Sari la continut

De opt ani suntem împreună. Vă mulțumim!

Republica împlinește opt ani de existență. Vă mulțumim că ne sunteți alături în această călătorie prin care ne poartă bunul simț, nevoia unei dezbateri de calitate și dorința pentru un loc mai bun în care să ne spunem ideile.

Stație de energie E.ON. Ce este un prosumator și cum poți chiar tu să devii unul?

prosumator

Există două metode garantate de a reduce costurile cu factura de energie. Prima este eficientizarea consumului, a doua este producția de energie electrică în regim propriu. Dacă acum ceva timp părea doar un vis tehnologic îndepărtat, în prezent chiar este posibil să ne producem singuri energia electrică de care avem nevoie.

Soarele este o sursă nelimitată de energie

Soarele trimite spre planeta noastră energie sub formă de lumină și sub formă de căldură. Cu ajutorul unui sistem de panouri fotovoltaice avem posibilitatea de a transforma lumina de la soare în energie electrică. În plus, dacă vrem ca soarele să ne ajute și la încălzire, putem monta un sistem de panouri solare termice. Astfel, putem folosi căldura captată pentru a produce apă caldă menajeră sau pentru încălzire. În cazul panourilor fotovoltaice, energia produsă de soare poate fi transformată în energie electrică pentru consumul nostru, iar surplusul poate fi stocat în acumulatori sau injectat în rețea, pentru a fi folosit acolo unde este nevoie.

Chiar dacă astăzi putem transforma în energie electrică doar o parte din această energie gratuită de la soare, în timp vom reuși să optimizăm tot mai mult utilizarea ei, producând-o cu costuri mult mai mici comparativ cu energia convențională și stocând-o cu ușurință. 

Ce este un prosumator?

Foarte pe scurt, un prosumator este în același timp și consumator și producător de energie electrică, iar surplusul îl injectează în rețea și este compensat de către furnizorul cu care are contract. Oricine poate să devină prosumator, cu condiția să instaleze un sistem fotovoltaic care să producă surplus de energie.

Promovarea tot mai accentuată a acestei tehnologii, avansarea cercetării în domeniu și faptul că tot mai multe state au deja implementate sau în curs de implementare politici de subvenționare a sistemelor pentru energie solară, contribuie la o și mai mare accesibilitate.

Cum se face compensarea?

Prosumatorii care dețin centrale de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie (SRE) cu putere instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum și care nu beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi pot vinde prin mecanisme de compensare/regularizare energia electrică produsă și livrată în rețea, furnizorilor de energie electrică cu care aceștia, în calitate de consumatori finali, au încheiat/încheie contract de furnizare.

Conform reglementării, prosumatorii cu puterea instalată de cel mult 200 kW pe loc de consum pot beneficia, la cerere, de mecanismul de compensare cantitativă,  iar cei cu puterea mai mare de 200 kW, dar de cel mult 400 kW pe loc de consum, de mecanismul de regularizare financiară.

Pentru a beneficia de mecanismele de compensare/regularizare, indiferent de data punerii în funcțiune a centralei electrice de producere a energiei electrice din SRE cu puteri instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum, fiecare prosumator trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerințe:

 • activitatea principală a prosumatorului să nu fie producerea energiei electrice;
 • - schema electrică a centralei este realizată astfel încât alimentarea cu energie electrică a prosumatorului din rețeaua electrică și livrarea în rețeaua electrică a energiei electrice produsă în respectiva centrală să se realizeze prin același racord;
 • - sistemul de contorizare a energiei electrice să permită măsurarea energiei electrice produse și livrate în rețeaua electrică, precum și a energiei electrice consumate din rețea.

Regularizarea financiară (200 kW <P<= 400 kW) se realizează prin compensarea între:

 • factura emisă de prosumator pentru energia electrică produsă din SRE și livrată în rețeaua electrică, conform prevederilor specifice din contractul de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse în centralele electrice din SRE încheiat între prosumator și furnizor,

și

 • factura emisă de furnizorul de energie electrică pentru energia electrică consumată din rețelele electrice de prosumator în calitate de consumator.

Furnizorii de energie electrică au obligația să achiziționeze energia electrică produsă în centralele electrice din SRE livrată în rețeaua electrică, la un preţ egal cu preţul mediu ponderat înregistrat în Piaţa pentru Ziua Următoare (PZU) aferent lunii în care a fost produsă şi livrată energia electrică respectivă.

