Sari la continut

Spune-ți părerea! Intră alături de noi în comunitatea Republica

Vă invităm să intrați în Comunitatea Republica, grupul de Facebook în care contributorii, cei care își scriu aici ideile, vor sta de vorbă cu tine. Tot ce trebuie să faci este să ceri intrarea în acest spațiu al dialogului.

TVA de la 24% la 20%: Cum se facturează? Sfaturi practice

Cota standard de TVA scade de la 24% la 20%, de la 1 ianuarie 2016. O veste bună, însă nu trebuie să pierdem din vedere aspectele practice. Cum facturăm, de exemplu, avansurile, chiriile ori utilitățile? Care este regula generală și care sunt excepțiile? Putem beneficia de cota redusă la 20% si pentru unele facturi emise în 2015?

prezentăm regulile generale, dar și câteva cazuri particulare pentru a înțelege ce obligații apar odată cu trecerea de la actuala cotă de TVA la cea de 20%. Cât și cum ne avantajează?

În primul rând, trebuie să reținem: regula generală este ca toate facturile emise în 2015 sunt cu TVA 24%. Totuși, în funcție de situație, unele facturi emise în 2015 pot fi stornate și refăcute, în 2016, cu TVA de 20%. Să vedem câteva exemple:

Facturile de avans

Facturile de avans emise în 2015 pentru livrări de bunuri ori prestări de servicii care urmează să fie efectuate în 2016 se emit cu TVA 24%. Acestea urmează să fie stornate în 2016 și emise cu TVA 20%. Mai precis, dacă facturați în 2015 servicii de reparații, iar acestea sunt finalizate în 2016, veți factura cu TVA 24%, în decembrie. În 2016, stornați suma facturată și emiteți o factură pentru toată valoarea serviciului de reparații cu cota de TVA de 20%.

Facturile de chirii

Facturile de chirii emise în 2015 pentru ianuarie sau chiar pentru tot anul 2016 vor fi emise cu TVA 24%. În funcție de prevederile contractuale pot apărea trei situații:

• Dacă în contract data prevăzută pentru plata chiriilor respective este ianuarie 2016, ori altă data ulterioară, atunci anul viitor trebuie să stornați aceste facturi și să emiteți altele cu cota de TVA de 20%.

• În schimb dacă în contract data prevăzută pentru plata chiriei este în 2015, atunci facturile rămân cu TVA 24% chiar dacă sunt aferente anului 2016.

• Dacă data plății este de x zile de la data facturii, atunci ar trebui să vedeți dacă cele x zile calculate sunt în 2015 ori sunt în 2016 și, în funcție de anul în care ar trebui plătită factura, chiria va fi cu TVA de 24% ori de 20%.

Facturile pentru servicii de mentenanță (care înseamnă pentru energie electrică, gaze, întreținere, curățenie etc.) dacă sunt emise în 2015, chiar dacă este mentenanța aferentă anului 2016 vor fi emise cu TVA 24% și nu mai trebuie regularizate în 2016.

Să revenim la regula generală

Conform Codului fiscal, cota de TVA aplicabilă este cea în vigoare la data la care intervine faptul generator pentru TVA.

Faptul generator intervine, de regulă, la data livrării bunurilor sau la data prestării serviciilor. Totuși, există și câteva excepții pentru:

• bunurile livrate în baza unui contract de consignație când se consideră că livrarea bunurilor de la consignant la consignatar are loc la data la care bunurile sunt livrate de consignatar clienților săi;

• bunurile transmise în vederea testării sau a verificării conformității când se consideră că livrarea bunurilor are loc la data acceptării bunurilor de către beneficiar;

• stocurile la dispoziția clientului când se consideră că livrarea bunurilor are loc la data la care clientul retrage bunurile din stoc în vederea utilizării, în principal pentru activitatea de producție.

• livrările de bunuri corporale, inclusiv de bunuri imobile când data livrării din punct de vedere al TVA este data la care intervine transferul dreptului de a dispune de bunuri ca și un proprietar, cu excepția contractelor cu plată în rate, pentru care predarea bunului se face la final;

• prestările de servicii care determină decontări sau plăți succesive, cum sunt serviciile de construcții-montaj, consultanță, cercetare, expertiza și alte servicii similare care sunt considerate efectuate la data la care sunt emise situații de lucrări, rapoarte de lucru, alte documente similare pe baza cărora se stabilesc serviciile efectuate sau, după caz, în funcție de prevederile contractuale, la data acceptării acestora de către beneficiari;

• livrările de bunuri și prestările de servicii care se efectuează continuu, altele decât cele prevăzute la punctul precedent, cum sunt: livrările de gaze naturale, de apă, serviciile de telefonie, livrările de energie electrică şi altele asemenea pentru care se consideră ca livrarea/prestarea este efectuată la datele specificate în contract pentru plata bunurilor livrate sau a serviciilor prestate sau la data emiterii unei facturi, fără ca perioada de decontare să depășească un an;

• operațiunile de închiriere, leasing, concesionare, arendare de bunuri, acordare cu plata pe o anumită perioadă a unor drepturi reale, precum dreptul de uzufruct și superficia, asupra unui bun imobil pentru care serviciul se consideră efectuat la fiecare dată specificată în contract pentru efectuarea plății. 

Care este excepția?

Prin excepție de la regula generală de mai sus, atunci când se emite o factură înainte de livrarea de bunuri ori de prestarea de servicii ori o factură de avans, cota aplicabilă este cea de la data emiterii facturii.

Totuși, în cazul în care cota de TVA se schimbă și, la data faptului generator, este o nouă cotă de TVA, facturile emise înainte de data livrării/prestării ori de avans trebuie stornate, urmând să se emită facturi cu noua cota de TVA.

Abonează-te la newsletterul Republica.ro

Primește cele mai bune articole din partea autorilor.

Comentarii. Intră în dezbatere


Îți recomandăm

Tânără la calculator

Academia prietenoasă de IT Wantsome și-a făcut în ultimii patru ani o misiune din a ajuta profesioniști din toate domeniile să facă tranziția spre o carieră de succes în domeniul tehnologiei informației, prin cursuri care urmează atent cerințele companiilor IT, prin sesiuni de practică și printr-o activitate intensă de mentorat calibrată pe nevoile lor. (Foto: Getty Images)

Citește mai mult

Marc Areny

Marc Areny este de origine catalană, este cetățean spaniol și francez și a venit în România în urmă cu 10 ani. Este unul dintre primii din Europa care a identificat o nouă nișă de piață: convertește mașini cu motor termic în mașini electrice.

Citește mai mult