Sari la continut

De șase ani suntem împreună. Vă mulțumim!

Găsim valori comune, sau scriem despre lucruri care ne despart. Ne unesc bunul simț și credința că putem fi mai buni. Suntem Republica, sunteți Republica!

Posibilitatea distribuirii trimestriale de dividende face microîntreprinderile mai atractive decât PFA-urile

companie mică

(Foto: Guliver/Getty Images)

În prezent, companiile au posibilitatea să împartă trimestrial dividende către acționari sau asociați, în timpul derulării exercițiului financiar. Concret, cel dintâi trimestru din care este posibilă împărțirea trimestrială a dividendelor este al treilea al anului 2018, ceea ce înseamnă că, în baza bilanțurilor interimare la 30 septembrie 2018, se poate distribui profitul aferent primelor trei trimestre ale anului. Dacă aleg să împartă trimestrial dividende, firmele sunt obligate să întocmească situații financiare interimare, ceea ce atrage, automat, și costuri suplimentare legate de inventariere, servicii contabile și/sau audit, după caz. În contextul tuturor acestor modificări legislative, microîntreprinderile devin mai atractive decât alte forme de organizare.

Începând cu luna iulie a acestui an, retragerea de bani din companii a devenit, cel puțin teoretic, mai ușoară, odată cu noile reglementări intrate în vigoare prin intermediul Legii nr. 163/2018, care permit împărțirea trimestrială a dividendelor, și nu doar anuală, așa cum era stipulat anterior. Pentru a putea repartiza profitul, companiile sunt obligate să întocmească situații financiare interimare. 

Astfel, primul trimestru în care se pot da dividende interimare este cel de-al treilea al anului curent, în care firmele pot împarți dividende din profitul aferent trimestrelor I-III ale anului 2018. Practic, situațiile financiare interimare arată situația financiară a companiei până la momentul întocmirii, astfel că bilanțurile realizate la 30 septembrie 2018 arată întregul profit înregistrat de companie în trimestrele precedente.

Regulile pentru întocmirea și raportarea situațiilor financiare interimare au fost oficializate recent, printr-un ordin al ministrului finanțelor publice care prevede introducerea unui cont nou cu funcție de activ – contul 463 „Creante reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar”, cu ajutorul căruia se ține evidența dividendelor interimare repartizate și care urmează să se regularizeze după aprobarea situațiilor financiare anuale. Potrivit actului normativ, termenul de depunere a situațiilor financiare interimare la unitățile teritoriale ale Ministerului de Finanțe este de 30 de zile de la aprobarea acestora de către adunarea generală a acționarilor/asociaților.

Întocmirea situațiilor financiare interimare aduce obligația de inventariere

Pentru a putea întocmi situații financiare interimare, firmele sunt obligate să facă o inventariere a patrimoniului propriu. Aceste situații financiare se întocmesc pe baza balanței de verificare în care trebuie să fie cuprinse și rezultatele inventarierii și, prin urmare, entitatea care repartizează dividende interimare va proceda la efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii în conformitate cu cerințele legale.

Rezultatele inventarierii și ale evaluării efectuate cu această ocazie se înregistrează în contabilitatea curentă.

Odată inventariat patrimoniul firmei și întocmite situațiile financiare interimare, adunarea generală a asociaților/acționarilor aprobă situațiile financiare interimare și decide dacă se împart dividende, cât anume se împarte din profit și termenul pentru plata dividendelor. În continuare, situațiile financiare interimare se transmit în maximum 30 de zile de la aprobarea lor, urmând că ulterior să se facă plata efectivă a dividendelor interimare și a impozitului aferent acestui tip de venit, în cotă de 5%.

Atenție! Dacă o firmă are pierderi reportate, acestea trebuie acoperite mai întâi și abia ulterior, dacă mai există sume de bani din profit, se pot acorda și dividendele.

Automat, repartizarea trimestrială a dividendelor presupune o muncă suplimentară din partea angajaților care tebuie să participe la inventariere, a contabililor, odată cu înmulțirea numărului bilanțurilor de întocmit de-a lungul anului. Aceasta înseamnă că și tarifele percepute de firmele de contabilitate vor crește corespunzător. Costuri financiare suplimentare vor aduce și celelalte obligații prevăzute acum în legislație, respectiv realizarea auditării și a raportului de cenzori, acolo unde este cazul. Mai precis, situațiile financiare interimare sunt supuse auditului în situația în care persoanele care le întocmesc au obligația de auditare statutară a situațiilor financiare anuale sau optează pentru auditarea acestora, respectiv sunt supuse verificării de către cenzori în cazul în care și situațiile financiare anuale fac obiectul verificării de către cenzori.

Creșterea numărului de microîntreprinderi, o posibilă consecință

După ce au fost rezolvate toate aspectele prezentare anterior, încasarea trimestrială a dividendelor permite antreprenorilor să dispună mai repede de bani, fără să mai fie nevoiți să aștepte aprobarea situațiilor financiare anuale și repartizarea profitului. Astfel, antreprenorii vor avea o sursă constantă de venituri, iar cei mai câștigați pot fi administratorii și cei ce dețin părți sociale din întreprinderile mici și mijlocii.

