Sari la continut

Ne vedem live pe Republica!

Facem anul ăsta un pas mai departe în această călătorie care ne-a unit: construirea unul loc al dezbaterii, al schimbului de idei, al bunului-simț. Lansăm un nou spațiu unde ne putem întâlni. Comunitate.republica.ro este locul unde ne vedem live.

Noile norme ale Codului Fiscal: lămuriri privind impozitul pe locuințe, TVA, accize și taxe speciale și impozitul pe venit

În ședința extraordinară de vineri a Guvernului a fost aprobat proiectul de modificare a normelor Codului fiscal. Noile prevederi vor intră în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial. Iată modificările aprobate:

Taxe locale

Au fost completate prevederile referitoare la depunerea declarațiilor de către persoanele fizice care au în proprietate clădiri cu destinație mixtă sau nerezidențială. În cazul persoanelor care au în proprietate clădiri cu destinație mixtă pentru care suprafețele folosite în scop rezidențial și cele folosite în scop nerezidențial nu pot fi evidențiate distinct, dacă proprietarul depune declarația privind destinația mixtă a clădirii, însoțită de o declarație pe propria răspundere prin care se atestă faptul că „niciuna din cheltuielile cu utilitățile nu este înregistrată în sarcină persoanei care desfășoară activitatea economică” se va datora impozitul pe proprietăți utilizate în scop rezidențial. Prin cheltuieli cu utilitățile se înțelege cheltuieli comune aferente imobilului, energia electrică, gaze natural, termoficare, apa, canalizare.

În ceea ce privește impozitul pe clădiri, s-au adus lămuriri privind „ultima valoare impozabilă înregistrată în evidențele fiscale”, precizându-se că nu mai este necesară depunerea rapoartelor de evaluare în cazul rapoartelor de reevaluare întocmite în intervalul 2013-2014 și înregistrate în situațiile financiare în aceeași perioadă, precum s-a și precizat că în cazul persoanelor juridice care dobândesc clădiri prin construire în ultimii trei ani ai anului de referință, valoarea clădirii este cea prevăzută în procesul-verbal de recepție finală;

Guvernul a detaliat modalitatea acordării scutirii de impozit pe clădiri/terenuri, specificându-se faptul că scutirea de impozit se acordă corespunzător cotei-părți din dreptul de proprietate asupra clădirii/terenului.

A fost exemplificat modul de determinare a calculului impozitului pe teren în cazurile în care un contribuabil deține mai multe terenuri situate în intravilan, înregistrate în registrul agricol la alte categorii de folosință decât cea de terenuri cu construcții; 

Află și:

Clarificări decisive privind impozitarea clădirilor: Cine scapă de corvoada depunerii documentelor

Dacă ai un sediu de PFA sau de firmă acasă, împrietenește-te cu un evaluator!

PFA 2016 - obligații declarative și de plată

Tot ce trebuie să știți despre taxele locale în 2016. Se modifică sistemul de taxare a clădirilor pentru PFA-uri și firme

 În cazul mijloacelor de transport, au fost detaliate prevederile privind regimul actului de înstrăinare-dobândire în diferite cazuri de înstrăinare a unui mijloc de transport.

Au fost completate prevederile referitoare la perioada de transmitere în format electronic a situației centralizatoare a radierilor/înmatriculărilor/înregistrărilor mijloacelor de transport din unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială.

Taxa pe valoarea adăugată

Guvernul a adus clarificări cu privire la momentul la care intervine faptul generator de taxa în cazul unor servicii de închiriere, leasing, concesionare, arendare de bunuri, acordare cu plată pe o anumită perioadă a unor drepturi reale, precum dreptul de uzufruct și superficie, asupra unui bun imobil, în situația în care nici contractul, nici factură nu prevăd un termen-limită pentru efectuarea plătii;

În privința cartelelor preplătite care pot fi utilizate pentru mai multe scopuri și pentru care nu se poate determina momentul utilizării creditului și destinația acestuia s-a precizat că tratamentul este similar cu cel al cartelelor preplătite care pot fi utilizate numai pentru servicii de telecomunicații; 

 S-a menționat că o persoană care vinde un voucher cu scop multiplu, fără să efectueze și livrarea de bunuri/ prestarea de servicii în schimbul acestuia, se consideră că realizează tranzacții cu mijloace de plată, iar sumele încasate din vânzarea voucherului nu reprezintă contravaloarea unor operațiuni în sferă de aplicare a TVA;

Au fost explicitate condițiile în care se aplică taxarea inversă în cazul bunurilor prevăzute la art. 331 alin. (2) lit. i) – k) din Codul fiscal, având în vedere condiția suplimentară, introdusă prin Legea nr. 358/2015, respectiv că valoarea pe factură să fie egală sau mai mare de 22.500 de lei, fiind inclus și un exemplu în acest sens;

S-au completat prevederile legale cu regimul TVA aplicabil achizițiilor intracomunitare de medicamente care fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat care sunt transportate din alt stat membru în România în vederea testării. 

