Sari la continut

De șase ani suntem împreună. Vă mulțumim!

Găsim valori comune, sau scriem despre lucruri care ne despart. Ne unesc bunul simț și credința că putem fi mai buni. Suntem Republica, sunteți Republica!

Patriarhul Daniel: „Bogăţia nu este rea în sine, pentru că ea vine de la Dumnezeu”

Patriarhul Daniel - Inquam Photos

(Foto: Inquam Photos)

Patriarhul Daniel a explicat în prima duminică din Postul Naşterii Domnului că „bogăţia nu este rea în sine, pentru că ea vine de la Dumnezeu, dar modul folosirii ei poate fi rău sau bun”, scrie Basilica.ro.

„Bogăţia şi sărăcia nu sunt un scop în sine, ci ele pot fi prilej de apropiere sau de îndepărtare de Dumnezeu şi de semeni”, a spus patriarhul, citând din Sfânta Scriptură.

Patriarhul a atras atenţia că atitudinea spirituală a bogatului din textul evanghelic citit, faţă de un dar material neaşteptat primit din mărinimia lui Dumnezeu, devine o atitudine pătimaşă din cauza lăcomiei pentru bunurile materiale: „El nici nu mulţumeşte lui Dumnezeu, nici nu miluieşte pe săraci, ci se gândeşte doar la sine, se asigură material, dar se însingurează spiritual”.

„Sufletul bogatului nemulţumitor sau nerecunoscător şi nemilostiv a devenit întru totul trupesc, el nu mai este suflet duhovnicesc. Singura preocupare a sufletului este aceea de a se supune trupului lacom de a mânca, de a bea şi de a se veseli, în totală uitare de Dumnezeu şi de semeni”, a spus Patriarhul Daniel.

Abonează-te la newsletterul Republica.ro

Primește cele mai bune articole din partea autorilor.

Comentarii. Intră în dezbatere
 • La câți bani dau românii pe alcool, țigări, curve, mâncare proastă și alte alegeri nefericite, să țipăm că vai, ce de-a bani merg la o construcție și inițiativă lăudabilă de fapt, dac-am sta să ne gândim nu strâmb, ci bine, ei bine, e stupid și răutăcios.

  Adevărata fățărnicie e a noastră, a tuturor care nu ne mișcăm curul în stradă la proteste întemeiate și la vot când trebuie și nu-i dăm jos odată pe ăștia și nu schimbăm țara asta complicată, simplificând-o măcar la jumate din probleme și disfuncții. Sunt români capabili aici și afară dar trebuie să-i punem noi în scaunele alea și să-i ajutăm mai departe protejându-i chiar neconvențional dacă e nevoie.
  Suntem conduși din afară, suntem stăpâniți de afară, ni se bagă bețe-n roate, le mai și scoatem, dar nu facem de-ajuns nici pe departe. Nu suntem uniți ci orgolioși și individualiști, nu vedem țara ci doar familia, ai mei, etc.

  În fine, doar niște gânduri...
  • Like 0
 • Nemernicul. Hai sa-i dau cateva citate aici din "Fisa postului", in numele caruia cica isi desfasoara activitatea:
  "Doi oameni s'au suit la Templu să se roage; unul era Fariseu, şi altul vameş.
  11 Fariseul sta în picioare, şi a început să se roage în sine astfel: ,Dumnezeule, Îţi mulţămesc că nu sînt ca ceilalţi oameni, hrăpăreţi, nedrepţi, preacurvari sau chiar ca vameşul acesta.
  12 Eu postesc de două ori pe săptămînă, dau zeciuială din toate veniturile mele.`
  13 Vameşul sta departe, şi nu îndrăznea nici ochii să şi -i ridice spre cer; ci se bătea în piept, şi zicea: ,Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul!`
  14 Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s'a pogorît acasă socotit neprihănit decît celalt. Căci oricine se înalţă, va fi smerit; şi oricine se smereşte, va fi înălţat.``
  "Un fruntaş a întrebat pe Isus: ,,Bunule Învăţător, ce trebuie să fac ca să moştenesc viaţa vecinică?``
  19 ,,Pentruce Mă numeşti bun?`` i -a răspuns Isus. ,,Nimeni nu este bun decît Unul singur: Dumnezeu.
  20 Ştii poruncile: ,Să nu preacurveşti; să nu ucizi; să nu furi; să nu faci o mărturisire mincinoasă; să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta.``
  21 ,,Toate aceste lucruri,`` I -a zis el, ,,le-am păzit din tinereţea mea.``
  22 Cînd a auzit Isus aceste vorbe, i -a zis: ,,Îţi mai lipseşte un lucru: vinde tot ce ai, împarte la săraci, şi vei avea o comoară în ceruri. Apoi, vino şi urmează-Mă.``
  23 Cînd a auzit el aceste cuvinte, s'a întristat de tot; căci era foarte bogat.
  24 Isus a văzut că s'a întristat de tot, şi a zis: ,,Cît de anevoie vor intra în Împărăţia lui Dumnezeu cei ce au avuţii!
  25 Fiindcă mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea acului, decît să intre un om bogat în Împărăţia lui Dumnezeu.`` "

