților proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat, opțional trimestrial, pe baza situațiilor financiare interimare, și anual, după regularizarea efectuată prin situațiile financiare anuale, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel.

Dacă după închiderea anului financiar se constată că s-au făcut distriburi care exced valorile ce puteau fi distribuite efectiv, asociații sau acționarii au obligația să restituie diferențele rezultate din regularizare în termen de 60 de zile de la data aprobării situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat.

În caz contrar, asociații sau acționarii datorează, după acest termen, dobânda penalizatoare calculată conform prevederilor legale, dacă prin actul constitutiv sau prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor care a aprobat situațiile financiare aferente exercițiului financiar încheiat nu s-a stabilit o dobândă mai mare.

Atenție! În continuare este considerată infracțiune fapta prin care o persoană încasează sau plătește dividende, sub orice formă, din profituri fictive ori care nu puteau fi distribuite în cursul exercițiului financiar pe baza situației financiare interimare și anual, pe baza situațiilor financiare anuale, sau contrar celor rezultate din acestea. Aceasta se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani, pasibil fiind fondatorul, administratorul, directorul general, directorul, membrul consiliului de supraveghere sau al directoratului ori reprezentantul legal al societății.

Având în vedere noile prevederi, este de așteptat ca autoritățile să emită și formularistica necesară, mai precis un model comun al situațiilor financiare interimare.

Ca o concluzie, asociații/ acționarii unei companii vor putea primi dividende de trei ori pe an, pe baza situațiilor financiare interimare la 31 martie, 30 iunie și 30 septembrie dacă anul financiar corespunde cu anul calendaristic sau la sfârșitul fiecărui trimestru, pentru cei care aplică un an financiar diferit de cel calendaristic.

Abonează-te la newsletterul Republica.ro

Primește cele mai bune articole din partea autorilor.

Comentarii. Intră în dezbatere

Îți recomandăm

Andreas Samuelsson

Andreas Samuelsson a plecat din Suedia la puțin timp după terminarea liceului, într-o țară despre care nu știa absolut nimic, probabil nici să o identifice pe hartă, dar în care s-a regăsit și în care a luat contact cu realitatea imediată și foarte concretă.

Citește mai mult

Cristina Țopescu

Scriu aceste rânduri pentru că tristețea însinguratei morți a Cristinei s-a amestecat cu furia. La zisa televiziune au apărut șefi și trepăduși care au „mărturisit” despre ce bună era Cristina. Și cât sunt de afectați de dispariția ei... Chiar și după 30 de ani de gazetărie trebuie să mai învăț că fățărnicia nu are niciodată margini.

Citește mai mult

articol audio
play icon mic icon Ciprian Aber

În urmă cu trei ani, Ciprian Aber se afla la o partidă de pescuit cu un prieten de-al său, apicultor, care îi tot povestea despre creșterea albinelor. Și-a dat seama că îi făcea plăcere discuția, iar curiozitatea îl tot îmboldea să pună întrebări. La un moment dat, prietenul său i-a spus: „Auzi, nu vrei să îți fac eu cadou doi stupi de albine? Îi duci la tine la țară și ai grijă de ei...” (Foto: Arhivă personală)

Citește mai mult

companie - IMM - Foto Guliver/Getty Images

În bugetul pe anul 2020, guvernul Orban trebuie să susțină antreprenoriatul românesc mai mult decât au făcut-o guvernele PSD, solicită Asociația Consultanților pentru Programe Antreprenoriale. Foto Guliver/Getty Images

Citește mai mult