Sari la continut

De opt ani suntem împreună. Vă mulțumim!

Găsim valori comune, sau scriem despre lucruri care ne despart. Ne unesc bunul simț și credința că putem fi mai buni. Suntem Republica, sunteți Republica!

Cât de greu îți găsești un job după 45 de ani. Firmele riscă sancțiuni la încălcarea legislației privind prevenirea discriminării

femeie la 45 ani - Getty

(Foto Guliver/Getty Images)

De multe ori, specialiștii în recrutare spun că nu sunt resurse pentru ocuparea pozițiilor vacante, sau, altfel spus, că nu reușesc să identifice candidații potriviți calificărilor cerute de angajatori. Să fie oare așa? Și dacă da, ce facem astfel încât să lărgim domeniul recrutării și să găsim oamenii potriviți pentru miile de joburi care rămân mereu active pe platformele de recrutare? 

Există o tendință, pe piața recrutării, de a nu selecta, pentru interviurile de angajare, persoane peste o anumită vârstă. Motivele sunt deseori bănuite și rareori demonstrate, și fiecare parte consideră că deține argumente pertinente pentru a se poziționa ca atare. Refuzul de a primi seniori în echipă devine, însă, și mai greu de înțeles, în contextul în care există sancțiuni care survin odată cu încălcarea legislației privind prevenirea discriminării. Mai mult, există și beneficii reglementate legal pentru firmele care angajează persoane cu vârsta peste 45 de ani.  

Discriminarea

Potrivit legii (Ordonanța Guvernului nr. 137/2000, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare), discriminarea reprezintă orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice. 

Discriminarea se poate manifesta atât activ, cât și pasiv, prin efectele pe care le generează. Fenomenul se produce și dacă o acțiune favorizează sau defavorizează nejustificat ori supune la un tratament injust sau degradant o persoană, un grup de persoane sau o comunitate față de alte persoane, grupuri de persoane sau comunități. 

Prin urmare, discriminarea poate să apară ușor în procesul de recrutare, în măsura în care o anumită categorie de persoane este evitată sau înlăturată de la procesul de selecție din motive care nu au legătură cu competența acestora. Vârsta este un astfel de motiv. Iată deci un prim argument pentru includerea, în procesul de recrutare, a persoanelor de toate vârstele, în măsura în care acestea au calitățile, experiența și competențele necesare pentru respectivul job. Este vorba despre respectarea prevederilor legale în ceea ce privește discriminarea și prevenirea acesteia.  

Subvenții pentru fiecare angajat

În ceea ce privește beneficiile financiare, compania care angajează, pe o perioadă nedeterminată, șomeri cu vârsta de peste 45 de ani ( precum și alte categorii de șomeri), primește o sumă în cuantum de 2.250 de lei lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din categoriile amintite și detaliate de art. 85 din Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. 

Angajatorul este obligat să mențină raporturile de muncă cel puțin 18 luni. În cazul în care acesta încetează raportul de muncă mai devreme de 18 luni, trebuie să restituie în totalitate sumele încasate pentru persoanele amintite, plus dobânda de referință a Băncii Naționale a României, în vigoare la data încetării raporturilor de muncă. Regula restituirii sumelor se aplică dacă raportul de muncă a încetat din câteva motive clare. Primul dintre ele se referă la încetarea contractului individual de muncă în baza acordului părților, la data convenită de acestea. Al doilea se referă la încetarea raportului de muncă, de drept, ca urmare a constatării nulității absolute a contractului individual de muncă, de la data la care nulitatea a fost constatată prin acordul părților sau prin hotărâre judecătorească definitivă. Un alt motiv se referă la încetarea raportului de muncă, de drept, ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcția ocupată de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neîntemeiate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de reintegrare.

Încetarea raportului de muncă prin concediere, pentru motive care țin de persoana salariatului, și anume, în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat, este un alt motiv care obligă angajatorul la restituirea sumelor încasate, plus dobânda de referință a Băncii Naționale a României. De asemenea, obligația de restituire a sumelor încasate de angajator se aplică și la încetarea raportului de muncă prin concediere pentru motive care nu țin de persoana salariatului, în sensul în care încetarea raportului de muncă este determinată de desființarea locului de muncă ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive, fără legătură cu persoana acestuia.  

În ceea ce privește funcționarii publici, este considerată situație în care angajatorul este obligat să restituie sumele încasate, încetarea raportului de serviciu a funcționarului public prin act administrativ al persoanei care are competența legală de numire în funcția publică, prin acordul părților, consemnat în scris. Același efect are și încetarea raportului de serviciu a funcționarului public, de drept, ca urmare a constatării nulității absolute a actului administrativ de numire în funcția publică, de la data la care nulitatea a fost constatată prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă.