  Si inca un ultim citat, asa, de reflexie. Nu cred ca il veti auzi prin predici vreodata:
  Atunci Isus, pe cînd cuvînta gloatelor şi ucenicilor Săi,
  2 a zis: ,,Cărturarii şi Fariseii şed pe scaunul lui Moise.
  3 Deci toate lucrurile, pe cari vă spun ei să le păziţi, păziţi-le şi faceţi-le; dar după faptele lor să nu faceţi. Căci ei zic, dar nu fac.
  4 Ei leagă sarcini grele şi cu anevoie de purtat, şi le pun pe umerii oamenilor, dar ei nici cu degetul nu vor să le mişte.
  5 Toate faptele lor le fac pentru ca să fie văzuţi de oameni. Astfel, îşi fac filacteriile late, îşi fac poalele veştmintelor cu ciucuri lungi;
  6 umblă după locurile dintîi la ospeţe, şi după scaunele dintîi în sinagogi;
  7 le place să le facă oamenii plecăciuni prin pieţe, şi să le zică: ,Rabi! Rabi!`
  8 Voi să nu vă numiţi Rabi! Fiindcă Unul singur este Învăţătorul vostru: Hristos, şi voi toţi sînteţi fraţi.
  9 Şi ,Tată` să nu numiţi pe nimeni pe pămînt; pentrucă Unul singur este Tatăl vostru: Acela care este în ceruri.
  10 Să nu vă numiţi ,Dascăli`; căci Unul singur este Dascălul vostru: Hristosul.
  11 Cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru.
  12 ricine se va înălţa, va fi smerit; şi oricine se va smeri, va fi înălţat.
  13 Vai de voi, cărturari şi Farisei făţarnici! Pentrucă voi închideţi oamenilor Împărăţia cerurilor: nici voi nu intraţi în ea, şi nici pe cei ce vor să intre, nu -i lăsaţi să intre.
  14 Vai de voi, cărturari şi Farisei făţarnici! Pentrucă voi mîncaţi casele văduvelor, în timp ce, de ochii lumii, faceţi rugăciuni lungi; de aceea veţi lua o mai mare osîndă.
  15 Vai de voi, cărturari şi Farisei făţarnici! Pentrucă voi înconjuraţi marea şi pămîntul, ca să faceţi un tovarăş de credinţă; şi, după ce a ajuns tovarăş de credinţă, faceţi din el un fiu al gheenei, de două ori mai rău decît sînteţi voi înşivă.
  16 Vai de voi, povăţuitori orbi, cari ziceţi: ,Dacă jură cineva pe Templu, nu este nimic; dar dacă jură pe aurul Templului, este legat de jurămîntul lui.`
  17 ebuni şi orbi! Care este mai mare: aurul sau Templul, care sfinţeşte aurul?
  18 ,Dacă jură cineva pe altar, nu este nimic`, ,dar dacă jură pe darul de pe altar, este legat de jurămîntul lui.`
  19 ebuni şi orbi! Care este mai mare: darul, sau altarul, care sfinţeşte darul?
  20 Deci, cine jură pe altar, jură pe el şi pe tot ce este deasupra lui;
  21 cine jură pe Templu, jură pe el şi pe Celce locuieşte în el;
  22 şi cine jură pe cer, jură pe scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi pe Celce şade pe el.`
  23 Vai de voi, cărturari şi Farisei făţarnici! Pentrucă voi daţi zeciuială din izmă, din mărar şi din chimen, şi lăsaţi nefăcute cele mai însemnate lucruri din Lege: dreptatea, mila şi credincioşia; pe acestea trebuia să le faceţi, şi pe acelea să nu le lăsaţi nefăcute.
  24 Povăţuitori orbi, cari strecuraţi ţînţarul şi înghiţiţi cămila!
  25 Vai de voi, cărturari şi Farisei făţarnici! Pentru că voi curăţiţi partea de afară a paharului şi a blidului, dar înlăuntru sînt pline de răpire şi de necumpătare.
  26 Fariseu orb! Curăţă întîi partea din lăuntru a paharului şi a blidului, pentruca şi partea de afară să fie curată.
  27 Vai de voi, cărturari şi Farisei făţarnici! Pentrucă voi sînteţi ca mormintele văruite, cari, pe dinafară se arată frumoase, iar pe dinlăuntru sînt pline de oasele morţilor şi de orice fel de necurăţenie.
  28 Tot aşa şi voi, pe dinafară vă arătaţi neprihăniţi oamenilor, dar pe dinlăuntru sînteţi plini de făţărnicie şi de fărădelege.
  29 Vai de voi, cărturari şi Farisei făţarnici! Pentru că voi zidiţi mormintele proorocilor, împodobiţi gropile celor neprihăniţi,
  30 şi ziceţi: Dacă am fi trăit noi în zilele părinţilor noştri, nu ne-am fi unit cu ei la vărsarea sîngelui proorocilor.
  31 Prin aceasta mărturisiţi despre voi înşivă că sînteţi fiii celor ce au omorît pe prooroci.
  32 Voi dar umpleţi măsura părinţilor voştri!
  33 Şerpi, pui de năpîrci! Cum veţi scăpa de pedeapsa gheenei?
  34 De aceea, iată, vă trimet prooroci, înţelepţi şi cărturari. Pe unii din ei îi veţi omorî şi răstigni, pe alţii îi veţi bate în sinagogile voastre, şi -i veţi prigoni din cetate în cetate;
  35 ca să vină asupra voastră tot sîngele nevinovat, care a fost vărsat pe pămînt, dela sîngele neprihănitului Abel pînă la sîngele lui Zaharia, fiul lui Barachia, pe care l-aţi omorît între Templu şi altar. ""
  • Like 2
  • @ Istvan Toth
   Ada check icon
   Ti-am dat un Like, exact la fix aceste citate.
   • Like 1
 • check icon
  "Bogăția vine de la Dumnezeu”...
  Așa o fi, dar ce-ar fi să nu mai folosiți Bugetul de Stat drept intermediar?
  • Like 1
 • Mulțumitor cui, Mult Prea Nefericite?
  Dacă marcă banul la parohie, e mulțumitor?
  Este, nu?
  Unde era asta??......Maiiei, 6.66.
  • Like 0
 • Ada check icon
  Cumva trebuie sa justifice averile, banii si luxul in care traiesc majoritatea.
  Dar, nu pot sa nu observ ca s-a tras la un verde teribil , poate participa la ceva emisiune pt stil . Nu va suparati dar nu mai bine va statea in rosu si in loc de ramura aia sa luati 3 trandafiri rosii ? Cred ca rosu va prindea mai bine.
  Mai, voi credeti ca va mai crede cineva ?
  Mergem la biserici unde nu avem grup sanitar ( pana la urma tine de civilizatie si educatie ), unde rabdam de frig 2-3 ore, unde atunci cand dam de un acatist se stramba de la pangar si iti spune ca este prea putin, unde preotii jecmanesc de bani la inmormantari ,
  Rusine !

