Sari la continut

Un singur om poate să schimbe cu mintea lui o țară

De cinci ani, peste 500 de contributori își scriu ideile pe această platformă, construiesc împreună cu noi o comunitate, un spațiu al celor care știu că România poate să arate altfel. Te invităm să scrii și tu!

O nouă procedură pentru declarația la Fondul de mediu. Formularul se depune și în perioada când nu se datorează vreo sumă

În Monitorul Oficial nr. 288 a fost publicat Ordinul Ministerului Mediului nr. 591/2017 prin care se reglementează o nouă procedură de depunere a declarației la Fondul de mediu. 

Din punct de vedere declarativ se impune depunerea acestei declarații și în perioada când nu se datorează o obligație – declarându-se suma zero, respectiv lunar, trimestrial sau anual în funcție de plătitor și tipul obligație pentru care se datorează obligația la fondul de mediu. Pentru fiecare dintre aceste perioade depunerea declarație se va face până în data de 25 a lunii următoare perioadei fiscale.

Consultați actul normativ clik aici!

În cazul obligațiilor fiscale cu termen de declarare şi de plată trimestrial, sumele de plată se completează în declaraţiile privind obligaţiile la Fondul pentru mediu aferente lunilor martie, iunie, septembrie şi decembrie a anului respectiv (de exemplu: ecotaxa, aplicată pungilor şi sacoşelor pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obţinute din resurse neregenerabile, obligaţiile de plată aferente perioadei ianuarie-martie ale anului de referinţă se înscriu în declaraţia lunii martie ale anului de referinţă, cu termen de declarare până la data de 25 aprilie inclusiv ale anului de referinţă).

În cazul obligaţiilor fiscale cu termen de declarare şi de plată anual, sumele de plată se completează la Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu aferentă lunii decembrie a anului respectiv (de exemplu: pentru contribuţia de 100 lei/tonă, datorată de unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, obligaţiile de plată aferente perioadei ianuarie-decembrie ale anului de referinţă se înscriu în declaraţia lunii decembrie ale anului de referinţă, cu termen de declarare până la data de 25 ianuarie inclusiv ale anului următor anului de referinţă).

La datele privind cantităţile de deşeuri inerte şi nepericuloase încredinţate în vederea eliminării finale în coloana „Cantitatea ajuns la depozitul de deşeuri (tone)“ se înscrie cu cifre arabe, în tone, totalul cantităţilor de deşeuri inerte şi de deşeuri nepericuloase încrediţate de către terţi în vederea eliminării finale prin depozitare în luna de raportare.

Termenele de declarare a obligaţiilor la Fondul pentru mediu:

1. lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea, pentru obligaţiile reprezentând:

a) o contribuţie de 3% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase;

b) taxele pentru emisiile de poluanţi în atmosferă;

c) începând cu 1 ianuarie 2017, taxele încasate pentru deşeurile inerte şi nepericuloase ;

d) o contribuţie de 2% din valoarea substanţelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase ;

e) o contribuţie de 2% din veniturile realizate din vânzarea masei lemnoase şi/sau a materialelor;

f) o taxă de 0,3 lei/kg, aplicată o singură dată cantităţilor de uleiuri.

2. lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare pentru:

   a) cantităţile de ambalaje introduse pe piaţa naţională;

   b) cantităţile de anvelope noi şi/sau uzate introduse pe piaţa naţională şi cantităţile gestionate, ;

   c) cantităţile de echipamente electrice şi electronice introduse pe piaţa naţională, ;

   d) cantităţile de baterii şi acumulatori portabili introduse pe piaţa naţională:

Notă : am prescurtat denumirea obligației tinând cont că sumele au o un mod specific de determinare ținând cont de realizarea sau nerealizarea țintelor de mediu – colectare/reciclare/valorificare.

3. trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului în care s-a desfăşurat activitatea, pentru obligaţiile de plată reprezentând ecotaxa, în valoare de 0,1 lei/bucată, aplicată pungilor şi sacoşelor pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obţinute din resurse neregenerabile.

4. semestrial până la data de 25 a lunii următoare semestrului în care s-a desfăşurat activitatea, pentru:

a) cantităţile de ambalaje introduse pe piaţa naţională pentru cantităţile de deşeuri de ambalaje reciclate şi cantităţile de deşeuri de ambalaje valorificate prin alte operaţiuni de valorificare decât reciclarea;

b) cantităţile de anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării introduse pe piaţa naţională pentru care operatorii economici autorizaţi conform prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate au preluat responsabilitatea îndeplinirii obiectivelor anuale de gestionare şi cantităţile de anvelope uzate gestionate;

c) cantităţile de EEE introduse pe piaţa naţională pentru care operatorii economici autorizaţi conform prevederilor art. 25 alin. (6) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice au preluat responsabilitatea îndeplinirii obiectivelor anuale de colectare şi cantităţile de DEEE colectate;

d) cantităţile de baterii şi acumulatori portabili introduse pe piaţa naţională pentru care operatorii economici autorizaţi conform prevederilor art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificările şi completările ulterioare, au preluat responsabilitatea îndeplinirii obiectivelor anuale de colectare şi cantităţile de deşeuri de baterii şi acumulatori portabili colectate;

5. anual, până la data de 25 ianuarie inclusiv, pentru obligaţiile de plată aferente anului precedent, reprezentând:

a) taxele încasate de la operatorii economici utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea deşeurilor valorificabile,

b) contribuţia de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională bunuri ambalate, pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor minime de valorificare sau incinerare şi cantităţile de deşeuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi valorificate prin reciclare în mod individual;

c) contribuţia de 2 lei/kg anvelopă, pentru diferenţa dintre cantităţile de anvelope corespunzătoare obligaţiilor anuale de gestionare prevăzute în legislaţia în vigoare şi cantităţile efectiv gestionate;

d) contribuţia de 3% din suma care se încasează anual pentru gestionarea fondurilor de vânătoare,

e) contribuţia de 100 lei/tonă, datorată de unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare din deşeurile municipale, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantitatea efectiv depozitată şi cantitatea reprezentând 85% din cea depozitată în anul anterior;

   f) contribuţia de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de valorificare a deşeurilor de ambalaje, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri corespunzătoare obiectivelor anuale, stabilite de legislaţia în vigoare, şi cantităţile efectiv valorificate în numele clienţilor pentru care au preluat obligaţiile;  

Abonează-te la newsletterul Republica.ro

Primește cele mai bune articole din partea autorilor.

Comentarii. Intră în dezbatere


Îți recomandăm

Tânără la calculator

Academia prietenoasă de IT Wantsome și-a făcut în ultimii patru ani o misiune din a ajuta profesioniști din toate domeniile să facă tranziția spre o carieră de succes în domeniul tehnologiei informației, prin cursuri care urmează atent cerințele companiilor IT, prin sesiuni de practică și printr-o activitate intensă de mentorat calibrată pe nevoile lor. (Foto: Getty Images)

Citește mai mult

Marc Areny

Marc Areny este de origine catalană, este cetățean spaniol și francez și a venit în România în urmă cu 10 ani. Este unul dintre primii din Europa care a identificat o nouă nișă de piață: convertește mașini cu motor termic în mașini electrice.

Citește mai mult