Sari la continut

De opt ani suntem împreună. Vă mulțumim!

Republica împlinește opt ani de existență. Vă mulțumim că ne sunteți alături în această călătorie prin care ne poartă bunul simț, nevoia unei dezbateri de calitate și dorința pentru un loc mai bun în care să ne spunem ideile.

Câte 44 de mii de Euro pentru 10.000 de afaceri noi în 2017. Cum poți intra în programul Start-up Nation Romania

În 25.01.2017 a apărut proiectul de ordonanță de urgență pentru pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii în urma ședinței de Guvern, însă aceasta nu a fost adoptat momentan. De aici puteți descărca proiectul și nota de fundamentare.

În forma apărută dar încă neadoptată de Guvern, Programul Start-up Nation România ar urma să ofere finanțări firmelor mici și mijlocii (IMM) care se vor înființa după intrarea în vigoare a ordonanței de urgență. Prin urmare, doar societățile noi pot aplica. Guvernul își propune accelerarea ritmului de cheltuire a fondurilor europene pentru a ajunge la o rată de 72,5% pană la 31 decembrie 2020 și 100% pană la 31 decembrie 2023. România are șansa de a crea mai multe locuri de muncă și de a aduce mai multe resurse la bugetul de stat, se specifică în nota de fundamentare a proiectului de ordonanță.

Societățile care vor aplica vor putea primi ajutoare de la stat de până la 200.000 de lei (circa 44.000 Euro) fiecare, cu o intensitate de 100%. Instituția care va gestiona acest program este Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat la fel că și în cazul programelor SRL-D, COMERȚ, START, înscrierile se vor face direct pe site-ul instituției. 

Dacă se va păstra această formă a actului normativ, societățile aplicante nu vor mai veni cu o cotă de cofinanțare ca în programele din anii trecuți. Una din probleme cu care s-au confruntat societățile este au fost nevoite să facă mai întâi cheltuielile din banii lor, pentru ca apoi statul să le deconteze pe cele eligibile în program. De asemenea, în programele de până acum, TVA-ul reprezenta cheltuiala neeligibilă, ceea ce însemna că firmele beneficiare aveau o opțiune: să dispună de acești bani, urmând ulterior să îi deducă din vânzări sau să îi recupeze de la statul român.

Programul de finanțare derulat conform prevederilor OUG nr. 6/ 2011 (ordonanță privind societăților de tip SRL-D), cu completările și modificările ulterioare urmează a fi modificat în sensul corelării cu prezentul proiect de ordonanță de urgentă. 

Bugetul alocat pentru programul Start-up Nation- România va fi de de 500 milioane lei. În 2017, Guvernul își propune să finanțeze 10.000 de start-upuri. Potrivit ministrului Florin Jianu, Start-up Nation ar urma să pornească de la 1 mai. După ce Guvernul va adota proiectul de ordonanță de urgență, în termen de maxim 30 zile de la intrarea în vigoare, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat va elabora și supune aprobării Guvernului o hotărâre a Guvernului privind aprobarea normelor de implementare a schemei de ajutor de minimis.

Specialiștii care au lucrat la actul normativ estimează crearea a 20 mii noi locuri de muncă în cadrul celor 10 mii întreprinderi nou înființate. De asemenea, ei preconizează că rezultatele obținute prin ajutoarele financiare acordate în baza acestei scheme de ajutor de stat vor conduce la creșterea numărului locurilor de muncă nou create, creșterea încasărilor la bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale din taxele și impozitele aferente salariilor, precum și alte impozite și taxe. 

CINE POATE APLICA?

Conform proiectului de OUG, firmele beneficiare ale Programului „Start-up Nation- România” sunt întreprinderile înființate după intrarea în vigoare a prezenței ordonanțe de urgență, în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de Urgență nr.6/ 2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microintreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, cu modificările și completările ulterioare sau Legii nr.1/ 2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, cu modificările și completările ulterioare, și care îndeplinesc cumulativ, la data depunerii cererii de finanțare, următoarele criterii de eligibilitate:

- sunt întreprinderi mici și mijlocii, denumite în continuare IMM, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare,

- au capital social integral privat;

- sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului și au sediul social/punct de lucru și își desfășoară activitatea pe teritoriul României;

- codul CAEN pentru care solicită finanțare este eligibil în cadrul schemei de ajutor de minimis și autorizat la momentul depunerii cererii de finanțare, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare;

- nu au datorii la bugetul general consolidat al statului și la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru;

- nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității;

- nu au fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată, cu penalitățile aferente.

- nu au depășit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciții financiare consecutive pentru o întreprindere unică, așa cum este aceasta definită de Regulamentul UE nr. 1407/ 2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis și 100.000 Euro pe durata a trei exerciții financiare pentru beneficiarii care desfășoară activități de transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri europene.

- firmele beneficiare vor angaja, cu contract de muncă pe durată nedeterminată și cu normă întreagă, minimum 2 salariați la momentul depunerii cererii de decont și să-i mențină în activitate cel puțin 3 ani începând cu anul următor plății ajutorului de minimis;

- acționarii care dețin mai multe societăți nu pot aplica în cadrul prezentei scheme decât cu o singură societate.

CARE SUNT CHELTUIELILE ELIGIBILE?

