Sari la continut

Vorbește cu Republica și ascultă editorialele audio

Vă mulțumim că ne sunteți alături de șapte ani. Ascultați editorialele audio publicate pe platformă. Un proiect de inovație în tehnologie susținut de DEDEMAN.

Pedeapsă cu închisoarea de la 1 la 5 ani pentru neplata impozitelor. Cele mai recente modificări ale legislației muncii

ANAF - FB

Foto: Facebook/ANAF

Recent au fost publicate modificări ale legislației muncii. În cele ce urmează vă prezentăm detalii cu privire la: clarificări în aplicarea salariului minim, publicarea salariului mediu brut, modificări în legislația privind vouchere de vacanță, modificări bilete de valoare, majorarea plafonului netaxabil al cadourilor în bani și/sau în natură, inclusiv tichetele cadou, încetarea decontării șomajului tehnic. Noutăți sunt și în cazul prelungirii neaplicării prevederilor cu privire la cheltuielile cu educația timpurie pentru copiii angajaților, introducerea unei infracțiuni noi, cea în cazul neplății impozitelor și/sau contribuțiilor, precum și la obligativitatea înrolării în Spațiul Privat Virtual.

Perioada de aplicare a salariului minim 

Prin intermediul OUG 142/2021 s-au adus clarificări în cazul prevederilor din Codul Muncii cu privire la perioada pentru care poate fi aplicat salariul minim. Mai exact, un salariat poate fi încadrat pe salariul minim pentru o perioadă de maximum 24 de luni, perioada fiind calculată începând cu data de 1 ianuarie 2022.

Reamintim că, începând cu 1 ianuarie 2022, sunt în vigoare următoarele salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată, fără a include sporuri și alte adaosuri:

- 2.550 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 15,239 lei/oră, conform Hotărârii 1071/2021

- 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore în medie pe lună, reprezentând în medie 17,928 lei/oră. pentru domeniul construcțiilor, pentru perioada 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2028 conform Ordonanței de urgenta nr. 114/2018);

- de două ori câștigul salarial mediu brut în cazul lucrătorilor străini înalt calificați (Ordonanța de urgență nr. 194/2002).

Toate drepturile și obligațiile stabilite potrivit legii prin raportare la salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se determină prin raportare la nivelul de 2.550 lei al salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.(exemplu: cuantum contribuție fond solidaritate, plafon determinare bază de calcul indemnizație concediu medical)

Reamintim că nerespectarea prevederilor cu privire la salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată stabilit în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 300 lei la 2.000 lei, conform art 260 alin (1) lit a) din Codul Muncii.

Salariul mediu brut - 6.095 lei

Câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 este de 6.095 lei, conform Legii nr. 318/2021 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022. Acesta a crescut față de salariul mediu valabil în 2021, în valoare de 5.380 lei.

Acest lucru impactează contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament ce nu reprezintă avantaj salarial și salariul de bază minim brut pe țară garantat în plata lucrătorilor străini înalt calificați.

Modificări - vouchere de vacanță

Prin publicarea Ordonanței de urgenta nr. 131/2021 s-a prelungit valabilitatea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2009 și a Hotărârii nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță până la 31 decembrie 2026, aducându-se și următoarele modificări:

- Acordare vouchere de vacanță exclusiv pe suport electronic. Voucherele de vacanță aferente anilor 2022-2026 se emit doar pe suport electronic.

- Prelungire termen valabilitate vouchere de vacanță emise în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2020

Prin derogare de la prevederile art. 2 alin. (4) din Ordonanță de urgenta a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările și completările ulterioare, perioada de valabilitate a voucherelor de vacanță emise în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2020, indiferent de suport, se prelungește până la data de 30 iunie 2022.

În cazul voucherelor de vacanţă emise în anul 2021, acestea au perioada de valabilitate prevăzută în Legea 165/2018, de un an de la data emiterii.

Bilete de valoare

Acordarea biletelor de valoare este reglementată în Legea nr. 165/2018 și normele metodologice de aplicare a legii 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare. Biletele de valoare reprezintă tichetele de masă, tichetele cadou, tichetele de creșă și tichetele culturale.

De la 1 ianuarie 2022, în categoria biletelor de valoare reglementate de Legea nr. 165/2018 și Hotărârea nr. 1045/2018 vor fi incluse și voucherele de vacanță.

Prin Ordonanță de urgenta 130/2021 s-au adus următoarele modificări la Legea 165/2018, urmând ca în 60 de zile de la publicare modificările să fie actualizate în mod corespunzător și normele metodologice:

 • Acordare bilete de valoare exclusiv pe suport electronic

Începând cu 1 februarie 2022, biletele de valoare se emit exclusiv pe suport electronic. Începând cu această dată, autorizațiile de funcționare ca unități emitente de bilete de valoare pe suport hârtie, acordate de Ministerul Finanțelor potrivit legii, își pierd valabilitatea.

