Sari la continut

Un singur om poate să schimbe cu mintea lui o țară

De cinci ani, peste 500 de contributori își scriu ideile pe această platformă, construiesc împreună cu noi o comunitate, un spațiu al celor care știu că România poate să arate altfel. Te invităm să scrii și tu!

Noile criterii pentru ca o firmă să obțină înregistrarea în scopuri de TVA

ANAF a stabilit criteriile pentru determinarea riscului fiscal pentru înregistrarea sau anularea înregistrării în scopuri de TVA a societăților comerciale, în contextul în care justificarea intenției și capacității persoanelor impozabile de a desfășura activități economice nu se mai regăsește printre condițiile în funcție de care ar trebui să se facă această înregistrare. Pe scurt, organul fiscal refuză sau anulează înregistrarea în scopuri de TVA companiilor care sunt încadrate în categoria celor cu risc fiscal ridicat.

Criteriile în funcție de care ANAF determină riscul fiscal sunt incluse în Ordinul nr. 2856/2017, în vigoare din 3 octombrie 2017.

Practic, apariția actului normativ a venit în contextul în care, de la 1 octombrie 2017, au intrat în vigoare prevederile Legii nr. 177/2017 referitoare la procedura de înregistrare în scopuri de TVA. Printre altele, prin documentul citat a fost eliminată, din Codul fiscal, aprecierea intenției și capacității unei firme de a desfășura activitate economică. 

În schimb, s-a stabilit că organul fiscal să refuze solicitarea înregistrării în scopuri de TVA acelor persoane care prezintă risc fiscal ridicat.

Această schimbare este mai mult de formă decât de fond, deoarece, comparativ cu procedura anterioară, remarcăm că au fost păstrate mai multe criterii, printre care:

- persoana impozabilă să nu se afle în situația de a nu desfășura activități economice în spațiul destinat sediului social și/sau sediilor secundare și nici în afara acestora;

- sediul social este stabilit la avocat, în baza unui contract de asistentă juridică și persoana juridică nu deține sedii secundare/puncte de lucru, ori sediul social și, după caz, sediile secundare și/sau punctele de lucru sunt deținute în baza unor contracte de comodat/închiriere/subînchiriere pe o perioadă mai mică de un an;

- asociații și/sau administratorii firmei care solicită înregistrarea în scopuri de TVA să nu aibă înscrise în cazierul fiscal infracțiuni;

- asociații și/sau administratorii companiei analizate deține sau a deținut calitatea de acționar/asociat/administrator/titular/membru la alte entități la care a fost declanșată procedura insolvenței/falimentului în ultimii 5 ani fiscali încheiați sau la alte companii declarate inactive fiscal și care nu au fost reactivate.

În plus, în evaluarea ANAF contează acum și dacă asociații și/sau administratorii au înscrise în cazierul fiscal fapte de natură contravențională, nu doar de natură penală și dacă aceștia sunt asociați/administratori/titulari/membri la entități care înregistrează datorii restante la buget mai mari de 50.000 lei la data depunerii cererii de înregistrare în scop de TVA ori dacă au fost asociați/administratori/titular/membri la alte enitități în ultimii 5 ani și care, la data ieșirii lor din aceste entități, înregistrau datorii neachitate la buget mai mari de 50.000 lei, chiar dacă aceste datorii au fost achitate ulterior.

De asemenea, fiscul va ține cont dacă cel puțin una dintre persoanele menționate a fost implicată anterior într-o firmă la care a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA, în ultimii 5 ani fiscali încheiați ori cărora li s-a respins cererea de înregistrare în scopuri de TVA conform criteriilor aflate în vigoare în perioada 1 februarie 2015 – 30 septembrie 2017, fără că acest lucru să fie remediat în prezent. 

Alte criterii în funcție de care se va face analiza riscului fiscal vor ține cont de serviciile contabile, în contextul în care firma analizată ar putea să nu aibă desemnată o persoană care să conducă compartimentul de contabilitate sau nu are un contract de prestări servicii cu o societate ori cu o persoană membră CECCAR.

