Sari la continut

Spune-ți părerea! Intră alături de noi în comunitatea Republica

Vă invităm să intrați în Comunitatea Republica, grupul de Facebook în care contributorii, cei care își scriu aici ideile, vor sta de vorbă cu tine. Tot ce trebuie să faci este să ceri intrarea în acest spațiu al dialogului.

Cum puteți scăpa de o parte din datoriile la Fisc

Penalitățile de întârziere și 54,2% din dobânzile aferente datoriilor restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, pot fi anulate, conform OUG 44/2015, de această facilitate putând beneficia atât persoanele juridice cât și persoanele fizice care înregistrează debite restante către autoritățile fiscale.

Vă prezentăm care sunt debitele ale căror penalități și dobânzi pot fi anulate, principalii pași ai procedurii de obținere a facilității și condițiile de acordare. Recomandarea noastră este să faceți demersurile legale în acest scop pentru că sumele pe care le veți „economisi” ar putea fi considerabile (mai jos veți găsi un exemplu de calcul).

Sumele ce pot fi anulate conform OUG 44/2015 sunt penalitățile de întârziere și 54,2% din dobânzile aferente: 

- obligațiilor de plată principale restante la 30 septembrie 2015 inclusiv (cum ar fi TVA, impozit pe profit, alte impozite și taxe restante la 30 septembrie 2015, care au fost achitate după această dată);

- obligațiilor de plată principale declarate suplimentar de contribuabil prin declarație rectificativă prin care se corectează obligațiile fiscale principale cu scadențe anterioare datei de 30 septembrie 2015 inclusiv (de exemplu, dacă se declară suplimentar impozit pe profit aferent anului 2014 iar diferența se achită după 30 septembrie 2015);

- obligațiilor de plată principale cu termene de plată până la 30 septembrie 2015 inclusiv și stinse până la această dată (de exemplu accesorii calculate pentru impozite și taxe ce au fost achitate integral până la 30 septembrie 2015, dar pentru care nu s-a făcut și plata penalităților de întârziere și a dobânzilor aferente); 

- obligațiilor de plată principale cuprinse în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecții fiscale în derulare la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență (de exemplu dacă inspecția fiscală era în derulare la 21 octombrie 2015 și aceasta s-a finalizat după această dată, prin stabilirea de impozite și taxe suplimentare și obligații accesorii aferente) .

Ce se poate face pentru obținerea anulării penalităților și a cotei parte din dobânzi?

Primul pas: Notificarea

Pentru a beneficia de facilitate, trebuie să notificați organul fiscal competent. Nu există un formular standard elaborat de administrația fiscală, prin urmare trebuie să îl întocmiți dvs., cel puțin cu următoarele elemente:

- datele de identificare a contribuabilului

- obiectul notificării: anularea obligațiilor de plată accesorii prevăzute de OUG 44/2015

- data și semnătura contribuabilului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului

Răspunsul va fi emis de organele fiscale în cinci zile lucrătoare de la depunerea notificării, printr-o decizie de amânare la plată. 

 Notificarea trebuie depusă până cel mai târziu pe 30 iunie 2016. Nu trebuie ca obligația de plată principală să fie stinsă la data când depuneți notificarea.

Atenție! Pentru a beneficia de facilitate, obligațiile de plată principale trebuie stinse până pe 31 martie 2016 inclusiv.

Inclusiv contribuabilii aflați în executare silită pot face notificare, urmând ca executarea silită să fie suspendată.

Pasul doi: Cererea de anulare a obligațiilor accesorii

După ce depuneți notificarea și îndepliniți condițiile de plată prevăzute de actul normativ amintit, trebuie să depuneți o cerere de anulare a obligațiilor de plată accesorii cu următoarele date:

- datele de identificare

- obiectul cererii: anularea obligațiilor de plată accesorii, cu precizarea facilităților solicitate

- data și semnătura contribuabilului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului

Atenție! Organul fiscal va emite, în cinci zile lucrătoare, o decizie pentru accesoriile datorate, contribuabilul având obligația să achite 45,8% din dobânzile menționate în această decizie în termenul prevăzut de lege. Cererea de anulare a accesoriilor se soluționează în termen de cel mult cinci zile lucrătoare de la împlinirea termenului de plată a dobânzii prin decizie de anulare a accesoriilor sau de respingere a cererii. Înainte de emiterea deciziei de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, organul fiscal audiază contribuabilul.