Ținând cont de regimul fiscal al microîntreprinderilor, firmele cu cel puțin un angajat și o marjă de profit mai mare de 6% pot fi cele mai avantajate, aceasta în condițiile în care microîntreprinderile care au măcar un salariat datorează un impozit pe venit de 1% (sau 3 % dacă nu există salariați), comparativ cu cotă de 16% aplicabilă companiilor plătitoare de impozit pe profit. După repartizarea profitului, societatea trebuie să calculeze, să rețină și să achite la stat impozitul pe veniturile din dividende. Cota este de 5%, iar plata trimestrială a dividendelor atrage și plata trimestrială a acestui impozit.

Desigur, persoana care obține veniturile din dividende datorează, suplimentar, și contribuția la sănătate (CASS), în cotă de 10%, atât timp cât veniturile sale din dividende și din alte surse decât salariul depășesc într-un an, cumulat, echivalentul a 12 salarii minime brute, adică 22.800 lei.

Prin comparație, persoanele ce obțin venituri din activități independente, datorează contribuții sociale pentru pensii (CAS) și sănătate (CASS) raportate la salariul minim pe economie, de 1.900 de lei/lună, după cum urmează:

- CAS de 25%, aplicată asupra unui venit ales de către contribuabil, dar cel puțin egal cu salariul minim brut pe țară (1.900 de lei/lună);

- CASS de 10% la salariul minim pe economie (1.900 lei/lună).

Totuși, obligația de a plăti contribuțiile de mai sus apare doar în cazul contribuabililor persoane fizice ce depășesc pragul de venituri de 22.800 lei pe parcursul anului. De asemenea, persoanele fizice autorizate (PFA) și ceilalți contribuabili cu venituri din activități independente datorează impozitul pe venit, diferențiat pentru PFA-urile în sistem real și cele care aplică norma de venit, impozitul fiind de 10% aplicat la venitul net sau, după caz, la norma de venit.

Astfel, pentru optimizarea costurilor fiscale, mulți antreprenori vor alege să treacă de la PFA la microîntreprindere.

Mai mult, și antreprenorii care au ales până acum să își înregistreze contracte individuale de muncă, astfel încât să beneficieze mai repede de bani, ar putea renunța acum la acestea și vor alege să încaseze dividende, ca asociați sau acționari într-o microîntreprindere. Aceasta pentru că munca salarială presupune un grad ridicat de impozitare, de aproximativ 75% din venitul net, în timp ce taxele plătite de o persoană care încasează veniturile printr-o microîntreprindere ar putea fi puțin peste 19% din venitul net, dacă venitul lunar realizat este la nivelul salariului minim pe economie, acest procent scăzând semnificiativ, pe măsură ce veniturile realizate cresc, ajungând să fie puțin peste 6% din venitul net în cazul veniturilor mari.

Desigur, migrarea de la muncă salarială la cea desfășurată prin intermediul unei PFA sau a unei microcompanii poate atrage anumite consecințe, printre care controale fiscale din partea autorităților și reîncadrarea activităților desfășurate.

În concluzie, posibilitatea de a încasa trimestrial bani din dividende poate duce la creșterea considerabilă a numărului de microîntreprinderi înmatriculate și scăderea numărului de PFA-uri și chiar a numărului contractelor de muncă existente.

Abonează-te la newsletterul Republica.ro

Primește cele mai bune articole din partea autorilor.

Comentarii. Intră în dezbatere


Îți recomandăm

Stinge lumina!

Consumerismul nostru a lucrat în compensare. Ne-am cumpărat frigidere mari și le-am burdușit cu mâncare. Ne-am vârfuit cărucioarele la supermarket, cumpărând produse la ofertă de care nu aveam nevoie și care ni s-au stricat în cămară. Ne-am construit clădiri de sticlă pe care le-am luminat feeric, așteptându-ne ca factura la curent s-o plătească sfântul CEO. (Foto: Profimedia Images)

Citește mai mult

Carlos Moreno

„Logica e simplă de fapt - cu cât se construiesc mai multe drumuri pentru mașini, cu atât vom avea mai multe mașini, iar cu cât vom construi mai multe piste pentru biciclete, cu atât vom avea mai multe biciclete, de asemenea, cu cât vom face mai multe spații pentru oameni, cu atât va veni mai multă lume să facă activități”, spune Carlos Moreno. (Foto: ARCEN)

Citește mai mult

UNStudio 1

UNStudio este unul dintre cele mai cunoscute și apreciate birouri de arhitectură din lume, cu filiale în Amsterdam, Frankfurt, Shanghai, Hong Kong, Dubai și Melbourne. are în portofoliu peste 120 de proiecte internaționale, precum clădiri de birouri, rezidențiale, muzee, poduri, dar și masterplanuri urbane. Printre cele mai cunoscute lucrări - Podul Erasmus din Rotterdam, Mercedes-Benz Museum din Stuttgart, Arnhem Central Station, Designul Doha Metro Station.

Citește mai mult

Marius Sava

„La mine pacienții nu vin niciodată singuri, vin cu partenerul”, spune medicul specialist pneumolog Marius Sava, cu competențe în somnologie, de la Rețeaua Privată de Sănătate Regina Maria, despre cei care ajung la ușa cabinetului cu simptome de apnee în somn.

Citește mai mult