Sari la continut

Un singur om poate să schimbe cu mintea lui o țară

De cinci ani, peste 500 de contributori își scriu ideile pe această platformă, construiesc împreună cu noi o comunitate, un spațiu al celor care știu că România poate să arate altfel. Te invităm să scrii și tu!

Split TVA. Transferul sumelor din contul de TVA în patru pași

Taxe și impozite. Casierie

În Monitorul Oficial din 13 octombrie a fost publicată procedura de aprobare a transferului sumelor din contul de TVA de către persoanele ce aplică sau vor aplica sistemul de plată defalcată a TVA prevăzut de OG nr. 23/2017 pentru aprobarea sistemului de plată al TVA.

Elementul central al procedurii constă în adoptarea formularului 310 – cerere pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA, ce va fi depusă la Autoritatea fiscală, însoțită de documentele justificative. 

1. Cum poate fi transmisă cererea?

Cererea se poate depune, astfel:

a) Prin transmitere electronică la distanță în secțiunea depunere declarații;

b) În format electronic pe suport CD însoțită de formularul listat la registratura organului fiscal;

c) Prin poștă, cu transmitere la organul fiscal a unui CD ce conține cererea și documentele justificative, cererea fiind transmisă și în format hârtie transmisă de contribuabil;

2. Modul de transmitere a formularului 310:

Cererea se prezintă sub forma electronică a unui fișier de tip XML disponibil în portalul ANAF, însoțită de un fișier cu extensia ZIP ce conține documentele justificative anexate cererii. Documentele anexate cererii trebuie să fie certificate de contribuabil ca fiind conforme cu originalul.

3. Termenul de soluționare al cererii

Autoritatea fiscală are obligația să soluționeze cererea contribuabilului în termen de 3 zile lucrătoare de la depunerea cererii. În cazul în care se ia decizia aprobării parțiale sau a respingerii cererii, contribuabilul este invitat la sediul organului fiscal pentru a da explicații suplimentare.

4. În ce situații se face verificarea de către organul fiscal?

Situațiile pentru care se efectuează verificări de către organul fiscal sunt enumerate de art. 12 din OG nr. 23/2017, astfel:

* Sume rezultate ca urmare a unor corecții în urma unor erori materiale în procesul de plată pentru care restituirea se efectuează în alt cont decât contul de TVA (art. 9 alin. 1 lit. e). Pentru această situație, procedura analizată astăzi impune ca documente justificative prezentarea următoarelor documente: instrumente financiar bancare de plată, extrase de cont, facturi.

* Sume rezultate ca urmare a corectării facturilor sau ca urmare a ajustării bazei de impozitare a TVA: cererea va fi însoțită de ordine de plată, extrase de cont, facturi, contracte și orice alte documente care justifică respectiva solicitare;

* Sume transferate în contul curent al titularului de la aceeași unitate bancară sau unitate de trezorerie. În situația în care în perioada anterioară a fost alimentat contul de TVA cu o sumă transferată din contul curent, se permite restituirea acestei sume. Documentele justificative anexă cererii sunt extrasele de cont și documentele de plată din care să rezulte suma transferată din contul curent;

* Sume transferate în contul curent pentru acele persoane care numai au obligația să aibă un cont de TVA și nici nu au obligații restante la plata TVA. Cererea va fi aprobată în baza informațiilor avute de organul fiscal, în funcție de modificările din vectorul fiscal;

* Sume reprezentând TVA achitat în numerar, când plățile cu numerar depășesc încasările în numerar. Se vor anexa la cererea de restituire documentele ce atestă plățile în numerar, respectiv documentele ce atestă plățile cu cardul din contul curent, cum ar fi: facturi, bonuri fiscale, declarații vamale și alte documente de plată;

Notă: prevederile de la art. 12 coroborat cu art. 9 alin. (1) lit. l) din OG nr. 23/2017, stabileau faptul că prin ordin al președintelui ANAF se aprobă procedura de transfer al altor sume la care contribuabilul este îndreptățit. Nu s-a adoptat o astfel de procedură.

Comunicarea deciziei privind soluționarea cererii prin care se aprobă integral sau parțial sau se respinge integral transferul sumelor, se comunică contribuabilului potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală.

În cazul în care un contribuabil este nemulțumit de decizia organului fiscal, se poate face contestație împotriva acestei decizii în termen de 45 de zile de la data comunicării.

Abonează-te la newsletterul Republica.ro

Primește cele mai bune articole din partea autorilor.

Comentarii. Intră în dezbatere


Îți recomandăm

Tânără la calculator

Academia prietenoasă de IT Wantsome și-a făcut în ultimii patru ani o misiune din a ajuta profesioniști din toate domeniile să facă tranziția spre o carieră de succes în domeniul tehnologiei informației, prin cursuri care urmează atent cerințele companiilor IT, prin sesiuni de practică și printr-o activitate intensă de mentorat calibrată pe nevoile lor. (Foto: Getty Images)

Citește mai mult

Marc Areny

Marc Areny este de origine catalană, este cetățean spaniol și francez și a venit în România în urmă cu 10 ani. Este unul dintre primii din Europa care a identificat o nouă nișă de piață: convertește mașini cu motor termic în mașini electrice.

Citește mai mult