Sari la continut

De opt ani suntem împreună. Vă mulțumim!

Găsim valori comune, sau scriem despre lucruri care ne despart. Ne unesc bunul simț și credința că putem fi mai buni. Suntem Republica, sunteți Republica!

Mai devreme sau mai târziu, România va trebui să recunoască parteneriatele între persoane de același sex

Conform art. 48 din Constituţie, familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi, condiţiile de încheiere, de desfacere şi nulitate stabilindu-se prin lege.

Potrivit actualului Cod civil, intrat în vigoare în 1 octombrie 2011, căsătoria se încheie între bărbat şi femeie prin consimţământul personal şi liber al acestora, fiind interzisă căsătoria între persoane de acelaşi sex, în România nefiind recunoscute nici căsătoriile, nici parteneriatele civile dintre persoane de acelaşi sex încheiate în străinătate.

Definiţia dată de DEX familiei: forma socială de bază, realizată prin căsătorie, care-i uneşte pe soţi (părinţi) şi pe descendenţii acestora (copii necăsătoriţi) aduce la iveală o tristă realitate. Am trecut şi noi de familia extinsă sau largă, cum era până nu demult în comunităţile rurale la cea simplă, structurată pe două generaţii.

Din acest motiv, încetul cu încetul, va trebui să învăţăm voluntariatul.

Soţia unui fost ambasador al SUA în România spunea că în societatea românească nu este nevoie de voluntariat pentru că există întrajutorarea dintre membrii familiei şi cei ai comunităţii.

A fost aşa. Nunţile, botezurile sau înmormântările, evenimentele majore ale vieţii, erau trecute mult mai uşor cu ajutorul neamurilor (cum li se spune în Ardeal rudelor) şi al vecinilor.

Când era vorba de nuntă invitaţii veneau înainte cu „cinste”, aducând găini, ouă, făină, femeile ajutând familiile implicate să facă mâncarea, de la tăiţei (era o zi în săptămâna dinaintea nunţii când se făceau „păturile de aluat”), la supe, sarmale, fripturi şi prăjituri, pe când bărbaţii amenajau locul unde se ţinea nunta.

În cazul naşterilor, femeile din familie şi vecinele veneau pe rând cu mâncare la proaspăta mămică, iar la parastase era tot o participare a întregii comunităţi, de la adusul scaunelor şi al meselor de pe la vecini până la pregătirea mâncării.

Alte vremuri.

Familia avea trăinicie. Devierile nu erau prea uşor iertate. Ştiu de la tata că în cazul în care o femeie avea un copil fără să fie căsătorită se ştia chiar şi în satele vecine.

Bărbaţii îşi alegeau, în general, soţii din acelaşi sat sau din satele învecinate, părinţii acestora ştiind exact din ce neam se trage viitoarea mireasă.

Divorţurile erau mult mai rare. 

Sigur, nu putem idealiza acea perioadă, dar eu simt că am rădăcini puternice pentru că provin dintr-o astfel de familie şi cred că acest lucru m-a ajutat să trec mult mai uşor peste hopuri şi greutăţi.

Ai o zestre pe care nu ţi-o poate lua nimeni.

Cred în importanţa familiei, dar cred şi în libertate, dar libertatea presupune şi egalitate.

Un dicton latin altterum non laedere (a nu vătăma pe altul) a dat una din regulile fundamentale ale dreptului, libertatea unui om neputând fi deplină decât în măsura în care nu stânjeneşte libertatea celorlalţi.

Libertatea, pe care ne-o garantează Constituţia şi tratatele la România, este parte și ne permite să acţionăm în orice fel în limitele legilor în vigoare.

Liberă trebuie să fie însă orice persoană, indiferent de sex, rasă, culoare, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de orice altă natură, apartenenţa la o minoritate naţională, avere, naştere, o dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală, iar aplicarea libertăţii în ceea ce priveşte fiecare persoană înseamnă egalitate. Baza unei societăţi sănătoase este egalitatea, care presupune ca persoanele să fie tratate nediscriminatoriu, oferindu-li-se aceleaşi drepturi şi oportunităţi.

