Sari la continut

Încearcă noul modul de căutare din Republica

Folosește noul modul inteligent de căutare din Republica. Primești rezultate în timp ce tastezi și descoperi ceea ce te interesează filtrat pe trei categorii: texte publicate, contributori și subiecte. Încearcă-l și spune-ne cum funcționează, părerea ta ne ajută.

Noul format pentru Formularul 088 va intra în vigoare la 1 august. Cele mai importante modificări

În Monitorul Oficial nr 533 din 15 iulie 2016 a fost publicat OPANAF 2048/2016 privind aprobarea modelului și Formularului 088 care va intra în vigoare la 1 august 2016.

Formularul va avea 12 întrebări față de 20 de întrebări în forma actuală și va trebui să anexăm 4 documente, față de 11 câte ne erau solicitate pe forma veche. Astfel, putem vorbi într-adevăr de o simplificare a procedurilor în ceea ce privește completarea Formularului 088.

La nivelul de formular se elimină obligativitatea anexării oricăror documente cu excepția celor prevăzute la:

-pct. 1A lit. c) care trebuie să se justifice tipul activității desfășurate în afara sediului social/profesional și a sediilor secundare;

-pct. 3 care trebuie să ateste tipul de viză și scopul șederii în România a administratorilor cetățeni non-UE;

-pct. 5 a), respectiv contractul de prestări servicii încheiat de persoana impozabilă cu prestatorul de servicii în domeniul contabilității;

-pct. 7, respectiv contractul de prestări servicii încheiat de persoana impozabilă cu prestatorul de servicii în domeniul punerii la dispoziție de personal calificat.

O modificare esențială constă în faptul că se renunță la solicitarea Formularului 088 atunci când o societate comercială își schimbă sediul social sau administratorii și/sau asociații.

Conform OPANAF 2048/2016, în cazul entităților care sunt deja plătitoare de TVA, Formularul 088 se depune la solicitarea organului fiscal competent, în situația în care societatea prezintă risc fiscal, în urma selecției efectuate în mod automat, prin intermediul aplicației informatice dezvoltată la nivel central, în baza criteriilor stabilite de organul fiscal în acest scop.

Analiza de risc ar presupune aplicarea, în mod automat, a unui set de indicatori/criterii de risc care privesc, fără a se limita:

-gradul de conformare la declarare și plată a persoanei impozabile;

-existența sediului social sau a sediilor secundare unde se desfășoară activitatea pentru care au obținut autorizație de funcționare;

-existența angajaților în vederea realizării obiectului de activitate;

-prezența neconcordanțelor între livrările și achizițiile de bunuri declarate de către partenerii acestor persoane impozabile în cadrul relațiilor economice desfășurate, etc.

Se întroduc două întrebări noi:

-Precizați dacă dețineți active în vederea desfășurării obiectului preponderent de activitate (tipul activelor și valoarea acestora);

-Precizați dacă efectuați sau intenționați să efectuați, în următoarele 12 luni:

a) operațiuni intracomunitare

b) achiziții de bunuri/servicii din afara UE și/sau livrări de bunuri/prestări de servicii în afara UE (import/export)

În cadrul cartușului „Date de identificare a persoanei impozabile” a fost introdusă o casetă care permite reprezentantului legal al entității să declare dacă societatea se află sau nu se află în procedura insolvenței prevăzută de Legea nr. 85/2014. Datele cu privire la asociați și/sau administratori se vor completa pentru persoanele care îndeplineau această calitate la momentul declanșării procedurii insolvenței.

În cadrul Întrebării 1 se solicita descrierea în mod detaliat a activității economice pentru care se solicită sau s-a obținut codul de înregistrare în scopuri de TVA, precizând, după caz, principalii clienți/furnizori/prestatori. De asemenea, dacă entitatea urmează să efectueze investiții în legătură cu domeniul principal de activitate, va trebui să indice:

-adresa unde se realizează investiția;

-durata realizării investiției;

-valoarea estimată a investiției;

-numărul/data autorizației de construire. 

Sunt eliminate:

* Întrebarea 1 Spaţiul cu destinaţie de sediu social (proprietate, chirie < 1 an, chirie > 1 an, temporar la avocat). Se va anexa copia documentului care atestă deţinerea cu titlu legal a spaţiului cu destinaţie de sediu social.

* Întrebarea 2 Domiciliul fiscal declarat este diferit de sediul social? În cazul în care se răspunde cu DA, se va anexa copia documentului care atestă deţinerea cu titlu legal a spaţiului cu destinaţie de domiciliu fiscal.

* Întrebarea 3 Deţineţi spaţii cu destinaţia de sedii secundare declarate? Se va anexa copia documentului care atestă deţinerea cu titlu legal a spaţiului (spaţiilor) cu destinaţie de sedii secundare declarate.

* Întrebarea 7 a) Există asociaţi şi/sau administratori care deţin calitatea de asociat şi/sau administrator la persoane impozabile care înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat al statului?

b) Există asociaţi şi/sau administratori care au deţinut în ultimii 5 ani fiscali încheiaţi anterior depunerii prezentei declaraţii calitatea de asociat şi/sau administrator la persoane impozabile, care înregistrau obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat al statului, potrivit evidenţei financiar-contabile.

* Întrebarea 8 Există asociați și/sau administratori care au înscrise în cazierul fiscal fapte de natură contravențională sau persoane impozabile la care aceștia dețin calitatea de asociați și/sau administratori care au înscrise în cazierul fiscal fapte de natură contravențională?

* Întrebarea 10 Cu acordul acestora, puteţi specifica datele de contact a 3 persoane din România care, la solicitarea organului fiscal, pot da relaţii despre administratorul/administratorii persoanei impozabile.

* Întrebarea 16 Specificaţi care sunt indicatorii realizaţi de asociaţii şi administratorii persoane juridice în ultimul an fiscal încheiat

* Întrebarea 18 La câte persoane impozabile deţin sau au deţinut calitatea de asociat şi/sau administrator, în ultimii 5 ani anteriori depunerii prezentei declaraţii, administratorii şi asociaţii persoanei impozabile care solicită înregistrarea?

* Întrebarea 20 Au mai fost depuse, pentru această persoană impozabilă, declarații 088 pentru evaluarea intenției și capacității de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA ?

Abonează-te la newsletterul Republica.ro

Primește cele mai bune articole din partea autorilor.

Comentarii. Intră în dezbatere
  • si fara dosar cu sina :)
    • Like 0


Îți recomandăm

Tânără la calculator

Academia prietenoasă de IT Wantsome și-a făcut în ultimii patru ani o misiune din a ajuta profesioniști din toate domeniile să facă tranziția spre o carieră de succes în domeniul tehnologiei informației, prin cursuri care urmează atent cerințele companiilor IT, prin sesiuni de practică și printr-o activitate intensă de mentorat calibrată pe nevoile lor. (Foto: Getty Images)

Citește mai mult

Marc Areny

Marc Areny este de origine catalană, este cetățean spaniol și francez și a venit în România în urmă cu 10 ani. Este unul dintre primii din Europa care a identificat o nouă nișă de piață: convertește mașini cu motor termic în mașini electrice.

Citește mai mult