Sari la continut

De șase ani suntem împreună. Vă mulțumim!

Găsim valori comune, sau scriem despre lucruri care ne despart. Ne unesc bunul simț și credința că putem fi mai buni. Suntem Republica, sunteți Republica!

Totul despre locuințe „sociale” cu TVA 5%

Conform prevederilor art. 291, alin. 3, lit. c din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se menține și în anul 2016 cota redusă de TVA de 5% pentru livrarea locuințelor „ca parte a politicii sociale”, inclusiv a terenului pe care acestea sunt construite.

În sensul Codului fiscal, prin locuință livrată ca parte a politicii sociale se înțelege:

1. livrarea de clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, destinate a fi utilizate drept cămine de bătrâni și de pensionari;

2. livrarea de clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, destinate a fi utilizate drept case de copii și centre de recuperare și reabilitare pentru minori cu handicap;

3. livrarea de locuințe care au o suprafață utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodărești, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăsește suma de 450.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată.

Ne vom referi în cele ce urmează la livrarea de locuințe „sociale” pentru care se aplică TVA de 5%:

Cine poate cumpăra locuințe cu TVA de 5%?

Orice persoană necăsătorită sau familie poate achiziționa o singură locuință cu o cota redusă de 5%, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții (art. 291/alin. 3/ lit. c/pct. 3 i; ii):

• în cazul persoanelor necăsătorite - să nu fi deținut și să nu dețină nicio locuință în proprietate pe care au achiziționat-o cu cota de 5%;

• în cazul familiilor - soțul sau soția să nu fi deținut și să nu dețină, fiecare sau împreună, nicio locuință în proprietate pe care a/au achiziționat-o cu cota de 5%.

Ce locuințe beneficiază de TVA de 5%?

Cota redusă de TVA de 5% se aplică pentru locuințele care au o suprafaţă utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodăresti, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depășește suma de 450.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată.

Cota redusă se aplică numai în cazul locuințelor care în momentul vânzării pot fi locuite ca atare.

În cazul caselor de locuit individuale terenul pe care este construită locuința nu trebuie să depășească suprafața de 250 mp, inclusiv amprenta la sol a locuinței.

În cazul imobilelor care au mai mult de două locuințe, cota indiviză a terenului aferent fiecărei locuințe nu poate depăși suprafața de 250 mp, inclusiv amprenta la sol aferentă fiecărei locuințe.

Obligațiile vânzătorului la aplicarea cotei de TVA 5%

• Pentru livrarea de locuințe sociale, vânzătorul poate aplica TVA de 5% în cazul în care cumpărătorul prezintă o declarație pe propria răspundere, autentificată de un notar, din care să rezulte următoarele:

- că sunt îndeplinite condițiile stabilite de Codul fiscal;

- că va utiliza aceste clădiri conform destinației prevăzute de lege.

Aceste declarații vor fi păstrate de vânzător pentru justificarea aplicării cotei reduse de TVA de 5% !

• Suprafața utilă a locuinței, exclusiv anexele gospodărești, și, după caz, a terenului pe care este construită, trebuie să fie înscrise în documentația cadastrală anexată la actul de vânzare-cumpărare încheiat în condițiile legii.

Suprafața utilă a locuinței este cea definită prin Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Anexele gospodărești sunt cele definite prin Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În scopul determinării valorii maxime de 450.000 lei a locuinței, inclusiv a terenului pe care este construită, este necesar a se avea în vedere ca livrarea unei locuințe se referă, din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată, la o operațiune unică, ce trebuie privită distinct și independent de alte operațiuni de livrare, chiar dacă, odată cu livrarea locuinței, are sau nu loc, în secundar, și livrarea altor elemente componente ale bunului imobil.

În cazul în care un cumpărător achiziționează un apartament și, odată cu acesta, dobândește proprietatea asupra cotelor indivize din părțile comune ale blocului, asupra anexelor gospodăresti și asupra altor construcții, precum și asupra terenurilor pe care acestea sunt construite, suntem în situația în care analizăm o singură livrare de bunuri, întrucât dobândirea dreptului de proprietate asupra apartamentului constituie operațiunea principală, de aceasta depinzând dobândirea dreptului de proprietate asupra cotelor indivize din părțile comune ale blocului, asupra anexelor gospodărești și asupra altor construcții, precum și asupra terenurilor pe care acestea sunt edificate.

Referior la modul de determinare a suprafeței totale de 250 mp reprezentând terenul pe care este construită locuința pentru a cărei livrare poate fi aplicată cota de TVA de 5%, se va lua în calcul suprafața totală a terenului, inclusiv suprafața pe care sunt construite anexele gospodărești, acestea fiind excluse, conform prevederilor din Codul fiscal, doar la stabilirea suprafeței utile a locuinței.

Concluzii:

Livrarea de locuințe „sociale” cu cota redusă de TVA de 5% reprezintă o facilitate pentru persoanele fizice, cetățeni români sau străini, în lege nefiind menționate restricții în privinta rezidenței.

Persoanele juridice pot beneficia de cota redusă de TVA de 5% doar în cazul achiziției de clădiri cu destinația: cămine de bătrâni și pensionari, case de copii, centre de recuperare /reabilitare pentru minori cu handicap.

Abonează-te la newsletterul Republica.ro

Primește cele mai bune articole din partea autorilor.

Comentarii. Intră în dezbatere


Îți recomandăm

Stinge lumina!

Consumerismul nostru a lucrat în compensare. Ne-am cumpărat frigidere mari și le-am burdușit cu mâncare. Ne-am vârfuit cărucioarele la supermarket, cumpărând produse la ofertă de care nu aveam nevoie și care ni s-au stricat în cămară. Ne-am construit clădiri de sticlă pe care le-am luminat feeric, așteptându-ne ca factura la curent s-o plătească sfântul CEO. (Foto: Profimedia Images)

Citește mai mult

Carlos Moreno

„Logica e simplă de fapt - cu cât se construiesc mai multe drumuri pentru mașini, cu atât vom avea mai multe mașini, iar cu cât vom construi mai multe piste pentru biciclete, cu atât vom avea mai multe biciclete, de asemenea, cu cât vom face mai multe spații pentru oameni, cu atât va veni mai multă lume să facă activități”, spune Carlos Moreno. (Foto: ARCEN)

Citește mai mult

UNStudio 1

UNStudio este unul dintre cele mai cunoscute și apreciate birouri de arhitectură din lume, cu filiale în Amsterdam, Frankfurt, Shanghai, Hong Kong, Dubai și Melbourne. are în portofoliu peste 120 de proiecte internaționale, precum clădiri de birouri, rezidențiale, muzee, poduri, dar și masterplanuri urbane. Printre cele mai cunoscute lucrări - Podul Erasmus din Rotterdam, Mercedes-Benz Museum din Stuttgart, Arnhem Central Station, Designul Doha Metro Station.

Citește mai mult

Marius Sava

„La mine pacienții nu vin niciodată singuri, vin cu partenerul”, spune medicul specialist pneumolog Marius Sava, cu competențe în somnologie, de la Rețeaua Privată de Sănătate Regina Maria, despre cei care ajung la ușa cabinetului cu simptome de apnee în somn.

Citește mai mult