Sari la continut

Un singur om poate să schimbe cu mintea lui o țară

De cinci ani, peste 500 de contributori își scriu ideile pe această platformă, construiesc împreună cu noi o comunitate, un spațiu al celor care știu că România poate să arate altfel. Te invităm să scrii și tu!

Ce modificări propun Finanțele pentru impozitarea persoanelor fizice ce obțin venituri din activități independente, drepturi de autor și chirii. Declarația unică va înlocui formularul 600

multime de oameni

(Foto: Guliver/Getty Images) 

Declarația unică de venituri. Ministerul Finanțelor a publicat un proiect de ordonanță de urgență pentru modificarea Codului Fiscal care prevede printre altele un nou mecanism privind determinarea, declararea și plata impozitului în cazul veniturilor realizate de persoane fizice autorizate și alte persoanele fizice ce obțin venituri din activități independente, agricultură, silvicultură, piscicultură și chirii. 

Proiectul introduce declarația unică pe venituri, care va înlocui șapte formulare fiscale, inclusiv Formularul 600, considerat de experți marea provocare fiscală pentru personele fizice.

Ce își propune, în principal, Ministerul Finanțelor:

- reducerea numărului de declarații depuse la ANAF de către persoanele fizice care realizează venituri din desfășurarea unor activități economice

-  revizuirea sistemului actual privind impozitarea veniturilor realizate din activități economice de persoanele fizice, prin eliminarea plăților anticipate și instituirea unui singur termen de plată,

- stabilirea contribuţiilor sociale obligatorii pentru unele categorii de persoane fizice care obţin venituri din activităţi ce nu au un caracter de continuitate,

- dobândirea calității de asigurat de la termenul de depunere a declarației unice sau de la data depunerii acesteia, după caz,

- încadrarea ca plătitor CAS și CASS în funcție de venitul estimat pentru anul curent, independent de venitul realizat în anul precedent.

Stabilirea impozitului pentru veniturile din activităţi independente

Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente pentru care venitul net anual se stabilește pe baza normelor de venit, au obligația stabilirii impozitului anual datorat, pe baza declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice prin aplicarea cotei de 10% asupra normei anuale de venit ajustate, impozitul fiind final.

Definirea veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală

Veniturile din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală provin din drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor, inclusiv din crearea unor lucrări de artă monumentală, brevete de invenţie, desene şi modele, mărci şi indicaţii geografice, topografii pentru produse semiconductoare şi altele asemenea.

Stabilirea impozitului pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală plătite de persoane juridice

Contribuabilii care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală datorează impozit pe venit, impozitul fiind final.

Venitul net din drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv din crearea unor lucrări de artă monumentală, se determină de către plătitorii venitului, persoane juridice sau alte entități care au obligația de a conduce evidență contabilă, prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei forfetare de 40% asupra venitului brut.

Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net și se reține la sursă.

Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice 

Contribuabilii care desfășoară activitate în mod individual sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică sunt obligați să depună la organul fiscal competent declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, pentru venitul estimat a se realiza în fiecare an fiscal, indiferent dacă în anul fiscal anterior au înregistrat pierderi, până la data de 15 martie inclusiv a fiecărui an. Fac excepţie contribuabilii care realizează venituri pentru care impozitul se reţine la sursă.

Contribuabilii care determină venitul net pe bază de norme de venit, precum și cei pentru care cheltuielile se determină în sistem forfetar şi care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real depun declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice completată corespunzător.

Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente şi/sau din activităţi agricole impuse în sistem real, silvicultură şi piscicultură şi care în cursul anului fiscal îşi încetează activitatea, precum şi cei care intră în suspendare temporară a activităţii, potrivit legislaţiei în materie, au obligaţia de a depune la organul fiscal competent declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

Contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală, au obligaţia să depună declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, în termen de 30 de zile de la încheierea contractului între părţi. Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice se depune odată cu înregistrarea la organul fiscal a contractului încheiat între părţi. Contribuabilii care obţin venituri din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal au obligaţia înregistrării contractului încheiat între părţi, precum şi a modificărilor survenite ulterior, în termen de 30 de zile de la încheierea/producerea modificării acestuia, la organul fiscal competent.

Bonificații pentru plata cu anticipație a impozitului pe venitul anual estimat

Pentru plata cu anticipație a impozitului pe venitul anual estimat se acordă o bonificație. Bonificația se stabilește prin legea anuală a bugetului de stat.

Bonificația se determină de contribuabil, iar impozitul de plată va fi diminuat cu valoarea bonificației. Valoarea bonificației se stabileşte de către contribuabil şi se înscrie în mod distinct în declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale, sub rezerva verificării ulterioare.

Valoarea bonificației nu intră în baza de calcul al impozitului pe venit.

În cazul în care, ulterior depunerii declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale, contribuabilul corectează impozitului pe venitul anual estimat în sensul majorării acestuia, beneficiază de bonificație pentru impozitul pe venit anual estimat, inclusiv pentru sumele estimate suplimentar, dacă acestea sunt stinse.

Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale obligatorii datorate de persoanele fizice

Contribuabilii care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din activităţi independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din cedarea folosinţei bunurilor, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, determinate în sistem real, au obligaţia de a depune declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 15 martie , inclusiv, a anului următor celui de realizare a veniturilor în vederea definitivării impozitului anual pe venit.

Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale obligatorii se completează şi se depune la organul fiscal competent pentru fiecare an fiscal până la data de 15 martie inclusiv, a anului următor celui de realizare a câştigului net anual/pierderii nete anuale.

Abonează-te la newsletterul Republica.ro

Primește cele mai bune articole din partea autorilor.

Comentarii. Intră în dezbatere


Îți recomandăm

Tânără la calculator

Academia prietenoasă de IT Wantsome și-a făcut în ultimii patru ani o misiune din a ajuta profesioniști din toate domeniile să facă tranziția spre o carieră de succes în domeniul tehnologiei informației, prin cursuri care urmează atent cerințele companiilor IT, prin sesiuni de practică și printr-o activitate intensă de mentorat calibrată pe nevoile lor. (Foto: Getty Images)

Citește mai mult

Marc Areny

Marc Areny este de origine catalană, este cetățean spaniol și francez și a venit în România în urmă cu 10 ani. Este unul dintre primii din Europa care a identificat o nouă nișă de piață: convertește mașini cu motor termic în mașini electrice.

Citește mai mult