Sari la continut

Încearcă noul modul de căutare din Republica

Folosește noul modul inteligent de căutare din Republica. Primești rezultate în timp ce tastezi și descoperi ceea ce te interesează filtrat pe trei categorii: texte publicate, contributori și subiecte. Încearcă-l și spune-ne cum funcționează, părerea ta ne ajută.

Ce propune Codul fiscal în 2017: Mai puține obligații administrative și câteva facilități noi pentru investitori

Dispare Registrul Operatorilor Intracomunitari, se suspendă temporar și se elimină unele declarații, apar sau se extind unele facilități pentru investitori: stock option plan, profit reinvestit, cheltuieli deductibile. Aceste măsuri reduc povara administrativă pentru companii și introduc câteva măsuri de stimulare a investițiilor, motivării angajaților, dezvoltării pregătirii profesionale. Iată principalele modificări ale Codului fiscal:

Stock option plan

Va viza orice persoană juridică ce acordă angajaților, administratorilor și/sau directorilor acesteia, sau ai persoanelor juridice afiliate ei, dreptul de a achiziționa la un preț preferențial, sau de a primi cu titlu gratuit un număr determinat de titluri de participare, emise de entitatea respectivă, fără să mai fie restricționată doar la persoanele juridice ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, sau tranzacționate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, așa cum se prevede în acest moment.

Anul fiscal modificat

 Se reglementează situațiile în care se va solicita fie revenirea la anul calendaristic, fie schimbarea perioadei anului fiscal modificat.

Profit reinvestit

Se elimină limitarea până la 31 decembrie 2016 privind aplicarea scutirii de impozit a profitului reinvestit, urmând ca aceasta facilitate să fie aplicată nelimitat.

Scutirea de impozit a profitului investit se va aplica și pentru dreptul de utilizare a programelor informatice, fără achiziția dreptului de proprietate asupra softului respectiv, achiziția de patente, de drepturi de proprietate intelectuală asupra designului și a altor inovații legate de acel program informatic. Practic, se va aplica și pentru licențele achiziționate, nu doar pentru programele informatice. Acum scutirea de impozit poate fi aplicată pentru echipamente tehnologice, calculatoare electronice și echipamente periferice, mașini și aparate de casă, de control și de facturare, precum și în programe informatice, produse și/sau achiziționate, inclusiv în bază contractelor de leasing financiar și puse în funcțiune, folosite în scopul desfășurării activității economice. Măsura ar trebui să stimuleze un proces mai rapid de implementare a tehnologiilor informatice.

Cheltuieli deductibile cu pregătirea profesională

Cheltuielile cu pregătirea teoretică și/sau practică a elevilor în cadrul învățământului profesional și tehnic vor fi deductibile integral, atât la calculul impozitului pe profit, cât și al venitului net anual supus impozitului pe venit. Scopul este dezvoltarea sistemului de învățământ profesional și tehnic.

Microîntreprinderile și opțiunea pentru impozit pe profit

Se va reduce limita capitalului social de la 25.000 euro la 45.000 lei (10.000 euro), pentru care microîntreprinderile pot opta pentru plata impozitului pe profit. Microîntreprinderile care au capital social de 25.000 euro și au optat pentru plata impozitului pe profit își mențin statutul de plătitor de impozit pe profit și după intrarea în vigoare a acestor prevederi, chiar dacă nivelul capitalului se reduce până la noua limită de 45.000 lei. Vor putea opta pentru impozitul pe profit și microîntreprinderile existente, care au sau își majorează capitalul social până la noua limită de 45.000 lei, similar persoanelor juridice române nou înființate.

Noi tipuri de venituri neimpozabile

Bursele, premiile și alte drepturi sub formă de cazare, masă, transport, echipamente de lucru/protecție și altele asemenea, primite de elevi pe parcursul învățământului profesional și tehnic vor fi venituri neimpozabile. 

Formulare eliminate pentru unele categorii de venituri

Plătitorii de venituri cu reținere la sursă din salarii, drepturi de proprietate intelectuală, pensii, arendare, asocierea unei persoane fizice cu o persoană juridică nu vor mai depune în anul următor formularul 205 pentru aceste categorii de venituri.

Scutire pentru zilieri

Remunerația brută primită pentru activitatea prestată de zilieri va fi exceptată de la plata contribuțiilor sociale obligatorii.

TVA: Dispare ROI, se suspendă 3 declarații și se aplică regim special pentru agricultori

TVA pentru bunurile de capital se va ajusta anual, în cadrul perioadei de ajustare, pentru 1/5 sau 1/20 din taxa aferentă achiziției, fabricării, construcției bunurilor respective. Măsura a fost propusă de minister ca urmare a deschiderii unei proceduri de infringement de către Comisia Europeană, deoarece ajustarea se face acum pentru întreaga durată rămasă din perioada de ajustare.

Se va introduce opțional regimul special de TVA pentru agricultori, persoane fizice, întreprinderi individuale, sau întreprinderi familiale care efectuează activități/servicii agricole.

Se vor abroga toate prevederile referitoare la Registrul Operatorilor Intracomunitari, codul de TVA al tuturor persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA fiind valid, în mod implicit, în VIES.

Depunerea declarațiilor informative (cod 392A, 392B și 393) se va suspenda până la 31 decembrie 2019. 

Repunere în drepturi în cazul reînregistrării în scopuri de TVA

Contribuabilii care își vor recăpăta codul de TVA, după ce le-a fost anulat de ANAF:

* vor factura cu TVA către clienți toate vânzările pe care le-au realizat în perioada în care nu au avut cod de TVA, putând astfel să-și recupereze de la aceștia taxa pe care au colectat-o

* vor putea deduce TVA după reînregistrare pentru cumpărările aferente vânzărilor efectuate în perioada în care contribuabilii au avut codul anulat

* beneficiarii acestora vor putea deduce taxa aferentă cumpărărilor efectuate în perioada în care furnizorul a avut codul anulat

* cheltuielile înregistrate de contribuabilii inactivi și de beneficiarii acestora vor fi luate în calcul la determinarea rezultatului fiscal privind impozitul pe profit, fie în perioada fiscală din anul în curs, fie prin rectificarea declarației de impozit pe profit a anului fiscal precedent.

Disclamer: Informațiile prezentate sunt bazate pe proiectul de modificare a Codului fiscal care urmează să fie aprobat prin ordonanța de urgență și să fie publicat în Monitorul Oficial.

Abonează-te la newsletterul Republica.ro

Primește cele mai bune articole din partea autorilor.

Comentarii. Intră în dezbatere


Îți recomandăm

Scoala de asistenti

Săli mari de curs, coridoare largi, încăperi care simulează la detaliu saloane de spital, manechine și roboți care vorbesc și sunt conectați la senzori ce transmit profesorilor supraveghetori dacă manevrele sunt efectuate corect. Dar- dincolo de teorie și practică- cei care trec pe aici își însușesc una dintre cele mai importante comportamente ale unui cadru medical: cum să arate empatie față de bolnavii pe care îi tratează.

Citește mai mult