Sari la continut

Un singur om poate să schimbe cu mintea lui o țară

De cinci ani, peste 500 de contributori își scriu ideile pe această platformă, construiesc împreună cu noi o comunitate, un spațiu al celor care știu că România poate să arate altfel. Te invităm să scrii și tu!

Fie că sunteți PFA, fie că aveți o societate, iată procedura privind înregistrarea sau modificarea domiciliului fiscal în 2016

Fie că ești un PFA sau o societate, este foarte important să identifici sediul fiscal al activității economice care în foarte multe cazuri diferă de sediul social. Să ne imaginăm un PFA ce are locuință și domiciliul într-un sector din București, locul unde și-a și declarat sediul activității, însă și-a închiriat un birou într-un alt sector unde prestează efectiv activitățile autorizate. În acest sens, sediul social va fi la domiciliul persoanei fizice, iar sediul fiscal se înregistrează unde se realizează majoritatea veniturilor. De aici apar o multitudine de implicații fiscale pe care la analizăm în acest articol.

Actul normativ ce reglementează procedurile de înregistrare / modificare a domiciliului fiscal este OpANAF nr. 3845/2015.

Contribuabilii care au obligaţia înregistrării în registrul comerţului trebuie să se înregistreze sau să modifice domiciliul fiscal declarat la organul fiscal central dacă:

• se solicită înregistrarea domiciliului fiscal la locul unde se exercită gestiunea administrativă şi conducerea efectivă a afacerilor, în cazul în care acestea nu se realizează la sediul social declarat sau la locul în care se află majoritatea activelor;

• se solicită modificarea domiciliului fiscal, inclusiv în cazul în care se modifică sediul social. 

Persoanele juridice, asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică și persoanele fizice care exercită profesii libere au obligaţia înregistrării/modificării domiciliului fiscal, dacă acesta este diferit de sediul social/sediu/sediul activităţii, în următoarele situații:

• dacă se solicită înregistrarea domiciliului fiscal la locul unde se exercită gestiunea administrativă şi conducerea efectivă a afacerilor/locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală, în cazul în care acestea nu se realizează la sediul social declarat/sediu respectiv la locul în care se află majoritatea activelor;

• dacă se solicită înregistrarea domiciliului fiscal la locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală, în cazul în care aceasta nu se desfăşoară la sediul activităţii;

• dacă se solicită modificarea domiciliului fiscal, inclusiv în cazul în care se modifică sediul social/sediul/sediul activităţii.

În esență, entitățile interesate depun la organul fiscal în a cărui rază urmează a se stabili domiciliul fiscal formularul 050 „Cerere de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal al contribuabilului“.

Să ne imaginăm un PFA ce are locuință și domiciliul într-un sector din București, locul unde și-a și declarat sediul activității însă și-a închiriat un birou într-un alt sector unde prestează efectiv activitățile autorizate. În acest sens, sediul social va fi la domiciliul persoanei fizice, iar sediul fiscal se înregistrează unde se realizează majoritatea veniturilor.

Pe lângă acest formular, persoanele juridice, asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică depun la organul fiscal în a cărui rază teritorială urmează a se stabili domiciliul fiscal formularul 010 „Declaraţie de înregistrare fiscală/ Declaraţie de menţiuni/ Declaraţie de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică.

Competenţa de administrare a contribuabililor revine, până la finalizarea procedurii de înregistrare / modificare a domiciliului fiscal, organului fiscal de la ultimul domiciliu fiscal.

Cererile se soluţionează în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii acestora, prin emiterea deciziei de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, care se comunică contribuabilului/plătitorului.

Cererea se transmite, în maximum 3 zile lucrătoare de la înregistrare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, de către organul fiscal competent către organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are ultimul domiciliu fiscal, în vederea întocmirii formalităţilor de transfer al dosarului fiscal.

Dosarul fiscal se transmite în termen de cel mult 10 zile de la primirea cererii şi va fi însoţit de un exemplar al certificatului de atestare fiscală, precum şi de fişa de evidenţă pe plătitor.

La primirea dosarului fiscal, organul fiscal în a cărui rază teritorială urmează să se stabilească domiciliul fiscal emite, în termen de maximum două zile lucrătoare, Decizia de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal.

Ordinul mai stabilește și procedura de înregistrare/ modificare din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului, procedura de modificare a domiciliului fiscal în cazul contribuabililor persoane fizice care deţin cod numeric personal cât și formatul deciziei de înregistrare / modificare a domiciliului fiscal (cod 14.13.02.16), al deciziei de înregistrare / modificare din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului și al notificării privind înregistrarea / modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului.

Abonează-te la newsletterul Republica.ro

Primește cele mai bune articole din partea autorilor.

Comentarii. Intră în dezbatere


Îți recomandăm

Tânără la calculator

Academia prietenoasă de IT Wantsome și-a făcut în ultimii patru ani o misiune din a ajuta profesioniști din toate domeniile să facă tranziția spre o carieră de succes în domeniul tehnologiei informației, prin cursuri care urmează atent cerințele companiilor IT, prin sesiuni de practică și printr-o activitate intensă de mentorat calibrată pe nevoile lor. (Foto: Getty Images)

Citește mai mult

Marc Areny

Marc Areny este de origine catalană, este cetățean spaniol și francez și a venit în România în urmă cu 10 ani. Este unul dintre primii din Europa care a identificat o nouă nișă de piață: convertește mașini cu motor termic în mașini electrice.

Citește mai mult