Sari la continut

Ne vedem live pe Republica!

Facem anul ăsta un pas mai departe în această călătorie care ne-a unit: construirea unul loc al dezbaterii, al schimbului de idei, al bunului-simț. Lansăm un nou spațiu unde ne putem întâlni. Comunitate.republica.ro este locul unde ne vedem live.

Multinaționalele cu venituri de peste 750 de milioane de euro vor avea noi obligații de raportare fiscală

Orice societate-mamă finală sau orice altă entitate raportoare, rezidentă fiscal în România și parte a unui grup de întreprinderi multinaționale cu un venit consolidat de cel puțin 750 de milioane de euro, va fi obligată să depună raportări pentru fiecare țară în parte (Country by Country reporting), furnizând anual un raport care va include informații fiscale referitoare la suma veniturilor, profitul/pierderile, capitalul declarat, profitul nedistribuit, numărul de salariați și imobilizările corporale.

 Aceste cerințe au fost introduse în legislația românească prin intermediul O.U.G. 42/2017 care transpune în legislația autohtonă prevederile Directivei 2016/881/UE, cea care impune grupurilor multinaționale obligații noi de raportare pentru schimbul automat de informații fiscale.

Cu alte cuvinte, entitățile care fac parte dintr-un grup multinațional vor fi obligate să furnizeze, într-un raport anual, pentru fiecare țară în parte, cuantumul veniturilor, al profiturilor anterioare impozitării veniturilor și al impozitelor pe venit plătite sau acumulate. În plus, societățile vor raporta numărul de salariați, capitalul declarat, profitul nedistribuit și imobilizările corporale din fiecare jurisdicție fiscală.

Potrivit OUG nr. 42/2017 care a modificat Codul de procedura fiscală, un astfel de raport va fi depus în România doar dacă societatea-mamă este rezidență fiscal în România ori dacă entitatea din România este societate-mamă surogat, adică acea entitate constitutivă a grupului de întreprinderi multinaționale care a fost desemnată de respectivul grup de întreprinderi multinaționale ca unic substitut pentru societatea-mamă finală, cu scopul de a prezenta, în numele grupului de întreprinderi multinaționale în cauză, un raport pentru fiecare țară în parte în jurisdicția în care respectiva entitate constitutivă își are rezidența fiscală.

Orice entitate parte a unui grup multinațional are obligația de a notifica autorității competențe dacă este societatea-mamă finală sau surogat (desemnată pentru raportare), până în ultima zi a anului fiscal de raportare al grupului multinațional.

Acestea au obligația de a depune un raport pentru fiecare țară în parte, pentru fiecare an fiscal de raportare, în termen de 12 luni de la ultima zi a anului fiscal de raportare a grupului multinațional.

Entitățile constitutive care nu sunt societăți-mamă finale sau surogat au obligația de a notifica autoritatea competentă din România în legătură cu identitatea și rezidența fiscală a entității raportoare până în ultima zi din anul fiscal de raportare.

Rapoartele Country by Country primite de autoritățile fiscale naționale vor fi comunicate către alte autorități fiscale străine interesate, prin intermediul schimbului automat de informații, în termen de 15 luni de la ultima zi a anului fiscal.

Este important de precizat că, în cazul în care societatea-mamă nu are rezidență într-un stat care are obligații de raportare, însă grupul îndeplinește condițiile de raportare (adică venituri consolidate mai mari sau egale cu 750 de milioane de euro) și nici nu există o mamă surogat care să depună raportul, atunci trebuie analizat dacă o altă entitate din grup va îndeplini obligațiile de raportare ori dacă entitatea din România va face raportarea în numele grupului, în România.

În cazul în care entitatea din România va fi aleasă să îndeplinească obligațiile de raportare în numele grupului, atunci va trebui să depună câte un raport pentru fiecare țară în care sunt rezidente entități membre ale grupului. 

Raportul pentru fiecare țară în parte trebuie să conțină informații specifice cu privire la grupul de întreprinderi multinaționale, și anume:

• informații agregate referitoare la suma veniturilor, profitul/pierderile anterioare impozitării veniturilor, impozitul pe venit plătit, impozitul pe venit acumulat, capitalul declarat, profitul nedistribuit, numărul de salariați și imobilizările corporale, altele decât numerarul sau echivalentele de numerar pentru fiecare jurisdicție în care își desfășoară activitatea grupul de întreprinderi multinaționale;

• identificarea fiecărei entități constitutive din grupul de întreprinderi multinaționale, precizând jurisdicția în care își are rezidența fiscală respectiva entitate constitutivă și, în cazul în care este diferită de respectivă jurisdicție de rezidență fiscală, jurisdicția potrivit legislației în temeiul căreia este organizată respectiva entitate constitutivă și natura principalei sau principalelor activități economice ale respectivei entități constitutive.

