Sari la continut

De șase ani suntem împreună. Vă mulțumim!

Găsim valori comune, sau scriem despre lucruri care ne despart. Ne unesc bunul simț și credința că putem fi mai buni. Suntem Republica, sunteți Republica!

Atenție la expirarea duratei de funcționare a sediului social al firmei declarată la Oficiul Registrului Comerțului – ANAF poate declara firma inactivă

În ultima perioadă ( de câteva săptămâni ) ANAF trimite către firmele ale căror sedii sunt expirate ca durată ( din contractele de comodat sau de închiriere încheiate între aceștia și proprietari ) notificări prin care li se aduc la cunoștință ca în cazul în care nu își reglementează situația privind sediul social, acestea vor fi declarate ca inactive conform art 92 lit g din Codul de Procedură Fiscală ( legea 207/2015) .

Aceste notificări se fac în baza unui ordin ANAF nr . 3846/2015 emis în 30.12.2015 în care se precizează procedura aplicată. Tot în acest ordin aflăm și cum trebuie să procedeze firma care primește această notificare că să nu ajungă declarată inactivă, cu consecințe dezastruoase pe care le vom detalia în amănunt în acest articol.

„6. Contribuabilii care, în termen de 30 de zile de la data comunicării notificării prevăzute la pct. 5, fac dovada faptului că nu se mai află în situaţiile prevăzute de art. 92 alin. (1) lit. f) şi g) din Codul de procedură fiscală, după caz, sunt eliminaţi din lista contribuabililor care îndeplinesc condiţiile pentru a fi declaraţi inactivi.

7. Dovada că respectivul contribuabil nu se mai află în situaţia pentru care a fost inclus în lista contribuabililor care îndeplinesc condiţiile pentru a fi declaraţi inactivi o reprezintă fie informaţia transmisă de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, fie certificatul constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu privire la clarificarea situaţiei în cauză, depus de contribuabil la organul fiscal competent.

8. După expirarea termenului de 30 de zile, pentru fiecare contribuabil înscris în listă, care îndeplineşte condiţia pentru a fi declarat inactiv prevăzută de art. 92 alin. (1) lit. f) şi g) din Codul de procedură fiscală, după caz, compartimentul de specialitate întocmeşte câte o Decizie de declarare în inactivitate, care se înaintează spre semnare directorului general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice sau al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, după caz. Modelul Deciziei de declarare în inactivitate este prevăzut în anexa nr. 5a) la ordin.”

Potrivit Codului de procedură fiscală, există câteva situații în care Fiscul poate declara o firma inactivă. Astfel, firmele pot fi declarate inactive de către Fisc, daca, spre exemplu:

• nu își îndeplinesc, într-un semestru calendaristic, nicio obligație declarativă prevăzută de lege;

• se sustrag de la efectuarea inspecției fiscale prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;

• organele fiscale au constatat că nu funcționează la domiciliul fiscal declarat, potrivit procedurii stabilite prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Și mai nou cf art 92 lit f si g din legea 207/2015 ( Cod procedura fiscală) :

“f) societatea nu mai are organe statutare;

O firmă inactivă pe lânga faptul că va avea de plată TVA la orice factură emisă fără a deduce nimic, va fi și izolată de pe piață de partenerii de afaceri , acesteia nu-i mai rămâne nimic de făcut decât să intre în faliment sau să închidă afacerea. Atenție însă în perioada în care este inactiva fiscal, firma trebuie să depună, în continuare, toate declarațiile pentru care are obligații, respectiv cele înscrise în vectorul fiscal, fiind obligate să facă toate înregistrările obișnuite în contabilitate.

g) durata deţinerii spaţiului cu destinaţia de sediu social este expirată.”

Ce consecințe sunt în cazul declarării unei firme ca inactivă de ANAF ?

Declararea contribuabililor inactivi se face de către organul fiscal, prin decizie, emisă prin ordin al președintelui ANAF care se comunică contribuabilului, potrivit Codului de procedură fiscală. În plus, În momentul În care sunt declarate inactive de către Fisc, firmelor le este anulat codul de TVA .

De asemenea va fi și radiată din Registrul operatorilor intracomunitari în caz că derulează operațiuni intracomunitare .

E posibil în practică să nu ajungă la contribuabil decizia emisă de ANAF ( deși aceasta a fost comunicată conform procedurii fiscale ) și să se trezească fiind inactivă.

De aceea acesta poate verifica pe site-ul ANAF situația firmei sale dacă e activă sau inactivă la adresa https://www.anaf.ro/inactivi/ .

În cazul în care firma este declarată inactivă de către Fisc, atunci ea își poate desfășura activitatea normal, cea pentru care a fost înregistrată la Registrul Comerțului, însă pe durata inactivității având codul de TVA anulat , deși firmele pot desfășura activități economice acestea sunt obligate la declararea și plata către bugetul de stat a tuturor impozitelor și taxelor.