  Mergerm la Biserica pt Dumnezeu , nu pt voi.

  Apropo, banii vostrii cred ca sunt majoritatea de la bugetul statului ( buget pe care il guverneaza PSD-ul ) si de la fonduri europene .
  • Like 3
  • @ Ada
   Ma depaseste cum mai poti sa crezi ca preotii pe care ii critici (pe buna dreptate si se mai pot adauga multe) pot fi intermediarii tai catre D-zeu. Cred ca ar trebuie sa ne gandim mai mult la asta.
   Al doilea aspect, D-zeu nu este in biserica.
   Al treilea lucru, daca tot iti ghidezi viata dupa o carte, nu crezi ca ar trebui sa o citesti complet si sa o interpretezi tu? Scuze daca tonul suna prea abrupt. Am citit Biblia cap coada copil fiind si m-a convins ea.. ca este scrisa de om pentru om si nu de D-zeu.
   • Like 2
  • @ CommonReader
   Ada check icon
   Nu am de ce sa iti scuz tonul, te inteleg. Nu consider nimic deviat.
   Cred ca Dumnezeu este in Biserica, preotii trebuie sa isi faca meseria de preoti, sunt si ei oameni ( cu diverse defecte si calitati ) ,sper sa mai pot merge in continuare la Biserica, imi plac rugaciunile si slujbele, provin dintr-o familie crestina, dar... ce fac unii dintre preori este dezastru prin nesimtire si opulenta.Cand oamenii de rand de abia sa descurca de pe o zi pe alta ei o duc din ce in ce mai bine.Deja preotia a devenit o meserie buna si de cele mai multe ori banoasa.
   Si implicarea Bisericii in politica este mizerabila si se vede pe fata, plus de asta mai si mint ca nu e asa.
   Biblia este scrisa de om cu inspiratie de la Dumnezeu, pt om , despre Dumnezeu.
   Inca ceva: am cunoscut si preoti care o duc greu si modest, de o simplitate dezarmanta, nu credeam sa vad asa ceva. Doar ca sunt putini si ii respect pt ca sunt Oameni.
   • Like 0


Îți recomandăm

Wantsome

Academia Prietenoasă Wantsome îi invită pe toți cei care își doresc să facă o reconversie profesională în IT sau un upgrade de skill-uri în 2022 să participe gratuit la evenimentul Perfect Week - o săptămână deschisă demonstrativă care aduce oportunități de cunoaștere a universului IT, a mentorilor, a angajatorilor și a foștilor cursanți.

Citește mai mult

Școală modernă

Educația, în toate formele sale, este o investiție, nu o cheltuială. De la nivelul familiei și până la societate în ansamblul ei, toți ar trebui să fim conștienți că fiecare resursă alocată acestui domeniu aduce, aproape fără excepție, plus valoare ce se întoarce la nivel de individ și în comunitate.

Citește mai mult

Apartamente

22 de grade Celsius. Aceasta este temperatura pe care românii din orașe preferă să o aibă iarna în case, conform unui studiu realizat pentru Habits by Republica de Unlock Research.

Citește mai mult