În acest an, Coaliţia pentru Familie a strâns trei milioane de semnături pentru a revizui Constituţia şi a interzice căsătoriile între persoane de acelaşi sex, lucru care nu e de mirare la un popor majoritar homofob.

Calitate cu care m-am „mândrit” şi eu până când m-am aplecat puţin asupra subiectului.

Moment în care am aflat că atitudinea faţă sexualitate şi implicit faţă de homosexualitate este o variabilă culturală, întrucât ceea ce într-o anumită societate poartă eticheta de deviant, în alte societăţi sau perioade istorice este definit ca un fenomen normal, sexualitatea umană fiind marcată de influenţa factorilor sociali şi culturali.

Primele reglementări juridice ale sexualităţii au început să apară în antichitate, Codul lui Hammurabi prevăzând o serie de sancţiuni pentru delictele sexuale. În Grecia antică sexualitatea se bucura de o atenţie specială, grecii considerând sexualitatea o expresie a frumuseţii şi a plăcerii, existând însă reglementări speciale privind obligaţiile care trebuiau a fi îndeplinite în timpul căsătoriei, una dintre legile lui Solon prevăzând obligaţia soţului de a întreţine relaţii sexuale cu soţia de cel puţin trei ori pe lună şi de a se abţine de la afişarea unor relaţii cu alte femei, excepţie făcând relaţiile pederastice afişate public cu tinerii adolescenţi.

Prostituţia era încurajată în toate polisurile greceşti, cea comercială desfăşurându-se fără nicio îngrădire în locuri publice, cu preponderenţă în lupanare şi adeseori femeile instruite şi educate din familiile bogate şi respectabile adoptau cariera de hetaire (curtezane), având o puternică poziţie socială şi materială, printre ele numărându-se şi Sapho din Lesbos.

Romanii tolerau, în general, o mare varietate de practici sexuale, implicit pe cele cu caracter „deviant”. Era admisă masturbarea, care era practicată atât de bărbaţi, cât şi de femei, cât şi relaţii homosexuale de tip anal sau oral, care constituiau o practică normală.

După austeritatea din timpul Republicii, în perioada imperială moravurile romanilor au decăzut, Regalis notând că lubricitatea romană ajunsese atât de excesivă, încât orice retorică amoroasă era înlăturată: femeia arăta palma mâinii, bărbatul ridica degetul, înţelegerea era făcută şi actul se săvârşea pe tăcute, animalic.

De la un exces, s-a ajuns la altul. Astfel, în timpul Evului Mediu, sexualitatea a fost influenţată, în cea mai mare măsură, de dogmele religioase ale Bisericii catolice. Pe această bază, treptat, în Europa s-a ajuns la condamnarea plăcerii erotice şi a relaţiilor sexuale, teologii Evului Mediu considerând că orice poziţie în afara celei permise (bărbatul deasupra şi femeia dedesubt) semnifica o „lucrare a Satanei” şi, pentru a preveni orice încercare de obţinere a unei plăceri erotice gratuite, clericii recomandau ca femeile să poarte o cămaşă de noapte gen glugă (chemise cagoule), prevăzută cu o gaură restrânsă prin intermediul căreia soţii puteau să-şi exercite datoriile conjugale, evitând în acest fel orice alt contact corporal.

Începând cu Evul mediu reglementările juridice în materie au preluat în cea mai mare parte conţinutul normelor religioase cu caracter coercitiv cu privire la relaţiile maritale, nonmaritale şi extraconjugale şi, deşi schimbările economice şi cele social-politice au determinat modificarea sistemului de norme, valori şi credinţe de-a lungul secolelor, o mare parte din atitudinile cu privire la sexualitate şi conduitele sexuale au rămas neschimbate.

Cultura occidentală a determinat şi elaborarea celor mai negative şi restrictive atitudini cu privire la sexualitate din întreaga lume modernă, sancţiunile severe împotriva homosexualităţii menţinându-se până în deceniile şapte şi opt ale secolului trecut.

Primii paşi spre înlăturarea acestor atitudini au fost făcuţi prin dezincriminarea homosexualităţii, aceasta nemaifiind pedepsită penal, România abrogând articolul 200 al Codului penal din 1969 printr-o ordonanţă de urgenţă în anul 2001.