Astfel conform art 11 alin ( 6) din Codul Fiscal :

“(6) Contribuabilii, persoane impozabile stabilite în România, declaraţi inactivi conform Codului de procedură fiscală, care desfăşoară activităţi economice în perioada de inactivitate, sunt supuşi obligaţiilor privind plata impozitelor, taxelor şi contribuţiilor sociale obligatorii prevăzute de prezentul cod, dar, în perioada respectivă, nu beneficiază de dreptul de deducere a cheltuielilor şi a taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţiilor efectuate.

Prin urmare, deși poate emite facturi către terți , firma inactivă este obligată la colectarea taxei pe valoare adăugată prin Formularul 311 și plata acesteia la bugetul de stat , însă chiar dacă face achiziții în scopul desfășurării activității sale nu are drept de deducere a taxei pe valoare adăugată pe care acesta o plăteste furnizorilor de bunuri și servicii .

De asemenea sub aspectul impozitului pe profit , aceste cheltuieli rezultate în urma acestor achiziții de bunuri și servicii cât timp firma este inactivă, nu sunt deductibile la calculul impozitului pe profit . 

Pentru obținerea din nou a codului de TVA firma va trebui să depună declarația 088 – coșmarul antreprenorilor din România – la care șansele de a obține din nou codul de TVA, după o inactivare, sunt foarte mici spre deloc.

Cu alte cuvinte este condamnată automat la faliment, deoarece impozitul pe care îl va plăti în plus pe lângă cel de 16% la venituri va avea de suportat încă o taxă de 20% (TVA colectat) și încadrarea ca nedeductibile a oricărei cheltuieli efectuate.

Și ca knock-out-ul firmei inactive să fie complet , toți partenerii de afaceri ai acesteia către care aceasta facturează bunuri sau servicii nu vor avea drept de deducere a TVA facturate către aceștia, iar cheltuielile cu aceste bunuri și servicii nu și le vor putea deduce de la calculul impozitului pe profit.

În consecință o firmă inactivă pe lânga faptul că va avea de plată TVA la orice factură emisă fără a deduce nimic, va fi și izolată de pe piață de partenerii de afaceri , acesteia nu-i mai rămâne nimic de făcut decât să intre în faliment sau să închidă afacerea .

Atenție însă în perioada în care este inactiva fiscal, firma trebuie să depună, în continuare, toate declarațiile pentru care are obligații, respectiv cele înscrise în vectorul fiscal, fiind obligate să facă toate înregistrările obișnuite în contabilitate

În plus în perioada în care sunt inactive, firmele nu vor fi scutite de eventuale amenzi pentru nedepunerea la timp a declarațiilor.

În caz că firma va dori să devină din nou activă va trebui să înlăture cauzele care au dus la inactivarea acesteia (să depuna declarațiile , să își reglementeze situația cu sediul expirat etc).

Însă pentru obținerea din nou a codului de TVA va trebui să depună declarația 088 – coșmarul antreprenorilor din România – la care șansele de a obține din nou codul de TVA, după o inactivare, sunt foarte mici spre deloc.

Abonează-te la newsletterul Republica.ro

Primește cele mai bune articole din partea autorilor.

Comentarii. Intră în dezbatere


Îți recomandăm

Stinge lumina!

Consumerismul nostru a lucrat în compensare. Ne-am cumpărat frigidere mari și le-am burdușit cu mâncare. Ne-am vârfuit cărucioarele la supermarket, cumpărând produse la ofertă de care nu aveam nevoie și care ni s-au stricat în cămară. Ne-am construit clădiri de sticlă pe care le-am luminat feeric, așteptându-ne ca factura la curent s-o plătească sfântul CEO. (Foto: Profimedia Images)

Citește mai mult

Carlos Moreno

„Logica e simplă de fapt - cu cât se construiesc mai multe drumuri pentru mașini, cu atât vom avea mai multe mașini, iar cu cât vom construi mai multe piste pentru biciclete, cu atât vom avea mai multe biciclete, de asemenea, cu cât vom face mai multe spații pentru oameni, cu atât va veni mai multă lume să facă activități”, spune Carlos Moreno. (Foto: ARCEN)

Citește mai mult

UNStudio 1

UNStudio este unul dintre cele mai cunoscute și apreciate birouri de arhitectură din lume, cu filiale în Amsterdam, Frankfurt, Shanghai, Hong Kong, Dubai și Melbourne. are în portofoliu peste 120 de proiecte internaționale, precum clădiri de birouri, rezidențiale, muzee, poduri, dar și masterplanuri urbane. Printre cele mai cunoscute lucrări - Podul Erasmus din Rotterdam, Mercedes-Benz Museum din Stuttgart, Arnhem Central Station, Designul Doha Metro Station.

Citește mai mult

Marius Sava

„La mine pacienții nu vin niciodată singuri, vin cu partenerul”, spune medicul specialist pneumolog Marius Sava, cu competențe în somnologie, de la Rețeaua Privată de Sănătate Regina Maria, despre cei care ajung la ușa cabinetului cu simptome de apnee în somn.

Citește mai mult