Sari la continut

Încearcă noul modul de căutare din Republica

Folosește noul modul inteligent de căutare din Republica. Primești rezultate în timp ce tastezi și descoperi ceea ce te interesează filtrat pe trei categorii: texte publicate, contributori și subiecte. Încearcă-l și spune-ne cum funcționează, părerea ta ne ajută.

Studiu de caz: deducerea abonamentului medical la calculul salariului net

Domnul Geambilică Sictirescu este angajat ca bucătar la cârciuma Adio Mamă SRL cu un salariu brut lunar de 2.500 lei. Salariatul a achiziționat un abonament de servicii medicale, facturat lunar la prețul de 30 euro/lună, la cursul valabil la momentul emiterii facturii. Cunoscând faptul că în luna februarie 2017 persoana fizică a lucrat întreaga lună – 160 ore, că nu are alte persoane în întreținere, respectiv a achitat factura lunii februarie 2017 în data de 28 februarie pentru abonamentul medical, cursul fiind de 1 euro = 4,5 lei, ce salariu net va încasa această persoană?

Din punctul de vedere al noutăților fiscale, începând cu 1 februarie 2017, apare o deducere suplimentară la calculul impozitului pe venitul din salarii, respectiv o persoană fizică din România are dreptul să își deducă abonamente medicale în sumă de 400 euro anual, la calculul venitului din salarii, conform art. 78 alin. (2) lit. a) pct. (iv) din Codul fiscal, adoptat prin Legea nr. 227/2015, astfel:

”78 (2) Impozitul lunar prevăzut la alin. (1) se determină astfel:

a) la locul unde se află funcția de bază, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinată ca diferență între venitul net din salarii calculat prin deducerea din venitul brut a contribuțiilor sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii în România sau în conformitate cu instrumentele juridice internaționale la care România este parte, precum și, după caz, a contribuției individuale la bugetul de stat datorată potrivit legii, și următoarele: (...)

(iv) primele de asigurare voluntară de sănătate, precum și serviciile medicale furnizate sub forma de abonament, definite conform Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, suportate de angajați, astfel încât la nivelul anului să nu se depășească echivalentul în lei al sumei de 400 euro;”

Din analiza temeiului normativ, reținem următoarele aspecte principale:

Abonamentul medical este suportat de salariat din fondurile personale; acest lucru înseamnă că salariatul va prezenta angajatorului documentele ce atestă plata abonamentului, iar angajatorul va ține evidența sumelor deduse la calculul impozitului pe venitul din salarii; în mod normal, luna în care s-a efectuat plata abonamentului va fi luna în care se acordă deducerea.

Această sumă de 400 euro nu se suportă din impozitul pe venit, ci reprezintă o altă deducere a persoanei fizice, luată în calcul când se determină impozitul pe venit.

În ce privește celelalte taxe și contribuții obligatorii, pentru anul 2017, nu avem modificări semnificative, respectiv:

a) contribuția individuală la pensii este în procent de 10,5%;

b) contribuția individuală la asigurările de șomaj este în procent de 0,5%;

c) contribuția individuală la asigurările sociale de sănătate este în procent de 5,5%;

d) impozitul pe venitul din salarii este în procent de 16%.

Deducerea personală este reglementată de OMFP nr. 52/2016, iar pentru salariul brut de 2.500 lei, valoarea deducerii este de 100 lei. Începând cu 1 februarie 2016, se revine la neplafonarea bazei de calcul a asigurărilor sociale.

Determinare salariu net:

Salariu brut = 2.500 lei

Contribuția individuală la pensii = 2.500 lei x 10,5% = 263 lei

Contribuția individuală la asigurările de șomaj = 2.500 lei x 0,5% = 13 lei

Contribuția individuală la asigurările sociale de sănătate = 2.500 lei x 5,5% = 138 lei

Total contribuții individuale obligatorii = 263 lei + 13 lei + 138 lei = 414 lei.

Venit net = Salariul brut – contribuții obligatorii = 2.500 lei – 414 lei = 2.086 lei.

Deducerile la venitul din salarii:

a) deducere personală = 100 lei, conform tabel OMFP nr. 52/2016;

b) deducere pentru abonamente medicale = 30 euro x 4,5 lei = 135 lei.

Total deduceri = 100 lei + 135 lei = 235 lei.

Bază de calcul impozit pe venitul din salarii = Venit net – total deduceri = 2.086 lei – 235 lei = 1.851 lei.

Impozit pe venitul din salarii = 1.851 lei x 16% = 296 lei.

Salariul net = Venit brut – contribuții obligatorii – impozit pe venitul din salarii = 2.500 lei – 414 lei – 296 lei = 1.790 lei.

Notă: în stuația noastră, salariul net crește cu suma de 22 lei, față de cât ar fi fost în lipsa abonamentului medical.

Abonează-te la newsletterul Republica.ro

Primește cele mai bune articole din partea autorilor.

Comentarii. Intră în dezbatere


Îți recomandăm

Fată la școala online

„Mai țineți minte emoțiile de la examenul de șofat? Ei, cum ar fi dacă, după câteva mii de ore de șofat, ați mai da unul? N-am niciun dubiu, ar fi fără mare panică. Așa e și cu testele la matematică”, spune Gabi Bartic. (Foto: Profimedia)

Citește mai mult