Dezincriminarea homosexualităţii nu a dus însă şi la o dispariţie a discriminării.

Chiar şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului, deşi a afirmat că dreptul de a întreţine relaţii sexuale decurge din dreptul de a dispune de propriul corp, parte integrantă a noţiunii de autonomie personală şi, deşi a admis că dreptul penal nu poate interveni în domeniul practicilor sexuale consimţite care ţin de liberul arbitru al indivizilor, a traversat o perioadă destul de lungă de tranziţie, în care a rămas rezervată în privinţa drepturilor homosexualilor ca cuplu sau ca membri ai unui cuplu, refuzând până recent să vadă în relaţia homosexuală o relaţie protejată prin dreptul la respectul vieţii familiale pe terenul articolului 12 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.

Abia în 21 iulie 2015, CEDO a decis, în premieră, în cauza Oliari ş.a. c/a Italiei că membrii unui cuplu, indiferent de orientarea lor sexuală, au dreptul la susţinere materială reciprocă, dreptul la moştenire şi obligaţii comune, confirmând dreptul familiilor LGBT la recunoaştere şi protecţie legală şi implicit obligaţia pozitivă a statelor de legifera parteneriatele între persoane de acelaşi sex.

Principiile enunţate de CEDO în această decizie vor putea fi invocate în faţa instanţelor naţionale din România, iar cum potrivit art. 21 din Constituţie în cazul în care există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, şi legile interne, au prioritate reglementările internaţionale, în mod evident, se va ajunge la o aplicare directă a art. 8 din Convenţia europeană a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, aşa că mai e doar un pas până la recunoaşterea parteneriatelor între persoane de acelaşi sex.

O persoană liberă trebuie să accepte că şi celelalte persoane sunt libere. Nu mai mult sau mai puţin libere, în funcţie de orientarea lor sexuală. La fel ca şi unui heterosexual, unui homosexual angajat într-o relaţie stabilă e normal să i se recunoască dreptul la susţinere materială reciprocă, dreptul la moştenire şi obligaţii comune.

Vremurile se schimbă, dar bietul om, vorba cronicarului, rămâne tot sub vremuri.

Dacă apreciem ca societate că un copil crescut într-o familie heteroxesuală are mai multe atuuri şi va fi un membru mai valoros al societăţii, nu avem decât să-i determinăm pe politicienii noştri să adopte legi prin care să protejeze şi să susţină familia.

Dar, la fel de bine, trebuie să-i încurajăm pe copiii noştri să accepte aşa cum spuneau în urmă cu 240 de ani părinţii democraţiei americane în Declaraţia de Independenţă: există adevăruri de la sine evidente: toţi oamenii sunt creaţi egali şi sunt înzestraţi de Creatorul nostru cu anumite drepturi inalienabile: viaţa, libertatea şi dreptul la fericire.

Fără discriminări. De orice natură ar fi ele.

Fie şi pe criterii de orientare sexuală.

Urmăriți Republica pe Google News

Urmăriți Republica pe Threads

Urmăriți Republica pe canalul de WhatsApp 

Abonează-te la newsletterul Republica.ro

Primește cele mai bune articole din partea autorilor.

