Sari la continut

De opt ani suntem împreună. Vă mulțumim!

Republica împlinește opt ani de existență. Vă mulțumim că ne sunteți alături în această călătorie prin care ne poartă bunul simț, nevoia unei dezbateri de calitate și dorința pentru un loc mai bun în care să ne spunem ideile.

Întrebare în Joia Mare, a spălării picioarelor

IIsus

Și cu toate că atâtea minuni a făcut El în fața lor, ei tot nu credeau într`Însul. De aceea nu puteau să creadă, că a mai zis Isaia: „El ochii lor i`a orbit și inima lor a împietrit`o, pentru ca ei cu ochii să nu vadă și cu inima să nu`nțeleagă, ca nu cumva ei să`și revină și Eu să`i vindec” (Ioan, 12).

Nu te teme a cerceta pe bolnavi, că pentru aceste fapte vei câștiga iubirea. (Iisus Sirach, 7)

Să vă purtați cu străinul care locuiește între voi ca și cu un băștinaș din mijlocul vostru; să`l iubiți ca pe voi înșivă, căci și voi ați fost străini în țara Egiptului. (Leviticul, 19)

Și în timp ce trecea, Iisus a văzut un om orb din naștere. Și ucenicii Săi l`au întrebat, zicând: „Învățătorule, cine a păcătuit, el sau părinții lui, de s`a născut orb?”. Iisus a răspuns: „Nici el n`a păcătuit, nici părinții lui, ci pentru ca întru el să se arate lucrurile lui Dumnezeu”. Aceasta zicând, a scuipat jos și a făcut tină din scuipat și a uns cu tină ochii orbului. Și i`a zis: „Mergi de te spală în scăldătoarea Siloamului”. S`a dus, s`a spălat și a venit văzând. (Ioan, 9)

„Învățătorule, care este marea poruncă în lege?” Iar El a răspuns: „Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău și din tot cugetul tău. Iar a doua, asemenea acesteia: Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți”. (Matei, 22)

„Ați auzit că s`a spus: Să`l iubești pe aproapele tău și să`l urăști pe vrăjmașul tău, dar Eu vă spun: Iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blesteamă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați`vă pentru cei ce vă vatămă și vă prigonesc, ca să fiți fiii Tatălui vostru Celui din ceruri, că El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni, și face să plouă peste cei drepți și peste cei nedrepți”. (Matei, 5)

Circumcizia cea după trup a Mântuitorului: „Și când s`au împlinit opt zile și a fost să`L taie împrejur, I`au pus numele Iisus, așa după cum fusese numit de înger mai înainte de a se fi zămislit El în pântece”. (Luca, 2)

„Aceasta este porunca Mea: Să vă iubiți unii pe alții așa cum v`am iubit Eu pe voi. Mai mare iubire decât aceasta nimeni nu are: să-și pună viața pentru prietenii săi”. (Ioan, 15)

În Joia Mare, a spălării picioarelor, pentru credincioși și necredincioși, întrebare: Dacă Iisus ar fi acum printre noi, s-ar vaccina? Ar îndemna oamenii să se vaccineze? 

Abonează-te la newsletterul Republica.ro

Primește cele mai bune articole din partea autorilor.Îți recomandăm

Cătălin Vasile, NN România

În acest an, NN România a creat primul fond de burse pentru viitori antreprenori, care susține tineri cu posibilități financiare limitate să urmeze studii aplicate de business la EA – The Entrepreneurship Academy.

Citește mai mult

Pasarea in vazduh

„Bilete Brâncuși sold out” este mesajul aproape permanent afișat la centrul de informații al Muzeului Național de Artă Timișoara unde, până 28 ianuarie 2024, se desfășoară expoziția „Brâncuși: surse românești și perspective universale”.

Citește mai mult