Sari la continut

De șapte ani suntem împreună. Vă mulțumim!

Găsim valori comune, sau scriem despre lucruri care ne despart. Ne unesc bunul simț și credința că putem fi mai buni. Suntem Republica, sunteți Republica!

Angajatorii din IT vor putea scuti de la plata impozitului pe veniturile din salarii mai mulți salariați de la 1 februarie 2018

IT - getty

(Foto: Guliver/Getty Images)

Începând cu 1 februarie 2018 vor putea fi scutite de impozitul pe salarii și persoanele ce au finalizat o formă de învățământ superior de scurtă durată (colegiu universitar) sau dețin o diplomă de bacalaureat și urmează cursurile unei instituții de învățământ superior acreditate, cu mențiunea că ar trebui să presteze efectiv una dintre activitățile prevăzute în anexa unui ordin recent publicat în Monitorul Oficial. 

Este vorba de Ordinul nr. 1168/2017 / 492/2018 / 3024/2018 / 3337/2017 recent publicat în Monitorul Oficial care va înlocui de la 1 februarie 2018 Ordinul nr. 409/4020/737/703/2017. În acest ordin sunt prevăzute două noi activități ce pot fi prestate de salariații scutiți: programator ajutor și analist ajutor. 

În ceea ce privește pragul minim de venituri pe care trebuie să le realizeze operatorii economici care desfășoară activități în domeniul creației de programe pentru calculatoare, angajatorii trebuie să realizeze în anul fiscal precedent venituri anuale în valoare de cel puțin echivalentul în lei a 10.000 euro pentru fiecare angajat pentru care aplică această scutire.

Scutirea de impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor se aplică lunar numai pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor, obținute din desfășurarea unei activități de creare de programe pentru calculator, în baza unui contract individual de muncă, indiferent de momentul angajării persoanei care beneficiază de scutire, și fără a fi condiționată de contribuția acesteia la realizarea plafonului minim de venit în anul precedent.

Societățile care se înființează în cursul anului fiscal pot beneficia de scutirea de impozit pentru angajați fără a îndeplini condiția privind realizarea veniturilor de către angajator în primul an de funcționare și în următorul an, iar societățile care au făcut în cursul anului obiectul unei reorganizări, potrivit legii, sunt exceptate de la îndeplinirea condiției privind veniturile pentru anul în care s-a produs operațiunea de reorganizare.

Activitatea de creare de programe pentru calculator reprezintă prestarea efectivă a uneia dintre activitățile de creare de programe pentru calculator corespunzătoare ocupațiilor specifice menționate în anexa Ordinului.

Domeniile de activitate pentru care se va aplica scutirea de impozit:

* activități de editare a jocurilor de calculator (CAEN 5821);

* activități de editare a altor produse software (CAEN 5829);

* activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) (CAEN 6201);

* activități de consultanță în tehnologia informației (CAEN 6202);

* alte activități de servicii privind tehnologia informației (CAEN 6209).

Condiții pentru a beneficia de scutirea de impozit: 

* posturile pe care sunt angajați corespund listei cuprinzând următoarele ocupații: administrator bază de date, analist, inginer de sistem în informatică, inginer de sistem software, manager de proiect informatic, programator, proiectant de sisteme informatice, programator de sistem informatic, programator ajutor, analist ajutor;

* postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatică, evidențiat în organigrama angajatorului, cum ar fi: direcție, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare;

* dețin o diplomă acordată după finalizarea unei forme de învățământ superior de lungă durată sau de scurtă durată sau dețin o diplomă acordată după finalizarea ciclului I de studii universitare de licență, eliberată de o instituție de învățământ superior acreditată sau dețin o diplomă de bacalaureat și urmează cursurile unei instituții de învățământ superior acreditate și prestează efectiv una dintre activitățile prevăzute în anexa ordinului.

Pot beneficia de scutirea de impozit:

– cetățenii români și cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene ale căror diplome sunt echivalate sau recunoscute, prin structurile de specialitate ale Ministerului Educației Naționale, cu diplome de nivel master obținute ca urmare a absolvirii unui ciclu integrat de studii universitare de licență și master sau cu diplomă acordată după finalizarea ciclului I de studii universitare de licență

– cetățenii români și cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene ale căror diplome sunt echivalate sau recunoscute, prin structurile de specialitate ale Ministerului Educației Naționale, cu diplomă de bacalaureat, și care urmează cursurile unei instituții de învățământ superior acreditate

Documentele justificative ce trebuie păstrate de angajator pentru justificarea scutirii de impozit aplicate sunt:

* actul constitutiv, în cazul operatorilor economici;

* organigrama angajatorului;

* fișa postului;

* copia cu mențiunea „conform cu originalul” a diplomei acordate după finalizarea studiilor în învățământul universitar de lungă/scurtă durată, respectiv copia cu mențiunea „conform cu originalul” a diplomei acordate după finalizarea ciclului I de studii universitare de licență, respectiv copia legalizată a atestatului de echivalare sau recunoaștere a diplomei, eliberat prin structurile de specialitate ale Ministerului Educației Naționale, pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene;

* adeverință de absolvire a studiilor universitare de licență, eliberată de instituția de învățământ superior în cauză, în cazul în care diploma de absolvire nu a fost încă eliberată;

* copia cu mențiunea „conform cu originalul” a diplomei de bacalaureat, respectiv copia legalizată a atestatului de echivalare sau recunoaștere a diplomei, eliberat prin structurile de specialitate ale Ministerului Educației Naționale, pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene care urmează cursurile unei instituții de învățământ superior acreditate; 

* adeverința care să ateste faptul că persoana urmează o formă de invățământ superior, în cazul în care angajatul deţine diploma de bacalaureat, eventual echivalata/recunoscută, dar nu a absolvit studii universitare de scurtă durată sau studii universitare de lungă durată sau ciclul I al studiilor de licență;

* copia cu mențiunea „conform cu originalul” a contractului individual de muncă;

* statul de plată întocmit separat pentru angajații care beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor;

* comanda internă, aprobată de organul de conducere abilitat al angajatorului, care atestă solicitarea inițierii procesului de creare de programe pentru calculator;

* balanța analitică în care să fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creare de programe pentru calculator.

Încadrarea unei persoane în categoriile de activități sau de ocupații, în scopul beneficierii de scutirea de impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor constituie responsabilitatea angajatorului.

Abonează-te la newsletterul Republica.ro

Primește cele mai bune articole din partea autorilor.

Comentarii. Intră în dezbatere


Îți recomandăm

Angajat dându-și demisia

Atunci când vorbim despre costul pierderii unui angajat, avem două categorii de costuri: există costurile hard, respectiv costurile soft. Costurile hard sunt în general cele care se referă la cheltuieli vizibile, directe și tangibile, lucruri care se pot măsura material foarte ușor, lucruri pe care le identificăm cu toții foarte ușor. (Foto: Profimedia Images)

Citește mai mult

e.on - energie

În viața de zi cu zi, când spunem energie, ne referim la lucrurile mici pe care le facem în mod uzual, fie că aprindem un bec, deschidem televizorul, gătim sau dăm drumul la centrală pentru a ne încălzi. Aceste acțiuni au devenit atât de uzuale, încât nu mai stăm să ne gândim cum a fost produsă energia respectivă - dacă vorbim despre energia electrică - sau de unde provine ea - dacă vorbim despre gazele naturale.

Citește mai mult