Sari la continut

De șase ani suntem împreună. Vă mulțumim!

Găsim valori comune, sau scriem despre lucruri care ne despart. Ne unesc bunul simț și credința că putem fi mai buni. Suntem Republica, sunteți Republica!

Ce trebuie știut despre situațiile financiare aferente anului 2015: Criterii, obligații de auditare, termene, sancțiuni

Pentru anul 2015, situațiile financiare se depun prescurtate sau pe mai multe componente, în funcție de categoria din care fac parte entitățile economice care sunt grupate după trei criterii de mărime (total activ, cifră de afaceri și număr mediu de angajați).

Actele normative care conțin prevederi specifice anului 2015 în privința situațiilor financiare sunt Ordinul 4160/2015 și Ordinul 123/2016.

Trebuie să rețineți că situațiile financiare anuale ale exercițiului financiar 2015 se vor întocmi în functie de criteriile de mărime stabilite exclusiv pe baza balantei de verificare incheiate la data de 31 decembrie 2015, fara ca analiza sa se mai faca pentru ultimii doi ani, asa cum se aplica anterior. 

Și referitor la obligația de auditare, analiza criteriilor de mărime se va face exlcusiv pe baza balanței de verificare de la 31 decembrie 2015, existând astfel riscul ca mult mai multe entități să fie nevoite să își auditeze situațiile financiare.

Ce categorii de entități economice sunt și cum se stabilesc?

Conform celor 3 criterii de mărime, entitățile economice se grupează în trei categorii:

1. Microentităţile sunt entităţile care, la data bilanţului, nu depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:

• totalul activelor: 1.500.000 lei

• cifra de afaceri netă: 3.000.000 lei

• numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 10.

2. Entităţile mici sunt entităţile care, la data bilanţului, nu se încadrează în categoria microentităţilor şi care nu depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:

• totalul activelor: 17. 500. 000 lei

• cifra de afaceri netă: 35. 000. 000 lei

• numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50.

3. Entităţile mijlocii şi mari sunt entităţile care, la data bilanţului, depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:

• totalul activelor: 17.500.000 lei

• cifra de afaceri netă: 35. 000. 000 lei

• numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50. 

Cum se depun situațiile financiare în funcție de categorie?

1. Microentităţile întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind

• bilanţ prescurtat

• cont prescurtat de profit şi pierdere

Deși nu au obligaţia elaborării notelor explicative, aceste entități trebuie să ofere informații privind:

- politicile contabile aplicate;

- valoarea totală a oricăror angajamente financiare, garanţii sau active şi datorii contingente neincluse în bilanţ;

- suma avansurilor şi creditelor acordate membrilororganelor de administraţie,de conducere şi de supraveghere;

- raportul administratorilor cu informații privind achizițiile propriilor acțiuni.

2. Entităţile mici întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind:

• bilanţ prescurtat

• cont de profit şi pierdere

• notele explicative la situaţiile financiare anuale

Opţional, pot întocmi situaţia modificărilor capitalului propriu şi/sau situaţia fluxurilor de trezorerie.

3. Entităţile mijlocii și mari, precum şi entităţile de interes public depun situații financiare care cuprind:

• bilanţ

• cont de profit şi pierdere

• situaţia modificărilor capitalului propriu

• situaţia fluxurilor de trezorerie

• notele explicative la situaţiile financiare anuale

Toate categoriile de entități trebuie să depună si formularele „Date informative” și „Situaţia activelor imobilizate”.

În ce condiții este obligatorie auditarea situațiilor financiare?

Sunt supuse auditului entitaţile care, la data bilanţului, depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:

• totalul activelor: 16.000.000 de lei

• cifra de afaceri neta: 32.000.000 de lei

• numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50.

Observație: Situațiile financiare ale entităților mari și mijlocii și ale celor de interes public se auditează obligatoriu.