Nu în ultimul rând, un motiv de restituire a sumelor încasate este și încetarea raportului de serviciu prin eliberarea din funcție prin act administrativ, care se comunică funcționarului , în 5 zile lucrătoare de la emitere. Este vorba despre cazul în care autoritatea sau instituția publică își reduce personalul ca urmare a reorganizării activității, prin reducerea postului ocupat de funcționarul public, ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcția publică ocupată de către funcționarul public a unui funcționar eliberat sau destituit nelegal ori pentru motive neîntemeiate.

Prin urmare, în măsura în care raportul de muncă încetează din alte motive decât cele menționate anterior, angajatorul nu va trebui să restituie sumele încasate și dobânda aferentă. De asemenea, în măsura în care angajatorul a beneficiat de subvenție și a încetat raporturile de muncă potrivit uneia dintre cele opt situații menționate mai sus, anterior termenelor prevăzute de lege, nu mai poate beneficia de o nouă subvenție din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe o perioadă de 2 ani de la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu.

 Incompatibilități pentru obținerea subvenției

Câteva categorii de angajatori nu pot beneficia de această subvenție. Este vorba, în primul rând, despre angajatorul care, în ultimii 2 ani, a fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoanele din categoriile care fac obiectul discriminării. Apoi, este vorba despre angajatorul la care calitatea de administrator sau asociat este deținută de una sau de mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator sau asociat la alți angajatori care au beneficiat de cel puțin una din facilitățile prevăzute de art. 80 (încadrarea în muncă a anumitor categorii de absolvenți) și art. 85 alin. (1), (2) și (5) (încadrarea în muncă, printre altele, a categoriei analizate), pentru persoanele în situația cărora raporturile de muncă cu angajatorul care a beneficiat de facilități au încetat prin demisie sau ca urmare a acordului părților, conform prevederilor legale, în ultimii 2 ani. 

 De asemenea, este cazul angajatorului care la data solicitării facilității se află în situația de insolvență, în procedura de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare specială, care au activitățile suspendate sau restricții asupra acestora. Nu în ultimul rând, este vizat angajatorul la care calitatea de administrator sau asociat este deținută de una sau de mai multe persoane fizice care sunt rude sau afini până la gradul IV, inclusiv, cu persoanele care au calitatea de administrator sau asociat la alți angajatori care au beneficiat de cel puțin una dintre facilitățile prevăzute.

În plus, facilitățile se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat de persoanele angajate, precum și pentru perioadele în care persoana se află în concediu de odihnă.

Ce este important de reținut este faptul că aceste facilități se acordă angajatorilor în situația în care persoanele care fac parte din categoriile pentru care se acordă aceste beneficii sunt înregistrați ca șomeri în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a Municipiului București.  

 Dacă ar fi să extragem principalele reguli care trebuie respectate pentru ca societățile interesate să poate accesa subvențiile oferite pentru angajarea persoanelor cu vârsta de peste 45 de ani, am concluziona că acestea sunt în număr de cinci. 

Mai exact, angajatorul să încadreze în muncă șomeri în vârstă de peste 45 de ani cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată. Apoi, angajatorul să mențină raporturile de muncă cu respectiva persoană minimum 18 luni și angajatorul să nu fi beneficiat de subvenționarea menționată pe o perioadă anterioară de 2 ani de la data încetării raporturilor de serviciu sau de muncă pentru angajarea persoanelor în vârstă de peste 45 de ani și cu care a încetat raporturile de muncă în una din cele opt motive amintite deja. De asemenea, persoanele din categoria de vârstă de peste 45 de ani să fie înregistrată că șomer în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă și, în sfârșit, angajatorul să nu se regăsească în una din situațiile care nu îi permit să acceseze subvenția.

Putem observa, așadar că, pe lângă obligațiile angajatorului, și persoana angajată are o obligație, respectiv aceea de a se inregista ca șomer în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă.  

Urmăriți Republica pe Google News

Urmăriți Republica pe Threads

Urmăriți Republica pe canalul de WhatsApp 

Abonează-te la newsletterul Republica.ro

Primește cele mai bune articole din partea autorilor.