Comentarii. Intră în dezbatere
 • Caz particular. Divortat, satul de razboi cu o muiere "out of the ordinary" eufemistic spus, ma inscriu pe un site de matrimoniale. Imi precizez clar optiunea sexuala. Barbat caut femeie. What can I say, I'm stupid, I like pain, you know...ca pot sa fac, stii, ca un prost ce sunt, imi place durerea. La scurta vreme, primesc un smiley zambaret, alaturat cuvantului"sex", raspund:"pas" dupa care, tacere o perioada, pentru ca la scurta vreme invitatia sa fie repetata. Cu alta ocazie dau like unei poze in care este o femeie, credeti-ma stiu cum arata pana si in poze,cu nume de femeie, cauta barbat si tot asa. Ei, sa vezi comedie, la scurta vreme ma trezesc, ca am dat like unui barbat cu acelasi nume, mai putin o litera. Basta, enough is enough, cu libertatea mea cum ramane. Care va sa zica un software, raspunde unor solicitari, gestioneaza dialogurile inter umane, da fuguta cu nadragii suflecati la tatuca Skynet sa-l intrebe cum sa promoveze la reduceri si oferta optiuni sexuale alternative pentru noi astia mai prosti. care nu respecta libertatea altora. Mie nu mi-a trecut prin cap sa incerc sa invit pe careva la o partida de popice, gen menaje a trois, we live toghether sau guy looking for guy, asa inteleg eu sa respect libertatea altora. Pur si simplu nu imi place sa incurc lumea de pomana. Cu toate astea inca imi place sa ascult muzica luiI George Michael, Elton John si multi altii. Americanii au o vorba: Take what you can get!, adicatelea Ia ceea ce poti obtine. Nu veni cu mentalitate comunista gen: Nu poti te ajutam, nu vrei te obligam. Nu a functionat si nu va functiona, Not ever!
  • Like 0
 • Catre administratorul acestui website:

  Aveti probleme tehnice: mai tot timpul mi se spune "deja ai votat acest comentariu" iar eu nu ma facut-o, doar doream sa o fac. Sper ca e doar o problema tehnica si nu altceva.
  • Like 0
 • Pe masura ce se face asa de mult tam-tam pe problema asta cu atat mai mult va fi si actiunea contrarie ! Traditiile inca sunt foarte bine ancorate in mediul rural, acolo unde si manipularea prinde cel mai bine. Oare ce mai inseamna acum in Romania familie traditionala ? Mama, tata sau mama si tata plecati la munca in strainatate si copii lasati la bunci, rude sau de capul lor ??? Asta e familia traditionala ?!? Oare si la asa ceva sa gandit coalitia aia guvernata de BOR ? Nu cred ...
  • Like 1
 • scuze dar nu reusesc sa-i raspund lui Gogu. Site-ul nu este prea bine construit sau poate conteaza faptul ca eu folosesc Linux. Nu exista o adresa de contact pt administrator - este un pic frustrant. As vrea sa ii spun ca, nici atunci cand homosexualitatea era perfect integrata in societate si acceptata, asa cum este si azi, nu se punea problema casatoriei intre cupluri de acelasi sex pentru ca , fie ca vreti sau nu , casatoria este ununiunea dintre un barbat si o femeie care are ca scop aducerea copiilor pe lume si educarea lor. Si da , este f important ca un copil sa aiba , in primii ani de dezvoltare , alaturi, un model masculin si unul feminin. De ce casatorie si nu parteneriat civil ? Dar va rog alte argumente decat "pentru ca asa vrem noi ". Si va intreb pe toti sustinatorii proiectului casatoriilor gay - cum vedeti o fetita crescuta de doi barbati " Sau , si mai grav, un baietel - nu exista pericolul starnirii unor pofte homosexuale ? Stiu ca asta se mai intampla si in cupluri clasice - dar de ce sa mai cream artificial alte drumuri intunecate pentru copii ?
  • Like 0
  • @ Gabriela Badescu
   Eu am citit mult despre perioada in care negrii erau sclavi. Multi oameni aveau "argumente solide" si atunci. Vremurile s-au schimbat intre timp. Cu lupte, cu sange,cu mult rau. Schimbarea nu s-a terminat , mai este nevoie de timp...dar daca ne uitam in spate, istoria omenirii este mult mai plina de discriminari decat de egalitati si normalitati... totusi ,asta cu modelul masculin si feminin mi se pare.... va plac basmele. Este bine pana la o varsta dar , din pacate, ela un moment dat trebuie sa iesiti in realitate, ca s-o intelegeti. Aici, mamele sunt impovarate de griji de toate felurile, lasate din ce in ce mai des de "modelele" masculine cu care au facut odraslele pentru alte " modele" feminine mai tinere de exemplu. Sau, prin multele familii "traditionaliste", in care nu se divorteaza : cum vedeti dvs. o fetita crescuta de un tata care o bate pe mama ? Sau o injura ? Sau de o mama care bea pana se scapa pe ea? Sau de parinti nevoiti sa plece in Italia sau Spania la munca? Sau ce modele au copii parasiti in case de copii mizere si cu asistenti de toate categoriile si toate capacitatile "intelectuale"? Ori, ce modele ofera societatea asta culta si dezvoltata , (formata din oameni crescuti dupa o lege a familiei clasice, cu barbat si femeie) , in care un Columbeanu face copil cu o copila , sau un Tariceanu isi ia de-a lungul vietii 5 neveste toate , mereu de aceeasi varsta , 19 ani ?(dupa cum vedeti nu v-am dat modele din boscheti, ci din inalta societate unde este o moda acceptata chestia asta)... Sau de silicoane si botoxuri ajunse vedete pe acest criteriu, deci modele pentru fetitele alea , pe care nu le vreti in mainile gay-lor!
   Si tot Linux-ul v-a impiedicat sa aflati ca "starnirea" unei pofte sexuale nu poate fi decat dictata de genetica la homosexuali si nu dobandita? Dvs. va considerati un model cumva , pentru copiii dvs., cand trageti concluzii bazate doar pe intoleranta dvs. formata din lipsa unei intelegeri profunde a lucrurilor? Si homosexualii ce sa faca? Sa renunte la viata lor , doar pentru ca dvs.(& company) aveti o parere despre ei , care este mai indreptatita decat parerea lor despre dvs?
   P.s. Ar trebui s-o trageti de urechi un pic si pe regina Elisabeta ca l-a facut "Sir" pe Elthon John! Merge si in Linux! ;)
   • Like 2
 • check icon
  Observ tot mai mult că discursurile noastre, dincolo de satisfăcut nevoi personale adînci, nu țin să convingă diferiții de părerea noastră, ci să întărească atitudinea celor gîndind ca noi. Este drept c-așa demers e util, căci ai-noștri puternici ajung să se facă respectați de către adversari. / Pare să fie nițel mai dificil a merge la preopinenți și a sta domol de vorbă, despre gusturile ambelor tabere.
  • Like 0
 • check icon
  Da, de acord: O persoană liberă trebuie să accepte că şi celelalte persoane sunt libere.
  • Like 2
 • Samsara check icon
  Că dacă nu, ce?! Va fi şi România originală prin ceva, refuzul de a legaliza aceste "căsătorii".
  • Like 1
  • @ Samsara
   check icon
   glumiti ? "Va fi şi România originală prin ceva" :) pardon ! incepand din 1945, prin ce anume nu este romania originala ? poate numai prin liniile si denumirile generale, dar odata ce te adancesti intr-un subiect constati ca "asa ceva nu exista nicaieri in lume" :). sa ne amintim cu vie emotie de "cresterea negativa" :), a ramas ca sa fie anuntata si "scaderea pozitiva", asta pt a ne putea alege un adevarat presedinte de tara :)
   • Like 0
 • etitia nu a facut vorbire de parteneriat civil ci de casatorie. Articolul este un amalagam de notiuni si epoci totul cu scopul de a soca. Daca era bine pe vremea Eladei si a Romei de ce nu renuntati la telefonul mobil si la net ?? Daca vreti da traiti sexual ca atunci asumati-va toate aspectele - fara apa curenta, masina, Ipad , net etc.
  • Like 1
 • Chestia asta cu homofobia e perfect normală: e normal să respingi ceva ce calcă legile lui Dumnezeu!, Unele manifestări sunt de evitat...
  • Like 3
  • @
   Legile lui Dumnezeu le respecți de bună voie.
   • Like 0
  • @ Stratila Dimitrie
   Ce parere ai? Sa ai mai multe neveste calca sau nu legile alea?
   • Like 2
 • Exact ca-n cântecul acela popular: văleu, văleu văleleu!
  Vestul se strică, ce facem, ne stricăm și noi?
  Sunt sătul de cei care se folosesc de Constiuția României în argumentația lor pro-homosexuală! Ea nu se aplică pentru cei ce calcă legea lui Dumnezeu! Da, vedeți bine! Ce mă, un măr s-a stricat, și le stricăm și pe celelalte ca să fie la fel, mă
  A?
  Homosexualitatea este o problemă în primul rând personală, iar cei ce vorbesc despre ea, respectiv cei care o au nu au niciun drept să scoată în public despre aceasta! Dar oare nu știți voi că dacă cineva află de un păcat greu al aproapelui, bine este a păstra taina, pentru a nu-l amărî și mai tare?
  Ce știți voi despre suferința internă a acelora?
  Să nu-mi spuneți că nu e bine să sufere pentru că majoritatea, heterosexuală, le dă de înțeles, direct sau indirect, că nu sunt conformi cu lumea și sunt împotriva naturii!
  Asta e mucenicia! Cu toții ne chinuim ca să scăpăm, cum putem, după puterile noastre, de păcate!
  Doamne-ajută!
  • Like 1
  • @ Stratila Dimitrie
   corecție - „să aducă vorba în public despre aceasta”
   • Like 0
  • @ Stratila Dimitrie
   Samsara check icon
   "suferința internă a acelora", organică sau sufletească, să şi-o ţină pentru ei, eshibiţionismul acesta dezgustă.
   • Like 1
  • @ Samsara
   Dar cand se casatoresc doi oameni de sex opus...si ei sunt "eshibitionisti"?:)
   Daca eu spun acum ca ma dezgusta culoare bluzei pe care o porti...mergi si te schimbi? Doar pentru ca am zis eu ca nu-mi place?