Deși în mod normal obligaţia de auditare pentru aceste entități exista atunci când acestea depăşeau limitele respective în două exerciţii financiare consecutive, pentru anul 2015, auditarea va fi obligatorie în cazul in care criteriile au fost depășite în exercițiul financiar care s-a încheiat (adică doar în 2015, fără să mai fie luați în considerare și indicatorii realizați în 2014).

Atenție!!! Nerespectarea obligaţiei privind auditarea, conform legii, a situaţiilor financiare anuale constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 30.000 lei la 40.000 lei.

Care sunt termenele pentru depunerea situațiilor fianciare?

30 mai 2016, respectiv 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar pentru societățile comerciale, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare.

29 aprilie 2016, însemnând 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar pentru instituții publice, asociații și celelalte persoane juridice cu și fără scop patrimonial

30 mai 2016, însemnând 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar pentru subunitățile din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate (cu excepția subunităților deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European)

30 martie 2016, însemnând 90 de zile de la încheierea exercițiului financiar pentru persoanele juridice aflate în lichidare

Atenție! Și entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic au obligația depunerii de raportări contabile anuale în termen de 150 de zile, respectiv 120 de zile, în funcție de categoria entității, calculate de la încheierea anului 2015.

Care sunt sancțiunile?

1. neîntocmirea și nesemnarea situațiilor financiare se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei.

2. nedepunerea în termenul legal se sancționează cu amendă:

• de la 300 lei la 1.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 și 15 zile lucrătoare

• de la 1.000 lei la 3.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 și 30 de zile lucrătoare

• de la 1.500 lei la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere depășește 30 de zile lucrătoare.

Nerespectarea obligaţiei privind auditarea se sancționează cu amendă de la 30.000 lei la 40.000 lei.

Abonează-te la newsletterul Republica.ro

Primește cele mai bune articole din partea autorilor.

Comentarii. Intră în dezbatere
  • Marius check icon
    30.000 - 40.000 de lei amenda pentru neauditarea situatiei financiare ?
    Pai e mai ieftin sa platesti amenda decat sa contractezi o misiune de audit. :D
    • Like 0


Îți recomandăm

Stinge lumina!

Consumerismul nostru a lucrat în compensare. Ne-am cumpărat frigidere mari și le-am burdușit cu mâncare. Ne-am vârfuit cărucioarele la supermarket, cumpărând produse la ofertă de care nu aveam nevoie și care ni s-au stricat în cămară. Ne-am construit clădiri de sticlă pe care le-am luminat feeric, așteptându-ne ca factura la curent s-o plătească sfântul CEO. (Foto: Profimedia Images)

Citește mai mult

Carlos Moreno

„Logica e simplă de fapt - cu cât se construiesc mai multe drumuri pentru mașini, cu atât vom avea mai multe mașini, iar cu cât vom construi mai multe piste pentru biciclete, cu atât vom avea mai multe biciclete, de asemenea, cu cât vom face mai multe spații pentru oameni, cu atât va veni mai multă lume să facă activități”, spune Carlos Moreno. (Foto: ARCEN)

Citește mai mult

UNStudio 1

UNStudio este unul dintre cele mai cunoscute și apreciate birouri de arhitectură din lume, cu filiale în Amsterdam, Frankfurt, Shanghai, Hong Kong, Dubai și Melbourne. are în portofoliu peste 120 de proiecte internaționale, precum clădiri de birouri, rezidențiale, muzee, poduri, dar și masterplanuri urbane. Printre cele mai cunoscute lucrări - Podul Erasmus din Rotterdam, Mercedes-Benz Museum din Stuttgart, Arnhem Central Station, Designul Doha Metro Station.

Citește mai mult

Marius Sava

„La mine pacienții nu vin niciodată singuri, vin cu partenerul”, spune medicul specialist pneumolog Marius Sava, cu competențe în somnologie, de la Rețeaua Privată de Sănătate Regina Maria, despre cei care ajung la ușa cabinetului cu simptome de apnee în somn.

Citește mai mult