Comentarii. Intră în dezbatere
 • Angelica check icon
  Alta istorie. Leroy Merlin, interviu. Doamna de la RU se uita in CV si spune : sunteti de varsta cu mama. Dupa ce se uita si la luna nasterii, concluzioneaza : sunteti mai batrana ca mama. Continuarea interviului nu mai avea rost.
  • Like 1
 • Angelica check icon
  Somer, varsta peste 45 ani,ma incadrez la art.85 modificat cf. OUG 60/2018, si anume mai putin de 5 ani pana la pensie anticipata partiala ( cazul meu, 3 ani pana la 35 ani de cotizare ). Ma angajez la o societate, Se face dosarul de cei de la RU, se prezinta cu el la AMOFM din strada Spataru Preda intr-o zi de luni. Prima sicana (s-a schimbat formularul denumit Tabel nominal cu trei zile inainte). Schimbarea consta in modul de tiparire a continutului din "landscape" in "portret ". Continutul exact acelasi. Se revine peste o saptamana cu formularul tiparit " portret ". Textul lor este "s-a schimbat formularul, trebuie tiparit "landscape"" Avem si varianta asta. Se cauta de ei alt nod in papura. Stiti ca nu exista bani, de ce insistati. Insistam.
  Gasesc ei altceva. Cei de la RU au facut un tabel cu perioada exacta, cati ani ,luni,zile mai sunt pana la termenul de obtinere al pensiei anticipate partiale (35 ani de cotizare ). Nu este bine. Deschid ei un site al Casei nationale de pensii, introduc data nasterii si normal, rezulta alta data pana la termen ( era partea de info a site-ului , care nu tine cont de datele concrete ale persoanei, adica de perioadele nelucrate ) . Pe hartia cu calculul facut corect de cei de la RU, sfatuiesc persoana care dusese dosarul sa modifice ea cu datele lor ( mai putin 2 ani ), Nu au curaj sa scrie ei nimic, pentru a nu fi dati eventual in judecata. Am mai aflat de la cei care au conventia semnata, ca au parte de controale lunare, pentru a da amenzi si a mai aduce ceva inapoi la buget. Parca ar da din banii lor.
  • Like 1
 • Marga check icon
  Este util sa fie amintite si stimulentele oferite angajatorului pentru persoanele care mai au maxim 5 ani pana la indeplinirea conditiiilor pentru pensionare anticipata.
  Din cate stiu, in aceasta situatie angajatorul nu mai este conditionat de mentinerea pe o anumita durata a raporturilor de munca.
  • Like 0
 • Am 45 de ani, sunt in Germania de 3 ani.Am mers la o Firma de cale ferata care cauta oameni pe care sa-i recalifice pentru postul de mecanic de locomotiva, crezand ca sunt prea in varsta pt o recalificare eram putin speriat ca nu voi fi acceptat la curs. Era ceea ce aici se numeste Bewerbungstag, unde tu esti invitat sa ti se prezinte firma, conditiile de munca si perspectivele de dezvoltare personala pe care le ai in acea firma. Surpriza mea a fost sa vad persoane care aveau 55-60 de ani, care la varsta asta vroiau sa se recalifice, iar reprezentantii firmei si-au inceput prezentarea prin a spune: " Suntem bucurosi sa avem printre noi persoane in varsta care sunt interesate de oferta noastra de munca, pt ca noi vrem sa profitam de experienta , de punctualitatea si seriozitatea dumneavoastra!"
  • Like 1


Îți recomandăm

RetuRO

Sunt pline rețelele sociale cu postări ale oamenilor care descriu că simt furie, frustrare, neputință, când văd deșeuri în Lacul Roșu sau lacul cu nuferi din Ipoteștii lui Eminescu, în stațiuni montane sau pe litoral. Le vedem peste tot - pe stradă, pe marginea drumurilor naționale, în tren, din tren, pe lângă calea ferată, în grădinile blocurilor, în gropile de gunoi de la marginea satelor, pe albiile pârâurilor și râurilor, în păduri.

Citește mai mult

articol audio
play icon mic icon Ana Maria Bălan

În facultate, am avut o colegă mai mare pe care mereu am admirat-o: super deșteaptă, implicată, genul de persoană pe care ai dori-o în echipa ta de medici. Am revăzut-o în primul ei an de rezidențiat: epuizată, dezumanizată, cinică. (Foto: Ana Maria Bălan/ Facebook)

Citește mai mult

articol audio
play icon mic icon Elevă de liceu la examen

Dar dacă sărăcirea noastră este ceva ce am putea accepta, atentatul asupra valorilor și moralei ar trebui să fie acea limită pe care să nu o acceptăm. (Foto: Octav Ganea/ Inquam Photos)

Citește mai mult