Compensarea cantitativă (P<= 200 kW) se realizează în baza principalelor obligații ce revin furnizorilor, conform metodologiei:

 • să achiziționeze energia electrică produsă în centralele electrice din SRE eligibile și livrată în rețeaua electrică, la un preţ identic cu preţul energiei electrice active utilizat de furnizorul de energie electrică în contractul încheiat cu prosumatorul în calitate de consumator, în perioada de facturare și care nu include niciuna dintre următoarele componente: costul dezechilibrelor, marja de furnizare, tariful de transport, de distribuție și de servicii de sistem, TVA-ul pe care furnizorul de energie electrică îl datorează la bugetul de stat, acciza, contribuția de cogenerare și certificate verzi;
 • să evidențieze distinct în facturile de energie electrică emise prosumatorilor cantitatea de energie electrică activă consumată din rețea, valoarea energiei electrice în dezechilibru de 0 lei, precum și componentele referitoare la tariful de transport, de distribuție și de servicii de sistem, TVA-ul pe care furnizorul de energie electrică îl datorează la bugetul de stat, acciza, contribuția de cogenerare și certificate verzi și marja furnizorului aplicate la întreaga cantitatea de energie electrică consumată din rețeaua electrică de aceștia, pe baza înregistrărilor contorului de măsurare a energiei electrice consumate din rețeaua electrică;
 • pentru situația în care prosumatorul produce o cantitate de energie mai mare decât cea consumată din rețea, diferența se reportează pentru perioada/perioadele următoare de facturare;
 • neutilizarea de către prosumator a unei cantități de energie electrică reportată în termenul de maxim 24 de luni de la data livrării acesteia în rețeaua electrică conduce la includerea în procesul de compensarea financiară descris mai sus atât a cantității cât și a valorii rămase nereturnate.

Astfel, mecanismul de compensare cantitativă se realizează efectiv, kWh consumat la kWh produs, prin diferență, utilizând mecanisme financiare, între valoarea energiei electrice produse din SRE și livrate în rețeaua electrică și valoarea energiei electrice consumate din rețeaua electrică la finalul fiecărei perioade de facturare.

Cât costă și cât durează să devii prosumator?

Durata procesului depinde de obținerea tuturor avizelor și acordurilor necesare de la diferite instituții. Întregul proces, de la vizita de evaluare până la punerea în funcțiune poate dura între două și trei luni. Dacă este necesară și modificarea instalației electrice de racordare/modificare de branșament, durata se extinde.

Amplasare. Panourile pot fi amplasate pe orice tip de acoperiș, dar pentru randament maxim este ideal că unghiul de înclinare să fie de 30 grade, cu orientare spre sud și să nu fie umbrite de copaci sau clădiri înalte. Randament similar pot avea și pe acoperișuri orientate către est sau vest.

Costuri. Costurile pentru eventuale modificări la branșament (legătura de la rețeaua de distribuție la obiectivul tău), dar și pentru montarea contoarelor speciale ce măsoară atât energia consumată din rețea, cât și cea livrată în rețea, sunt asigurate de către operatorul de distribuție.

Pentru instalarea panourilor fotovoltaice, a echipamentelor aferente (invertor, tablouri electrice etc.) și a legăturilor dintre ele vei plăti instalatorului autorizat. Ca ordin de mărime, prețurile sunt în jur de 1.000 euro/kW instalat.

Producție. Un sistem fotovoltaic de 3 kW produce, în medie, 3.500 kWh/an. Această valoare depinde de anotimp (panourile produc vara de 3 ori mai mult decât iarna), de radiația solară, de amplasarea acoperișului și de unghiul de înclinație la care sunt montate panourile. Un factor care influențează semnificativ randamentul este starea suprafeței panourilor. În timp, depunerile de praf, fum, insecte etc. reduc cantitatea de energie produsă, de aceea este necesară curățarea periodică a panourilor.

Cunoscând condițiile și necesarul de mai sus și tu îți poți produce propria energie electrică, iar astfel îți vei reduce considerabil costurile, dar mai ales, vei ajuta la construirea unui viitor mai verde, mai bun.  

Află cum poți deveni prosumator cu soluția la cheie E.ON Solar Home!

Află mai multe pe Stația de energie.

Abonează-te la newsletterul Republica.ro

Primește cele mai bune articole din partea autorilor.

Comentarii. Intră în dezbatere
 • Se pare cã în România nu poti fi capabil sã-ti administrezi propria sursã de Energie Verde datoritã unora legislatii fãcute pentru marii producãtori si distribuitori de Energie electricã convenctionalã ,menitã sã descurajeze cetãteanul care vede în companiile de electricitate o imposibilitate de a trãi civilizat datoritã preturiliror practicate in furnizarea energiei electrice cãtre cetãtean !
  • Like 0
 • In teorie esti castigat ! Dar practica si birocratia te omoara; prosumator=1 an minim.
  • Like 0


Îți recomandăm

Cătălin Vasile, NN România

În acest an, NN România a creat primul fond de burse pentru viitori antreprenori, care susține tineri cu posibilități financiare limitate să urmeze studii aplicate de business la EA – The Entrepreneurship Academy.

Citește mai mult

Pasarea in vazduh

„Bilete Brâncuși sold out” este mesajul aproape permanent afișat la centrul de informații al Muzeului Național de Artă Timișoara unde, până 28 ianuarie 2024, se desfășoară expoziția „Brâncuși: surse românești și perspective universale”.

Citește mai mult