   Cu ce ar afecta casatoria intre homosexuali persoanele heterosexuale? Vreau si eu o consecinta. Una. O singura chestie care m-ar afecta pe mine, daca se casatoresc Mariuca si Ionela sau Gheorghita cu Gigel. La fel cum nici casnicia alor mei nu s-a rasfrant in vreun fel asupra spatiului public.
   • Like 3
  • @ Lucia Spinoiu
   Dvs comparați lucruri cu persoane și cu atitudini!
   Ceea ce înțeleg eu din replică este faptul că dvs nu credeți că cei heterosexuali pot fi influențați negativ de către homosexuali! Așa e?
   Atunci, să gândim nițel: no cumva toleranța păcatului afectează atât persoana ca atare, cât și întreaga societate? Răul (păcatul) nu merită toleranță, el trebuie trimis de acolo de unde vine, în vizuina lui de șobolan, altfel, dacă-l vom lăsa, el va desfășura toate forțele pentru a ne acapara, pentru a copleși binele, el nu va suporta binele, și va lupta ca binele să dispară cu totul, chiar și amintirea acestuia...!
   • Like 0
  • @ Stratila Dimitrie
   Marcu check icon
   Este amuzant cum vorbiti despre faptul ca "Răul nu va suporta binele, și va lupta ca binele să dispară cu totul, chiar și amintirea acestuia...!" in timp ce dati dovada de intoleranta fata de o categorie de oameni pe care doriti sa o faceti sa dispara, desi aceasta nu v-a facut nimic. V-a trecut prin cap ca poate in acesta situatie dumneavoastra faceti exact ce spuneti ca face de obicei "Raul". Si as mai atrage atentia asupra unui aspect: vorbim strict de dreptul de a putea sa se casatoreasca legal, care e un lucru absolut insignifiant. Credeti ca persoana care nu e gay, odata cu legalizarea se va "converti" la homosexualitate? Sau una care este se va comporta altfel acum ca se poate casatori. Asa cum „va afecteaza” in prezent persoanele gay, la fel va „vor afecta” si dupa ce vor avea dreptul la casatorie. Si revin la intrebarea Luciei, la care nu ati raspuns: cu ce va afecteaza pe dumneavoastra ce fac doi oameni in viata lor personala? Daca sunt asa rai si pacatosi, ar trebui sa existe zeci de motive pentru care sunt un pericol pentru cei din jur si trebuie sa dispara, chiar nu gasiti unul care sa ne inchida gura?
   • Like 1
  • @ Marcu
   of, iar aceeași notă de ambiguitate... eu am vorbit, despre păcat, nu despre persoană...
   cu ce mă afectează? să vedem... cu ce ne afectează pe noi că ai noștri copii vor vedea și alte „familii”?
   FRAȚILOR, ele nu sunt sustenabile, au nevoie de foarte multe resurse, taxe de la noi, heterosexualii, pentru tot felul de tratamente, unde mai punem că se deschide calea abuzurilor din partea instituțiilor de „protecție” a copilului, care ar putea să considere că o „familie” homosexuală e mai potrivită decât una heterosexuală...
   http://www.familiaortodoxa.ro/
   • Like 0
  • @ Stratila Dimitrie
   am uitat, am văzut undeva pe net că toată fanfaronada asta cu dreptul de căsătorie a homosexualilor este pentru ca să aibă reduceri la nu știu ce taxe, mă rog n-am timp acum să caut, scriu la licență, o predau miercuri :-D
   • Like 0
  • @ Stratila Dimitrie
   Încă o precizare: o parte din postare am luat-o dintr-o revistă Familia Ortodoxă din acest an, nu mai știu care lună, poate găsiți articolul pe Google, alegeți Căutare avansată și limitați căutarea la www.familiaortodoxa.ro.
   • Like 0
  • @ Stratila Dimitrie
   Gata, am găsit: http://www.familiaortodoxa.ro/2014/02/17/castitatea-o-problema-de-securitate-nationala/
   • Like 0
  • @ Stratila Dimitrie
   Scuzați întârzierea :-D
   • Like 0
  • @ Lucia Spinoiu
   " Vreau si eu o consecinta. Una. O singura chestie care m-ar afecta pe mine, daca se casatoresc Mariuca si Ionela sau Gheorghita cu Gigel. " Va dau eu una si importanta. In Norvegia, dupa ce s-au legalizat casatoriile homo au inceput brusc rapirile din familii normale si adoptiile fortate. Doar in 2015 in Norvegia s-au rapit peste 10.000 de copiii. Poate va e cunoscut cazul lui Florin Barbu ai carui 2 copiii urmeaza a fi dati in adoptie catre un cuplu de homo. Poftim, consecinta! Dreptul lor legal la adoptie si distrugerea familiei traditionale! Sunt multi gay cu bani si multe familii crestine sarace cu multi copiii. Judecati si dumneavoastra.
   • Like 1
  • @ Paul Lozba
   D-voastra exagerati mai ceva decat Catavencu. In 2015 in Norvegia "s-au rapit peste 10 000 de copiii"?! De unde ati mai inventat si asta?
   Si daca se dau copii in adoptie unui cuplu homosexual, ce e grav? E mai bine sa stea la "Florin Barbu"(folosesc o notiune generica) care ii bate, ca asa stie el ca e bine sa educi, cu bataia?
   • Like 1


