Sari la continut

Ne vedem live pe Republica!

Facem anul ăsta un pas mai departe în această călătorie care ne-a unit: construirea unul loc al dezbaterii, al schimbului de idei, al bunului-simț. Lansăm un nou spațiu unde ne putem întâlni. Comunitate.republica.ro este locul unde ne vedem live.

Split TVA. Transferul sumelor din contul de TVA în patru pași

Taxe și impozite. Casierie

În Monitorul Oficial din 13 octombrie a fost publicată procedura de aprobare a transferului sumelor din contul de TVA de către persoanele ce aplică sau vor aplica sistemul de plată defalcată a TVA prevăzut de OG nr. 23/2017 pentru aprobarea sistemului de plată al TVA.

Elementul central al procedurii constă în adoptarea formularului 310 – cerere pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA, ce va fi depusă la Autoritatea fiscală, însoțită de documentele justificative. 

1. Cum poate fi transmisă cererea?

Cererea se poate depune, astfel:

a) Prin transmitere electronică la distanță în secțiunea depunere declarații;

b) În format electronic pe suport CD însoțită de formularul listat la registratura organului fiscal;

c) Prin poștă, cu transmitere la organul fiscal a unui CD ce conține cererea și documentele justificative, cererea fiind transmisă și în format hârtie transmisă de contribuabil;

2. Modul de transmitere a formularului 310:

Cererea se prezintă sub forma electronică a unui fișier de tip XML disponibil în portalul ANAF, însoțită de un fișier cu extensia ZIP ce conține documentele justificative anexate cererii. Documentele anexate cererii trebuie să fie certificate de contribuabil ca fiind conforme cu originalul.

3. Termenul de soluționare al cererii

Autoritatea fiscală are obligația să soluționeze cererea contribuabilului în termen de 3 zile lucrătoare de la depunerea cererii. În cazul în care se ia decizia aprobării parțiale sau a respingerii cererii, contribuabilul este invitat la sediul organului fiscal pentru a da explicații suplimentare.

4. În ce situații se face verificarea de către organul fiscal?

Situațiile pentru care se efectuează verificări de către organul fiscal sunt enumerate de art. 12 din OG nr. 23/2017, astfel:

* Sume rezultate ca urmare a unor corecții în urma unor erori materiale în procesul de plată pentru care restituirea se efectuează în alt cont decât contul de TVA (art. 9 alin. 1 lit. e). Pentru această situație, procedura analizată astăzi impune ca documente justificative prezentarea următoarelor documente: instrumente financiar bancare de plată, extrase de cont, facturi.

* Sume rezultate ca urmare a corectării facturilor sau ca urmare a ajustării bazei de impozitare a TVA: cererea va fi însoțită de ordine de plată, extrase de cont, facturi, contracte și orice alte documente care justifică respectiva solicitare;

* Sume transferate în contul curent al titularului de la aceeași unitate bancară sau unitate de trezorerie. În situația în care în perioada anterioară a fost alimentat contul de TVA cu o sumă transferată din contul curent, se permite restituirea acestei sume. Documentele justificative anexă cererii sunt extrasele de cont și documentele de plată din care să rezulte suma transferată din contul curent;

* Sume transferate în contul curent pentru acele persoane care numai au obligația să aibă un cont de TVA și nici nu au obligații restante la plata TVA. Cererea va fi aprobată în baza informațiilor avute de organul fiscal, în funcție de modificările din vectorul fiscal;

* Sume reprezentând TVA achitat în numerar, când plățile cu numerar depășesc încasările în numerar. Se vor anexa la cererea de restituire documentele ce atestă plățile în numerar, respectiv documentele ce atestă plățile cu cardul din contul curent, cum ar fi: facturi, bonuri fiscale, declarații vamale și alte documente de plată;

Notă: prevederile de la art. 12 coroborat cu art. 9 alin. (1) lit. l) din OG nr. 23/2017, stabileau faptul că prin ordin al președintelui ANAF se aprobă procedura de transfer al altor sume la care contribuabilul este îndreptățit. Nu s-a adoptat o astfel de procedură.

Comunicarea deciziei privind soluționarea cererii prin care se aprobă integral sau parțial sau se respinge integral transferul sumelor, se comunică contribuabilului potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală.

În cazul în care un contribuabil este nemulțumit de decizia organului fiscal, se poate face contestație împotriva acestei decizii în termen de 45 de zile de la data comunicării.

Abonează-te la newsletterul Republica.ro

Primește cele mai bune articole din partea autorilor.

Comentarii. Intră în dezbatere


Îți recomandăm

Testare Covid-19

„Toată lumea așteaptă ca rezultatul să fie pozitiv sau negativ. În biologia moleculară, rezultatul este detectabil/ nedetectabil. Negativ sau pozitiv se pot asocia altor tipuri de teste, dar nu acestor tipuri de teste”, explică dr. Andreea Alexandru, director medical, divizia de laboratoare Regina Maria.

Citește mai mult

Navigând împreună spre viitor

„M-a luat așa, ca pe șah, m-a aranjat, deci eu nu gândeam în perioada aia. De fapt, când primești vestea asta, tu... ești pur și simplu... te oprești în timp și ai în față un hău și nu știi unde să pornești”. Aceasta este mărturia Lilianei, a cărei poveste impresionantă vă invit să o descoperiți.

Citește mai mult

Dan Byron_FB

Se numește Daniel Radu, are 43 de ani și a copilărit într-un bloc lung, aflat lângă un altul, în ruină, de pe Șoseaua Pantelimon din București. În lumea aceea, mulți copii săraci, jefuiți de către soartă de dragoste și siguranță, căutau să recupereze ceva de la viață din buzunare străine și să egaleze scorul lovindu-i pe cei mai slabi decât ei.

Citește mai mult