În plus, se va ține cont de rezidența fiscală a administratorului, fiind depunctate societățile cu administratori care nu sunt rezidenți fiscal în România și care au un capital social sub 45.000 lei, veniturile înregistrate de administratori, fiind analizat dacă aceștia au avut venituri în ultimele 12 luni anterioare depunerii cererii ori dacă veniturile realizate sunt preponderent din salarii, din muncă necalificată, existența contului bancar deschis pe societate, fiind depunctate societățile care au persoane împuternicite pentru efectuarea operațiunilor bancare, altele decât asociații, administratorii ori salariații.

Nu în ultimul rând, în ceea ce privește salariații, se va avea în vedere dacă societatea are cel puțin un salariat, la această analiză nefiind luate în considerare contractele individuale de muncă încheiate pentru funcția de contabil șef ori de director economic.

Dacă până acum am vorbit de criteriile în funcție de care se acordă inițial codul de TVA, acum vom avea în vedere și criteriile în funcție de care se aprobă reinregistrarea în scopuri de TVA a societăților cărora li s-a anulat condul de TVA că urmare a faptului că au fost considerate ca fiind cu risc fiscal ridicat, aceste criterii fiind valabile și pentru determinarea periodică a riscului fiscal al societăților cărora li se poate anula codul de TVA din oficiu, la inițiativa organului fiscal.

Potrivit Ordinului ANAF nr. 2856/2017, în evaluarea riscului fiscal se va ține cont dacă sediul este utilizat în cadrul unui contract de asistentă juridică, fiind stabilit la avocat ori în baza unui contract de comodat pe o perioadă mai mică sau egală cu un an și persoana impozabilă analizată nu deține sediu/sedii secundare. 

 Legat de salariați, organul fiscal va avea în vedere dacă media numărului de angajați este mai mică de un salariat, și în acest caz fiind excluse persoanele care au funcția de contabil șef ori de director economic. La fel că în cazul acordării inițiale a codului de TVA, inspectorii fiscului vor analiză dacă societatea a desemnat sau nu intern o persoană care să conducă compartimentul de contabilitate ori dacă are contract încheiat cu un prestator de servicii, membru CECCAR.

Și pentru aceste societăți ANAF va ține cont dacă cel puțin unul dintre administratorii firmei analizate este cetățean străin care nu deține rezidență fiscală în România și capitalul social al persoanei impozabile este sub 45.000 de lei.

Totodată, firmele care vor vrea să își recapete codul de TVA vor trebui să nu prezinte eventuale neconcordanțe între informațiile înscrise în declarațiile fiscale, informative sau recapitulative.

Pentru fiecare dintre criteriile menționate în Ordinul 2856/2017, societățile vor primi puncte negative. Punctajul final care determină nivelul riscului fiscal se calculează prin însumarea punctajelor aferente fiecărui criteriu de risc la care se adaugă 100 de puncte. Noul Ordin nu menționează modalitățile de acordare a punctajului, însă se precizează că obținerea unui punctaj mai mic de 51 de puncte conduce la stabilirea unui risc fiscal ridicat, ceea ce înseamnă respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA. Totuși, înainte de a se respinge cererea de înregistrare, contribuabilul va avea posibiliatea să își exprime punctul de vedere.

 Noua procedura se aplică pentru solicitările depuse începând cu luna octombrie 2017. Pentru solicitările de înregistrare în scopuri de TVA pentru care procedura de evaluare a intenției și capacității de a desfășura activități economice în sferă TVA nu a fost finalizată până la data intrării în vigoare a Ordinului, rămân aplicabile prevederile în vigoare la data depunerii solicitării de înregistrare în scopuri de TVA.

Abonează-te la newsletterul Republica.ro

Primește cele mai bune articole din partea autorilor.

Comentarii. Intră în dezbatere


Îți recomandăm

Tânără la calculator

Academia prietenoasă de IT Wantsome și-a făcut în ultimii patru ani o misiune din a ajuta profesioniști din toate domeniile să facă tranziția spre o carieră de succes în domeniul tehnologiei informației, prin cursuri care urmează atent cerințele companiilor IT, prin sesiuni de practică și printr-o activitate intensă de mentorat calibrată pe nevoile lor. (Foto: Getty Images)

Citește mai mult

Marc Areny

Marc Areny este de origine catalană, este cetățean spaniol și francez și a venit în România în urmă cu 10 ani. Este unul dintre primii din Europa care a identificat o nouă nișă de piață: convertește mașini cu motor termic în mașini electrice.

Citește mai mult