 Ce condiții trebuie îndeplinite pentru a beneficia de facilitate?

 Pentru a beneficia de anularea la plată a penalităților și a 54,2% din dobânzile aferente, solicitanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

- Să stingă toate obligațiile principale restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, până la data de 31 martie 2016.

- Să stingă o cotă de 45,8% din dobânzile aferente obligațiilor principale restante la 30 septembrie 2015, până pe 30 iunie 2016.

- Să stingă o cotă de 45,8% din dobânzile datorate până la data stingerii obligațiilor de plată principale restante la 30 septembrie 2015 și stabilite prin decizii comunicate după această dată.

- Să stingă toate obligațiile de plată principale cu termene de plată cuprinse între data de 1 octombrie 2015 și 31 martie 2016 până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor.

- Să depună toate declarațiile fiscale până la data depunerii cererii de anulare.

- Să depună cererea de anulare până la data de 30 iunie 2016, inclusiv.

Atenție! Abia după îndeplinirea celor șase condiții, organul fiscal va emite decizia de anulare a accesoriilor.

OUG 44/2015 privind acordarea facilitătilor a intrat în vigoare pe 21 octombrie 2015, iar Ordinul MFP 3831/2015 privind procedura de aplicare a OUG 44/2015 a fost publicat pe 16 noiembrie 2015.

Exemplu:

Un contribuabili are la 3 decembrie 2015 următoarele debite în fișa de evidență pe plătitor:

- Obligații principale în valoare de 30.000 lei din care 25.000 lei sume restante la 30 septembrie 2015 și 5.000 lei cu scadența 26 octombrie 2015.

- Dobânzi de 8.000 lei și penalități de 6.000 lei aferente sumelor neachitate la 30 septembrie cât și altor debite achitate cu întârziere înainte de 30 septembrie dar pentru care nu s-a efectuat și plata accesoriilor aferente;

- Dobânzi de 57 lei și penalități în valoare de 38 lei aferente celor 5.000 lei scadenți pe 26 octombrie 2015.

Depune notificare pe 3 decembrie 2015 pentru a obține amânarea la plată a penalităților de 6.000 lei și a cotei de 54,2% din dobânzi, adică 4.336 lei. Organul fiscal emite decizie de amânare la plată pentru suma de 10.336 lei. Contribuabilul trebuie ca până cel târziu 31 martie 2016 să achite obligațiile fiscale principale restante la 30 septembrie (adică cei 25.000 lei).

Nu mai târziu de 30 iunie 2016 trebuie să depună cerere de anulare penalităților și a cotei părți din dobânzi însă, până la data depunerii acestei cereri, trebuie achite toate debitele principale înregistrate in perioada 1 octombrie 2015 – 31 martie 2016 și să depună toate declarațiile fiscale.

În termen de 5 zile lucrătoare de la depunerii cererii de anulare penalităților și a cotei părși din dobânzi primește decizie de impunere pentru cei 45,8% din dobânzile care nu au putut fi amânate la plată. Aceste dobânzi trebuie achitate în termenul prevăzut în decizia de impunere. Ulterior acestei plăți (dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data îndeplinirii termenului de din decizia de impunere), organul fiscal emite decizia pentru anularea sumei de 10.336 lei, acestea urmând să fie șterse din fișa de evidență pe plătitor. În cazul în care dobânzile nu sunt achitate în termenul prevăzut în decizia de impunere, contribuabilul își pierde dreptul de a beneficia de anularea la plată a penalităților și a cotei de 54,2% din dobânzi.

Articolul a fost publicat pe contexpert.ro

Abonează-te la newsletterul Republica.ro

Primește cele mai bune articole din partea autorilor.

Comentarii. Intră în dezbatere


Îți recomandăm

Tânără la calculator

Academia prietenoasă de IT Wantsome și-a făcut în ultimii patru ani o misiune din a ajuta profesioniști din toate domeniile să facă tranziția spre o carieră de succes în domeniul tehnologiei informației, prin cursuri care urmează atent cerințele companiilor IT, prin sesiuni de practică și printr-o activitate intensă de mentorat calibrată pe nevoile lor. (Foto: Getty Images)

Citește mai mult

Marc Areny

Marc Areny este de origine catalană, este cetățean spaniol și francez și a venit în România în urmă cu 10 ani. Este unul dintre primii din Europa care a identificat o nouă nișă de piață: convertește mașini cu motor termic în mașini electrice.

Citește mai mult