Taxa pe valoarea adăugată se consideră inclusă în contrapartidă unei livrări sau prestări și atunci când contrapartidă este stabilită prin lege, licitație, hotărâre a instanței sau ale situații similare fără nicio mențiune referitoare la TVA.

Întreprinderile mici care se înregistrează în scopuri de TVA au dreptul să ajusteze taxa indiferent dacă se înregistrează la depășirea plafonului de scutire sau prin opțiune, în primul decont depus după înregistrare sau într-un decont ulterior. S-au prevăzut toate categoriile de bunuri/servicii pentru care nu se justifica ajustarea taxei deduse în cazul anulării înregistrării în scopuri de TVA.

A fost inclusă posibilitatea ajustării taxei deduse pentru bunurile de capital într-o declarație stabilită prin ordin al președintelui ANAF, în cazul în care din eroare nu s-a efectuat ajustarea în ultimul decont depus, de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA.

Au fost completate informațiile care trebuie înscrise în facturi referitoare la adresă furnizorului/prestatorului, prin menționarea județului/sectorului. 

De asemenea, au fost clarificate condițiile în care nu se aplică regulile asocierii și a fost introdus un exemplu pentru situația în care o parte din bunurile rezultate în urmă unei asocieri sunt distribuite către membrii, respectiv s-a clarificat faptul că o astfel de distribuire reprezintă din punct de vedere al TVA o livrare de bunuri cu plată în sferă TVA.

Accize și alte taxe speciale

În toate situațiile în care autorizarea/reautorizarea operatorilor economici intră în competență comisiei, certificatul de atestare fiscală și datele cu privire la cazierul fiscal se obțin de către direcția de specialitate care asigură secretariatul comisiei, de la nivelul autorității fiscale centrale.

A fost eliminată obligația prin care destinatarii înregistrați trebuie să depună cerere de modificare a autorizației și în cazul modificării cantității de produse accizabile precum și a obligației de a depune situația lunară centralizatoare a livrărilor de produse accizabile.

Nedepunerea în termen a cererii de restituire și a documentelor însoțitoare nu conduce la pierderea dreptului de restituire, cu condiția că acestea să fie depuse în cadrul termenului de prescripție prevăzut la art. 219 din Codul de procedura fiscală.

S-au clarificat situațiile în care un antrepozit fiscal poate livra în vrac alcool etilic denaturat în regim de scutire directă și indirectă de la plată accizelor.

Au fost stabilite documentele pe care operatorii economici trebuie să le depună pentru a putea beneficia de restituirea accizelor în cazul scutirii indirecte.

Impozitul pe venit

Au fost detaliate reglementările cu privire la excluderea de la evaluare a avantajelor sub formă utilizării în scop personal a vehiculelor pentru care cheltuielile sunt deductibile în cotă de 50%. Conform prevederilor din Codul fiscal, Titlul ÎI și Titlul IV – acestea reprezintă avantaje neimpozabile, la nivelul persoanei fizice beneficiare.

Scopul acestor completări este abordarea mai facilă a legislației fiscale, prin clarificarea normelor de aplicare. Actul normativ adoptat vineri de Guvern modifică și completează HG nr. 1/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 

Articolul a fost publicat pe contexpert.ro.

Abonează-te la newsletterul Republica.ro

Primește cele mai bune articole din partea autorilor.

Comentarii. Intră în dezbatere
  • buna ziua,

    nu imi este foarte clar. am o firma fara activitate cu sediul social intr-o camera din apartamentul parintilor. neavand activitate de 14 ani tb depusa vreo declaratie tipizata sau pe proprie raspundere? dc da, cine tb sa depuna declaratia, eu sau parintii mei?
    mai mult, eu am domiciliul actual in Bucuresti, apartamentul parintilor si, deci, sediul social se afla in Iasi. dc tb depus ceva, unde tb depus?

    va multumesc f mult pt raspuns.
    • Like 0


Îți recomandăm

Testare Covid-19

„Toată lumea așteaptă ca rezultatul să fie pozitiv sau negativ. În biologia moleculară, rezultatul este detectabil/ nedetectabil. Negativ sau pozitiv se pot asocia altor tipuri de teste, dar nu acestor tipuri de teste”, explică dr. Andreea Alexandru, director medical, divizia de laboratoare Regina Maria.

Citește mai mult

Navigând împreună spre viitor

„M-a luat așa, ca pe șah, m-a aranjat, deci eu nu gândeam în perioada aia. De fapt, când primești vestea asta, tu... ești pur și simplu... te oprești în timp și ai în față un hău și nu știi unde să pornești”. Aceasta este mărturia Lilianei, a cărei poveste impresionantă vă invit să o descoperiți.

Citește mai mult

Dan Byron_FB

Se numește Daniel Radu, are 43 de ani și a copilărit într-un bloc lung, aflat lângă un altul, în ruină, de pe Șoseaua Pantelimon din București. În lumea aceea, mulți copii săraci, jefuiți de către soartă de dragoste și siguranță, căutau să recupereze ceva de la viață din buzunare străine și să egaleze scorul lovindu-i pe cei mai slabi decât ei.

Citește mai mult