Sari la continut

Un singur om poate să schimbe cu mintea lui o țară

De cinci ani, peste 500 de contributori își scriu ideile pe această platformă, construiesc împreună cu noi o comunitate, un spațiu al celor care știu că România poate să arate altfel. Te invităm să scrii și tu!

Totul despre locuințe „sociale” cu TVA 5%

Conform prevederilor art. 291, alin. 3, lit. c din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se menține și în anul 2016 cota redusă de TVA de 5% pentru livrarea locuințelor „ca parte a politicii sociale”, inclusiv a terenului pe care acestea sunt construite.

În sensul Codului fiscal, prin locuință livrată ca parte a politicii sociale se înțelege:

1. livrarea de clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, destinate a fi utilizate drept cămine de bătrâni și de pensionari;

2. livrarea de clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, destinate a fi utilizate drept case de copii și centre de recuperare și reabilitare pentru minori cu handicap;

3. livrarea de locuințe care au o suprafață utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodărești, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăsește suma de 450.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată.

Ne vom referi în cele ce urmează la livrarea de locuințe „sociale” pentru care se aplică TVA de 5%:

Cine poate cumpăra locuințe cu TVA de 5%?

Orice persoană necăsătorită sau familie poate achiziționa o singură locuință cu o cota redusă de 5%, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții (art. 291/alin. 3/ lit. c/pct. 3 i; ii):

• în cazul persoanelor necăsătorite - să nu fi deținut și să nu dețină nicio locuință în proprietate pe care au achiziționat-o cu cota de 5%;

• în cazul familiilor - soțul sau soția să nu fi deținut și să nu dețină, fiecare sau împreună, nicio locuință în proprietate pe care a/au achiziționat-o cu cota de 5%.

Ce locuințe beneficiază de TVA de 5%?

Cota redusă de TVA de 5% se aplică pentru locuințele care au o suprafaţă utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodăresti, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depășește suma de 450.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată.

Cota redusă se aplică numai în cazul locuințelor care în momentul vânzării pot fi locuite ca atare.

În cazul caselor de locuit individuale terenul pe care este construită locuința nu trebuie să depășească suprafața de 250 mp, inclusiv amprenta la sol a locuinței.

În cazul imobilelor care au mai mult de două locuințe, cota indiviză a terenului aferent fiecărei locuințe nu poate depăși suprafața de 250 mp, inclusiv amprenta la sol aferentă fiecărei locuințe.

Obligațiile vânzătorului la aplicarea cotei de TVA 5%

• Pentru livrarea de locuințe sociale, vânzătorul poate aplica TVA de 5% în cazul în care cumpărătorul prezintă o declarație pe propria răspundere, autentificată de un notar, din care să rezulte următoarele:

- că sunt îndeplinite condițiile stabilite de Codul fiscal;

- că va utiliza aceste clădiri conform destinației prevăzute de lege.

Aceste declarații vor fi păstrate de vânzător pentru justificarea aplicării cotei reduse de TVA de 5% !

• Suprafața utilă a locuinței, exclusiv anexele gospodărești, și, după caz, a terenului pe care este construită, trebuie să fie înscrise în documentația cadastrală anexată la actul de vânzare-cumpărare încheiat în condițiile legii.

Suprafața utilă a locuinței este cea definită prin Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Anexele gospodărești sunt cele definite prin Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În scopul determinării valorii maxime de 450.000 lei a locuinței, inclusiv a terenului pe care este construită, este necesar a se avea în vedere ca livrarea unei locuințe se referă, din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată, la o operațiune unică, ce trebuie privită distinct și independent de alte operațiuni de livrare, chiar dacă, odată cu livrarea locuinței, are sau nu loc, în secundar, și livrarea altor elemente componente ale bunului imobil.

În cazul în care un cumpărător achiziționează un apartament și, odată cu acesta, dobândește proprietatea asupra cotelor indivize din părțile comune ale blocului, asupra anexelor gospodăresti și asupra altor construcții, precum și asupra terenurilor pe care acestea sunt construite, suntem în situația în care analizăm o singură livrare de bunuri, întrucât dobândirea dreptului de proprietate asupra apartamentului constituie operațiunea principală, de aceasta depinzând dobândirea dreptului de proprietate asupra cotelor indivize din părțile comune ale blocului, asupra anexelor gospodărești și asupra altor construcții, precum și asupra terenurilor pe care acestea sunt edificate.

Referior la modul de determinare a suprafeței totale de 250 mp reprezentând terenul pe care este construită locuința pentru a cărei livrare poate fi aplicată cota de TVA de 5%, se va lua în calcul suprafața totală a terenului, inclusiv suprafața pe care sunt construite anexele gospodărești, acestea fiind excluse, conform prevederilor din Codul fiscal, doar la stabilirea suprafeței utile a locuinței.

Concluzii:

Livrarea de locuințe „sociale” cu cota redusă de TVA de 5% reprezintă o facilitate pentru persoanele fizice, cetățeni români sau străini, în lege nefiind menționate restricții în privinta rezidenței.

Persoanele juridice pot beneficia de cota redusă de TVA de 5% doar în cazul achiziției de clădiri cu destinația: cămine de bătrâni și pensionari, case de copii, centre de recuperare /reabilitare pentru minori cu handicap.

Abonează-te la newsletterul Republica.ro

Primește cele mai bune articole din partea autorilor.

Comentarii. Intră în dezbatere


Îți recomandăm

Tânără la calculator

Academia prietenoasă de IT Wantsome și-a făcut în ultimii patru ani o misiune din a ajuta profesioniști din toate domeniile să facă tranziția spre o carieră de succes în domeniul tehnologiei informației, prin cursuri care urmează atent cerințele companiilor IT, prin sesiuni de practică și printr-o activitate intensă de mentorat calibrată pe nevoile lor. (Foto: Getty Images)

Citește mai mult

Marc Areny

Marc Areny este de origine catalană, este cetățean spaniol și francez și a venit în România în urmă cu 10 ani. Este unul dintre primii din Europa care a identificat o nouă nișă de piață: convertește mașini cu motor termic în mașini electrice.

Citește mai mult