Tichetele de masă, tichetele de creșă, tichetele culturale și respectiv tichetele cadou emise pe suport hârtie, potrivit Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 31 ianuarie 2022 sunt și rămân valabile până la expirarea datei de valabilitate înscrise pe acestea.

 • Beneficiarii de tichete cadou

Tichetele cadou sunt bilete de valoare acordate ocazional angajaților proprii pentru cheltuieli sociale. Începând cu 18.12.2021 este interzisă acordarea de tichete cadou altor categorii de beneficiari, iar începând cu 28.12.2021 constituie contravenție și se sancționează cu 14 puncte-amendă, acordarea tichetelor cadou altor categorii de beneficiari în afara angajaților proprii.

Majorarea plafonului netaxabil pentru cadourile în bani și/sau în natură, inclusiv tichetele cadou

Conform OUG 130/2021 ce modifică prevederile Codului Fiscal, începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2022 se pot acorda cadouri în bani și/sau în natură, inclusiv tichete cadou netaxabile în limita a maximum 300 lei. Anterior, limita era de 150 lei/persoană/eveniment.

Conform Codului Fiscal sunt considerate venituri neimpozabile și nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuțiilor de asigurări sociale: ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru bolile grave și incurabile, ajutoarele pentru dispozitive medicale, ajutoarele pentru naștere/adopție, ajutoarele pentru pierderi produse în gospodăriile proprii ca urmare a calamităților naturale, veniturile reprezentând cadouri în bani și/sau în natură, inclusiv tichete cadou, oferite salariaților, precum și cele oferite pentru copiii minori ai acestora, contravaloarea transportului la și de la locul de muncă al salariatului, contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru salariații proprii și membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariații proprii sau alte persoane, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă sau în regulamentul intern.

Cadourile în bani și/sau în natură, inclusiv tichetele cadou, oferite de angajatori angajaților sunt venituri neimpozabile și nu sunt cuprinse în baza de calcul al contribuției în măsura în care valoarea acestora pentru fiecare persoană în parte, cu fiecare ocazie din cele de mai jos, nu depășește 300 lei:

 • cadouri oferite salariaților, precum și cele oferite pentru copiii minori ai acestora, cu ocazia Paștelui, Crăciunului și a sărbătorilor similare ale altor culte religioase;
 • cadouri oferite salariatelor cu ocazia zilei de 8 Martie;
 • cadouri oferite salariaților în beneficiul copiilor minori ai acestora cu ocazia zilei de 1 Iunie.

Prevederea privind contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru salariații proprii și membrii de familie ai acestora, acordate de angajator, așa cum este prevăzut în contractul de muncă, nu a suferit modificări, acestea nu se cuprind în baza de calcul, în măsura în care valoarea totală a acestora într-un an fiscal nu depășește nivelul unui câștig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul în care au fost acordate.

Încetarea decontării șomajului tehnic

Șomaj tehnic decontat de către stat a fost reglementat prin intermediul Ordonanței de urgență nr. 111/2021. Începând cu 1 ianuarie 2022, a ieșit din vigoare această ordonanță de urgență ce prevedea că pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din inițiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul Muncii, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, angajații beneficiau de indemnizații reprezentând 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, sume ce se suportau din bugetul asigurărilor pentru șomaj dacă nu depășeau 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 nr. 16/2021.

Deși există un proiect cu privire la prelungirea acordării șomajului tehnic decontat de stat până la terminarea stării de alertă, dar nu mai târziu de 31 martie 2022, până în prezent nu a intrat în vigoare, nefiind aprobat și publicat în Monitorul Oficial.

Prelungirea neaplicării prevederilor cu privire la cheltuielile cu educația timpurie a copiilor angajaților

În perioada 1 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2022 inclusiv se prelungește suspendarea următoarelor prevederi din Codul Fiscal cu privire la sumele achitate de contribuabil pentru plasarea copiilor angajaților în unități de educație timpurie (0-6 ani):

 • încadrarea la cheltuieli nedeductibile și scăderea din impozitul pe profit datorat a cheltuielilor cu educația timpurie, dar nu mai mult de 1.500 lei/lună pentru fiecare copil. În cazul în care suma depășește impozitul pe profit datorat, diferența va fi scăzută, în ordine, din impozitul pe salarii reținut de contribuabil pentru angajați, din taxa pe valoarea adăugată datorată sau din accizele datorate.
 • exceptarea de la plata impozitului pe salarii și a contribuțiilor de asigurări sociale în cazul sumelor plătite de angajator pentru educația timpurie a copiilor angajaților.

