Sari la continut

Un singur om poate să schimbe cu mintea lui o țară

De cinci ani, peste 500 de contributori își scriu ideile pe această platformă, construiesc împreună cu noi o comunitate, un spațiu al celor care știu că România poate să arate altfel. Te invităm să scrii și tu!

Totul despre impozitarea întreprinderilor mici. Avantaje, capcane și condiții

Regimul de impozitare a microintreprinderilor pare cel mai avantajos, în prezent, dar este însoțit de o serie de condiții care, dacă nu mai sunt îndeplinite, înseamnă revenirea la impozitul pe profit. Voi explica ambele situații în care se poate regăsi o societate: trecerea de la impozit pe profit la impozit pe venitul microintreprinderilor și invers.

Astfel, trecerea de la impozitul pe profit la regimul microintreprinderilor este obligatorie pentru persoanele juridice române care, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

* au realizat venituri, altele decât cele obținute din desfășurarea activităților în domeniul bancar, în domeniile asigurărilor și reasigurarilor, al pieței de capital (cu excepția activităților de intermediere), în domeniul jocurilor de noroc, în domeniul explorării, dezvoltării și exploatării zăcămintelor petroliere și gazelor naturale;

* ponderea veniturilor realizate din consultanță și management în veniturile totale este de sub 20%;

* au realizat venituri care nu au depășit echivalentul în lei a 100.000 euro (cursul de schimb valabil la închiderea exercițiului financiar în care s-au înregistrat veniturile);

* capitalul social este deținut de persoane, altele decât statul și unitățile administrativ-teritoriale;

* nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerțului sau la instanțele judecătorești, potrivit legii. 

Notificarea de aplicare a regimului de microîntreprindere se va face prin depunerea declarației 010, de mențiuni, la ANAF până la data de 31 martie a anului pentru care se va aplica regimul de microîntreprindere.

Pentru societățile nou-înființate regimul de microîntreprindere este obligatoriu la momentul înființării, cu următoarele excepții:

* capitalul social este superior pragului de 25.000 euro – în acest caz pot opta pentru impozitul pe profit, iar opțiunea este definitivă.

* la înființare societățile își declară intenția de a desfășura activități din domeniul bancar, asigurări-reasigurări, piețe de capital (cu excepția intermediarilor), jocuri de noroc și exploatare, dezvoltare – vor fi înregistrate ca și plătitoare de impozit pe profit.

Cum se verifică regulile pentru regimul de impunere?

În cazul în care în cursul anului o microîntreprindere nu mai îndeplinește una din următoarele condiții:

* capitalul social este deținut de persoane, altele decât statul și unitățile administrativ-teritoriale;

* nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerțului sau la instanțele judecătorești, potrivit legii

* schimbarea regimului va avea loc începând cu anul următor, termenul de notificare este 31 martie a anului următor, prin depunerea la ANAF a declarației de mențiuni 010.

Modificarea sistemului de impunere pe veniturile microintreprinderii în cursul unui an fiscal are loc dacă:

* microintreprinderea are venituri mai mari de 100.000 euro;

* începe să desfășoare în cursul anului activități în domeniul bancar, asigurări, piață de capital etc

* ponderea veniturilor din consultanță și management din anul curent în veniturile totale este de peste 20% inclusiv;

Trecerea de la sistemul microintreprinderii la impozit pe profit pentru neîndeplinirea uneia din cele 3 condiții menționate anterior, în cursul anului, se notifica prin depunerea declarației de mențiuni, 010, în termen de 15 zile, conform prevederilor Codului de Procedura Fiscală. 

Limitele fiscale privind veniturile și ponderea veniturilor de consultanță și management se verifică pe baza veniturilor înregistrate cumulat de la începutul anului fiscal. Pentru încadrarea în condițiile privind nivelul veniturilor se iau în calcul aceleași venituri care constituie bază impozabilă, iar cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exercițiului financiar precedent.

Cum se calculează veniturile pentru trecerea la profit și ce obligații apar?

Din trimestrul în care nu mai sunt îndeplinite condițiile, microintreprinderea va datora impozit pe profit, având obligația de modificare a vectorului fiscal. Calculul impozitului pe profit se efectuează luând în considerare veniturile și cheltuielile realizate începând cu trimestrul în care s-au depășit limitele fiscale sau au început să fie desfășurate activități nepermise microintreprinderilor.

Plata și declararea impozitului pe profit se efectuează trimestrial, până la data de 25 inclusiv a primei luni următoare încheierii trimestrului respectiv, iar declararea impozitului pe profit trimestrial se face prin formularul 100, cu excepția ultimului trimestru când se efectuează până la termenul de depunere a declarației privind impozitul pe profit (25 martie).

Cotele de impozitare sunt diferențiate în funcție de numărul salariaților (1% pentru mai mult de 2 salariați inclusiv, 2% pentru un salariat sau 3% fără niciun salariat) și se pot modifica în cursul anului în funcție de cum evoluează acesta. Salariații trebuie să fie angajați cu contract de muncă cu normă întreagă. Condiția privind salariații e îndeplinită și dacă sunt fracțiuni de normă care însumate echivalează cu norma întreagă sau dacă persoane cu contracte de administrare sau mandat, potrivit legii, în cazul în care remunerația acestora este cel puțin la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Excepție fac microintreprinderile nou înființate care au un salariat și sunt deținute de persoane fizice române care nu au mai deținut alte persoane juridice. Acestea sunt impozitate cu o cotă de 1% timp de doi ani, în situația în care suplimentar mențin o serie de alte condiții pe o perioadă de 48 luni:

* Nu declară sediu/puncte de lucru fără activitate

* Nu declară inactivitate temporară

* Nu majorează capitalul social prin aporturi de la noi asociați/acționari

* Nu sunt vândute/cesionate părți sociale

* Nu este cerută lichidare voluntară

Regimul microintreprinderilor este avantajos datorită cotelor de impozit, însă trebuie să aveți în vedere că orice modificare a numărului de salariați înseamnă trecerea la o altă cotă, fapt care se poate întâmpla de mai multe ori pe parcursul unui an, cu implicațiile aferente privind declarațiile fiscale și înregistrările în Revisal. Prin urmare, sistemul de impozitare poate ridica probleme administrative, cu costurile implicite. 

Abonează-te la newsletterul Republica.ro

Primește cele mai bune articole din partea autorilor.

Comentarii. Intră în dezbatere


Îți recomandăm

Tânără la calculator

Academia prietenoasă de IT Wantsome și-a făcut în ultimii patru ani o misiune din a ajuta profesioniști din toate domeniile să facă tranziția spre o carieră de succes în domeniul tehnologiei informației, prin cursuri care urmează atent cerințele companiilor IT, prin sesiuni de practică și printr-o activitate intensă de mentorat calibrată pe nevoile lor. (Foto: Getty Images)

Citește mai mult

Marc Areny

Marc Areny este de origine catalană, este cetățean spaniol și francez și a venit în România în urmă cu 10 ani. Este unul dintre primii din Europa care a identificat o nouă nișă de piață: convertește mașini cu motor termic în mașini electrice.

Citește mai mult