Obiectul finanțării va trebui să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:

- echipamente tehnologice, mașini, utilaje și instalații de lucru-inclusiv software-ul aferent, necesare desfășurării activităților pentru care a solicitat finanțare, cu excepția jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale;

- aparate și instalații de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/ fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;

- autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepția vehiculelor de teren simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările și completările ulterioare, exceptând vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terților sau contra cost. În cazul în care întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, pe lângă activitatea eligibilă pentru care solicită ajutor în cadrul schemei de minimis, desfășoară și activități de transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost, nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru achiziționarea de mijloace de transport rutier de mărfuri, decât dacă se asigură, prin separarea activităților sau o distincție clară între costuri, că activitatea exclusă din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis;

- investițiile în active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse și servicii- francize, etichetare ecologică, licențe- software pentru comerțul on-line, software-uri necesare desfășurării activității pentru care se solicită finanțare; 

 Echipamente IT tehnică de calcul – tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncțională, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității. Nu se pot achiziționa mai multe echipamente IT, din fiecare tip, decât numărul total de angajați după implementarea investiției cu componența nerambursabilă, cu excepția activităților care necesită acest lucru;

Achiziționarea de spații de lucru, spații de producție și spații pentru prestări servicii și comerț – clădiri, hale de producție, spații amenajate pentru activități de prestări servicii, producție și comerț, inclusiv din elemente prefabricate-. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinație locativă, trebuie să fie puse în funcțiune la locul implementării proiectului, la momentul decontului;

- achiziționarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică și 3.3 sisteme de protecție a valorilor umane și materiale, conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu completările și modificările ulterioare;

- realizarea unei pagini web pentru prezentarea activității solicitantului și a produselor sau serviciilor promovate- inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting- pentru operatorii economici care nu dețin alt site și care trebuie să fie funcțional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului financiar nerambusabil, în limita maximă a 10.000 lei;

- achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare;

- achiziționarea de instalații de încălzire sau climatizare aferente spațiului de desfășurare a activității de comerț, producție sau servicii;

- cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale pentru asociatul/ administratorul societății aplicante, curs organizat de către un organism autorizat recunoscut de educație antreprenorială în limita a maxim 4.500 lei. Furnizorii de servicii de instruire eligibili în cadrul Programului „Start-up Nation- România” pot fi numai organizații furnizoare de instruire autorizate, care vor prezenta documente justificative privind calificarea persoanelor ce realizează instruirea în domeniul respectiv;

- consultanța pentru întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării în cadrul Programului „Start-up Nation- România” și implementarea proiectului- nu mai mult de 8.000 lei fără TVA. Această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea contractului de finanțare. Furnizorii de servicii de consultanță eligibili în cadrul Programului „Start-up Nation- România” pot fi numai organizații furnizoare de consultanță autorizate, având ca activitate autorizată a fi desfășurată una dintre activitățile incluse în cod CAEN clasa 70 (Activități ale direcțiilor, birourilor administrative centralizate, activități de management și de consultanță în management).

Mai multe detalii despre finanțări pentru programele SRL-D, COMERȚ, START, găsiți aici.

Urmăriți Republica pe Google News

Urmăriți Republica pe Threads

Urmăriți Republica pe canalul de WhatsApp 

Abonează-te la newsletterul Republica.ro

Primește cele mai bune articole din partea autorilor.

Comentarii. Intră în dezbatere
 • Mar interesa in fond sa deschid un restaurant
  • Like 0
 • unde se fac inscrierile ????
  • Like 0
 • Deci trebuie sa fii batut in cap sa faci afaceri in Romania , acolo nu se fac afaceri , se fac combinatii , se da spaga se fura
  • Like 0
 • Întrebarea corecta nu e cum ? ci pe cine tre sa cunosti sa te bage in fata !
  • Like 0
 • Din moment ce doar firmele constituite dupa publicarea proiectului de OUG pot participa, iti dai seama ca tot proiectul e cu dedicatie.
  • Like 0
 • spaga cat este? 10% sau 20% dupa modelul fondurilor europene?
  • Like 0
  • @ Dorin Ambrozie
   check icon
   Nu-i după modelul fondurilor europene, că acolo absorbția era mică (deși era o frenezie în jurul SAPARD, PHARE și POSDRU, ceva de speriat). Aici, pe modelul fondurilor autohtone, pun pariu că or să se epuizeze dinainte de a începe programul.
   Șpagă e jignitor spus, mai aplicat și corect, ca să respectăm o ordine, ar fi termenul de paraîndărăt, motorul oricărei inițiative de succes.
   • Like 0
 • A observat cineva coincidenta intre plafonul de "fix" 44mii EUR (~195.000RON) a acestui program si ordonanta propusa ce vrea a dezincrimina abuzul in serviciu pana la 200.000RON ? :)
  • Like 2


Îți recomandăm

Testat e Hot

Vreau să vă arăt azi un program inedit de educație la firul ierbii: el începe chiar pe pajiștea a două festivaluri care atrag în fiecare an zeci de mii de tineri și își propune să fie un fel de curs introductiv într-o materie pe care școala românească se jenează să o predea.

Citește mai mult

BT Go

Într-o eră în care tehnologia avansează rapid, IMM-urile sunt nevoite să adopte rapid inovații digitale pentru a rămâne competitive și a profita de oportunitățile de pe piață. Serviciile care simplifică birocrația permit antreprenorilor să se concentreze pe inovație și dezvoltarea afacerilor lor.

Citește mai mult

Centrul Pompidou

Francezii anunță, sub patronajul președintelui Emmanuel Macron, deschiderea pe 27 martie a celei mai mari expoziții Brâncuși de până acum, iar un vin românesc a fost ales drept vinul oficial al evenimentului inaugural: Jidvei. (Profimedia Images)

Citește mai mult