Sari la continut

Un singur om poate să schimbe cu mintea lui o țară

De cinci ani, peste 500 de contributori își scriu ideile pe această platformă, construiesc împreună cu noi o comunitate, un spațiu al celor care știu că România poate să arate altfel. Te invităm să scrii și tu!

Modificări importante ale Codului Muncii. Au fost majorate semnificativ amenzile pentru „munca la negru” și „munca la gri”

În Monitorul Oficial nr 644 din 7 august 2017 a fost publicată OUG 53/2017 pentru modificarea și completarea Legii 53/2003 privind Codul muncii prin care s-au adus modificări majore în ceea ce privește definirea muncii nedeclarate și s-au majorat semnificativ amenzile pentru așa-numitele „munca la negru” și „munca la gri”.

Astfel, munca nedeclarată reprezintă:

a) primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, în ziua anterioară începerii activității;

b) primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în REVISAL cel târziu în ziua anterioară începerii activității;

c) primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul de muncă suspendat;

d) primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor de muncă cu timp parțial.

Contractul de muncă se încheie în formă scrisă, anterior începerii activității de către salariat (NOU – OUG 53/2017). Obligația de încheiere a contractului de muncă în formă scrisă revine angajatorului. Anterior începerii activității, contractul de muncă se înregistrează în REVISAL.

ATENTIE! – OG 53/2017

Angajatorul este obligat să păstreze la locul de muncă o copie a contractului de muncă pentru salariații care prestează activitate în acel loc (sediu social, punct de lucru etc). Încălcarea acestei prevederi se sancționează cu amendă de 10.000 lei.

Reguli în cazul modificării unui contract de muncă

Până la apariția OUG 53/2017, orice modificare adusă contractului de muncă în timpul executării acestuia impunea încheierea unui act adiţional la contract, într-un termen de 20 de zile lucrătoare de la data apariţiei modificării (de exemplu, funcția ocupată, modificarea salariului de bază, modificarea duratei unui contract de muncă pe durată determinată, durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul, data de la care contractul urmează să îşi producă efectele etc).

NOU! Conform OUG 53/2017, orice astfel de modificare impune încheierea unui act adițional la contract, anterior producerii modificării.

O altă modificare importantă constă în faptul ca angajatorul are obligația de a ține la locul de muncă evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidențierea orei de începere și a celei de sfârșit al programului de lucru, și de a supune controlului inspectorilor de muncă această evidență, ori de câte ori se solicită acest lucru.

Practic, ar fi necesară o condică de prezență pentru salariați, deschisă la fiecare loc de muncă (sediu social, punct de lucru) unde există salariați.

Contravenţii și amenzi:

a) primirea la muncă a unei persoane fără încheierea unui contract de muncă, se sanctionează cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată;

b) primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în REVISAL cel târziu în ziua anterioară începerii activității, cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată;

c) primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul de muncă suspendat, cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată;

d) primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor de muncă cu timp parțial, cu amendă de 10.000 lei pentru fiecare persoană identificată;

Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal jumătate din amenda, inspectorul de muncă făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

În cazul constatării săvârșirii uneia dintre faptele prevăzute la lit a-c, inspectorul de muncă dispune, ca sancțiune complementară, sistarea activității locului de muncă organizat, supus controlului.

Angajatorul poate relua activitatea numai după achitarea amenzii contravenționale aplicate și după ce demonstrează că a remediat deficiențele care au condus la sistarea activității: prin încheierea contractului individual de muncă, transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidență a salariaților sau, după caz, încetarea suspendării contractului individual de muncă și constituirea și plata contribuțiilor sociale și a impozitului pe venit aferente veniturilor salariale care se cuvin lucrătorului pe perioada în care a prestat activitate nedeclarată

ABROGAT:

Constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă primirea la muncă a mai mult de 5 persoane, indiferent de cetăţenia acestora, fără încheierea unui contract individual de muncă. Astfel, nu se mai considera fapta de natura penala primirea la munca a mai mult de 5 persoane fara contract, insa amenzile au crescut semnificativ.

Abonează-te la newsletterul Republica.ro

Primește cele mai bune articole din partea autorilor.

Comentarii. Intră în dezbatere


Îți recomandăm

Tânără la calculator

Academia prietenoasă de IT Wantsome și-a făcut în ultimii patru ani o misiune din a ajuta profesioniști din toate domeniile să facă tranziția spre o carieră de succes în domeniul tehnologiei informației, prin cursuri care urmează atent cerințele companiilor IT, prin sesiuni de practică și printr-o activitate intensă de mentorat calibrată pe nevoile lor. (Foto: Getty Images)

Citește mai mult

Marc Areny

Marc Areny este de origine catalană, este cetățean spaniol și francez și a venit în România în urmă cu 10 ani. Este unul dintre primii din Europa care a identificat o nouă nișă de piață: convertește mașini cu motor termic în mașini electrice.

Citește mai mult