Îți recomandăm

Centrul Pompidou

Francezii anunță, sub patronajul președintelui Emmanuel Macron, deschiderea pe 27 martie a celei mai mari expoziții Brâncuși de până acum, iar un vin românesc a fost ales drept vinul oficial al evenimentului inaugural: Jidvei. (Profimedia Images)

Citește mai mult

Familia Mirică

„Eu, soția, mama și tata. Mai nou, sora și cumnatul care au renunțat să lucreze într-o firmă mare de asigurări ca să ne ajute cu munca pământului. Au fugit din București și au venit la fermă, pentru că afacerea are nevoie de forțe proaspete. Și cei 45 de angajați ai noștri, pe care-i considerăm parte din familie”. Aceasta este aritmetica unei afaceri de familie care poate fi sursă de inspirație pentru toți tinerii care înțeleg cât de mult a crescut valoarea pământului în lumea în care trăim.

Citește mai mult

Dan Byron

Într-un dialog deschis, așa cum sunt și majoritatea pieselor scrise de el, Daniel Radu, cunoscut mai degrabă ca Dan Byron, a vorbit recent la podcastul „În oraș cu Florin Negruțiu” despre copilăria sa, cântatul pe străzi la vârsta de 16 ani, amintirile mai puțin plăcute de la Liceul Militar de Muzică, dar și despre muzica sa și publicul ei întinerit. (Foto: Cristi Șuțu)

Citește mai mult