Neplata impozitelor și/sau contribuțiilor devine infracțiune

Începând cu 1 martie 2022, prin intrarea în vigoare a prevederilor OUG 130/2021, constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 1 an la 5 ani sau cu amendă reținerea și neplata, încasarea și neplata, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, a impozitelor și/sau contribuțiilor prevăzute în anexa Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale. Dintre impozitele și și contribuțiile care fac parte din anexa precizez următoarele:

 • Impozitul pe veniturile din drepturile de proprietate intelectuală
 • Impozit pe venitul din salarii și asimilate salariilor
 • Impozitul pe veniturile din arendă
 • Contribuția de asigurări sociale
 • Contribuția de asigurări sociale de sănătate

În cazul săvârșirii unei infracțiuni prevăzute mai sus, dacă în cursul urmăririi penale sau al judecății prejudiciul cauzat este acoperit integral, iar valoarea acestuia nu depășește 100.000 euro, în echivalentul monedei naționale, se poate aplica pedeapsa cu amenda. Dacă prejudiciul cauzat și recuperat în aceleași condiții este de până la 50.000 euro, în echivalentul monedei naționale, se aplică pedeapsa cu amendă.

În cazul în care prejudiciul produs nu depășește valoarea de 100.000 euro, în echivalentul monedei naționale, iar în cursul urmăririi penale sau în cursul judecații până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive, acesta, majorat cu 20% din baza de calcul, la care se adaugă dobânzile și penalitățile, este acoperit integral, fapta nu se pedepsește.

Dispozițiile de mai sus nu se aplică dacă făptuitorul a mai săvârșit o infracțiune prevăzută de prezenta lege într-un interval de 5 ani de la comiterea faptei pentru care a beneficiat de prevederile de mai sus.

Obligativitatea înrolării în Spațiul Privat Virtual

Contribuabilul/plătitorul poate transmite organului fiscal competent cereri, înscrisuri sau orice alte documente. Începând cu 1 martie 2022, când intră în vigoare modificările aduse Codului de procedură fiscală de către OG 11/2021, persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, precum și persoane fizice care desfășoară o profesie liberală sau exercită o activitate economică în mod independent în una dintre formele prevăzute de Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 44/2008 sunt obligați să transmită organului fiscal central documente prin mijloace electronice de transmitere la distanță, respectiv prin înrolarea în sistemul de comunicare electronică dezvoltat de Ministerul Finanțelor/A.N.A.F.

În situația în care contribuabilii/plătitorii nu își îndeplinesc obligația comunicării prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță a cererilor sau oricăror altor documente, iar acestea sunt depuse la organul fiscal central în format letric, nu vor fi luate în considerare, urmând ca acesta să notifice contribuabilii/plătitorii cu privire la obligativitatea comunicării prin utilizarea Spațiului Privat Virtual (SPV).

Articol preluat de pe contexpert.ro

Îți recomandăm
Abonează-te la newsletterul Republica.ro

Primește cele mai bune articole din partea autorilor.

Comentarii. Intră în dezbatere


Îți recomandăm

Stinge lumina!

Consumerismul nostru a lucrat în compensare. Ne-am cumpărat frigidere mari și le-am burdușit cu mâncare. Ne-am vârfuit cărucioarele la supermarket, cumpărând produse la ofertă de care nu aveam nevoie și care ni s-au stricat în cămară. Ne-am construit clădiri de sticlă pe care le-am luminat feeric, așteptându-ne ca factura la curent s-o plătească sfântul CEO. (Foto: Profimedia Images)

Citește mai mult

Carlos Moreno

„Logica e simplă de fapt - cu cât se construiesc mai multe drumuri pentru mașini, cu atât vom avea mai multe mașini, iar cu cât vom construi mai multe piste pentru biciclete, cu atât vom avea mai multe biciclete, de asemenea, cu cât vom face mai multe spații pentru oameni, cu atât va veni mai multă lume să facă activități”, spune Carlos Moreno. (Foto: ARCEN)

Citește mai mult

UNStudio 1

UNStudio este unul dintre cele mai cunoscute și apreciate birouri de arhitectură din lume, cu filiale în Amsterdam, Frankfurt, Shanghai, Hong Kong, Dubai și Melbourne. are în portofoliu peste 120 de proiecte internaționale, precum clădiri de birouri, rezidențiale, muzee, poduri, dar și masterplanuri urbane. Printre cele mai cunoscute lucrări - Podul Erasmus din Rotterdam, Mercedes-Benz Museum din Stuttgart, Arnhem Central Station, Designul Doha Metro Station.

Citește mai mult

Marius Sava

„La mine pacienții nu vin niciodată singuri, vin cu partenerul”, spune medicul specialist pneumolog Marius Sava, cu competențe în somnologie, de la Rețeaua Privată de Sănătate Regina Maria, despre cei care ajung la ușa cabinetului cu simptome de apnee în somn.

Citește mai mult