Dacă entitățile raportoare nu îndeplinesc obligațiile de raportare sau furnizează informații incomplete sau incorecte, acestea vor putea fi sancționate cu amenzi, după cum urmează:

• amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei pentru depunerea cu întârziere a raportului sau transmiterea de informații incorecte sau incomplete;

• amendă de la 70.000 lei la 100.000 lei pentru nedepunerea raportului. 

În concluzie, în cazul în care sunteți filială, sucursală ori sediu permanent al unei companii străine în România, trebuie să analizați:

1. dacă grupul depășește venituri consolidate de 750 de milioane de euro. În cazul în care grupul are venituri consolidate sub acest plafon, atunci nu există vreo obligație privind completarea raportului Country by Country și nici nu trebuie depusă vreo declarație în România;

2. dacă grupul are venituri consolidate de peste 750 de milioane de euro, trebuie analizat dacă societatea-mamă (ultima din lanț care deține entitatea din România) ori societatea-mamă surogat au obligația, conform legislației din țara de rezidență, să depună acest raport și până la ce termen trebuie depus documentul. Dacă nici societatea-mamă și nici o societate surogat nu au obligația depunerii raportului, potrivit legislației din țara de rezidență, ar trebui văzut dacă o altă entitate din grup care este rezidentă într-un stat membru U.E., altul decât România, este desemnată să îndeplinească obligațiile de raportare;

3. dacă societatea-mamă, societatea surogat ori o altă entitate din grup îndeplinesc obligațiile de raportare, atunci filiala/sucursala/sediul permanent din România trebuie să transmită către societatea mamă (sau societatea mamă-surogat sau societatea desemnată) raportul în formatul solicitat de aceasta și în termenul comunicat de aceasta. Totodată, entitatea din România va trebui să transmită autorităților din România identitatea și rezidența fiscală a entității raportoare până cel târziu în ultima zi din anul fiscal de raportare al grupului, dar nu mai târziu de ultima zi de depunere a declarației fiscale a entității din România pentru anul fiscal precedent;

4. Dacă nicio altă societate din grup nu îndeplinește obligația de raportare, atunci societatea din România va fi obligată să depună raportul consolidat pentru tot grupul, în România (se completează un raport pentru fiecare țara din grup și se depune în termenul prevăzut de lege). Dacă societatea nu primește informațiile de la grup pentru completarea raportului, atunci va trebui să declare acest lucru autorităților din România, urmând să plătească amenzi pentru nedepunerea rapoartelor în termenul prevăzut de lege.

Abonează-te la newsletterul Republica.ro

Primește cele mai bune articole din partea autorilor.

Comentarii. Intră în dezbatere
  • Nu-i rău.
    Dacă s-ar face cât de cât integrat (toate miile alea de calculatoare/servere), ar fi sigur mai simplu de văzut „moralitatea” corporativă.
    Dacă fiecare țară ar avea o imagine completă globală, puțin loc să mai miști banul către insule.
    Sau o fi la ...purtător? :-)
    • Like 0


Îți recomandăm

Testare Covid-19

„Toată lumea așteaptă ca rezultatul să fie pozitiv sau negativ. În biologia moleculară, rezultatul este detectabil/ nedetectabil. Negativ sau pozitiv se pot asocia altor tipuri de teste, dar nu acestor tipuri de teste”, explică dr. Andreea Alexandru, director medical, divizia de laboratoare Regina Maria.

Citește mai mult

Navigând împreună spre viitor

„M-a luat așa, ca pe șah, m-a aranjat, deci eu nu gândeam în perioada aia. De fapt, când primești vestea asta, tu... ești pur și simplu... te oprești în timp și ai în față un hău și nu știi unde să pornești”. Aceasta este mărturia Lilianei, a cărei poveste impresionantă vă invit să o descoperiți.

Citește mai mult

Dan Byron_FB

Se numește Daniel Radu, are 43 de ani și a copilărit într-un bloc lung, aflat lângă un altul, în ruină, de pe Șoseaua Pantelimon din București. În lumea aceea, mulți copii săraci, jefuiți de către soartă de dragoste și siguranță, căutau să recupereze ceva de la viață din buzunare străine și să egaleze scorul lovindu-i pe cei mai slabi decât ei.

Citește mai mult