Sari la continut

De șase ani suntem împreună. Vă mulțumim!

Găsim valori comune, sau scriem despre lucruri care ne despart. Ne unesc bunul simț și credința că putem fi mai buni. Suntem Republica, sunteți Republica!

Factual: Cât adevăr este în declarația ministrului Liviu Pop despre gratuitatea învățământului de stat

Context

Liviu Pop, ministrul Educației și Cercetării, a fost invitat în cadrul emisiunii „În fața ta” de la Digi24, unde a declarat:

Educația e gratuită conform Constituției. În fapt, cineva trebuie să asigure această gratuitate. Statul asigură o parte din gratuitate, părintele asigură altă parte din gratuitate, copilul nu plătește nimic.

Ce verificăm?

Deși admite că prin Constituție se asigură gratuitatea învățământului general obligatoriu, ministrul afirmă că gratuitatea se asigură prin contribuția statului și a părinților. Factual a verificat dacă părintele face parte din asigurarea gratuității învățământului de stat.

Verificare

Ne uităm mai întâi care este legislația în vigoare privind educația națională.

Constituția României tratează Dreptul la învățătură la art. 32, unde se precizează că învățământul de stat este gratuit:

(1) Dreptul la învăţătură este asigurat prin învăţământul general obligatoriu, prin învăţământul liceal şi prin cel profesional, prin învăţământul superior, precum şi prin alte forme de instrucţie şi de perfecţionare.

Legea Educației Naționale nr 1/2011 reprezintă cadrul legislativ care reglementează finanțarea sistemului de învățământ de la bugetul de stat. Aceasta precizează că:

Art. 8

Pentru finanțarea educației naționale se alocă anual din bugetul de stat și din bugetele autorităților publice locale minimum 6% din produsul intern brut al anului respectiv. Suplimentar, unitățile și instituțiile de învățământ pot obține și utiliza autonom venituri proprii. Pentru activitatea de cercetare științifică se alocă anual, de la bugetul de stat, minimum 1% din produsul intern brut al anului respectiv.

Mai departe, Legea nr 1/2011 la art. 9 prevede și condițiile prin care sistemul de învățământ poate fi finanțat, însă, deși învățământul poate fi finanțat și de către persoane fizice și juridice sau de către operatori economici, gratuitatea obligatorie trebuie asigurată de către stat.

Art. 9

(2) Statul asigură finanțarea de bază pentru toți preșcolarii și pentru toți elevii din învățământul general obligatoriu de stat, particular și confesional acreditat. De asemenea, statul asigură finanțarea de bază pentru învățământul profesional și liceal acreditat, de stat, particular și confesional, precum și pentru cel postliceal de stat. Finanțarea se face în baza și în limitele costului standard per elev sau per preșcolar, după metodologia elaborată de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.*)

(3) Învățământul de stat este gratuit. Pentru unele activități, niveluri, cicluri și programe de studii se pot percepe taxe, în condițiile stabilite de prezenta lege.

(4) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, prin organismul specializat, stabilește anual costul standard per preșcolar/elev, cost care stă la baza finanțării de bază. De suma aferentă beneficiază toți preșcolarii și elevii din învățământul preuniversitar de stat, precum și preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu, profesional și liceal, particular și confesional, care studiază în unități de învățământ acreditate și evaluate periodic, conform legislației în vigoare.

(5) Finanțarea de bază a învățământului preuniversitar se face după principiul “resursa financiară urmează elevul”, în baza căruia alocația bugetară aferentă unui elev sau unui preșcolar se transferă la unitatea de învățământ la care acesta învață, cu respectarea prevederilor alin. (2)-(4).

(6) Învățământul poate să fie finanțat și direct de către operatori economici, precum și de alte persoane fizice sau juridice, în condițiile legii.

(7) Învățământul poate fi susținut prin burse, credite de studii, taxe, donații, sponsorizări, surse proprii și alte surse legale.

În fapt, sistemul de finanțare a învățământului preuniversitar de stat este unul destul de complex. În studiul exploratoriu realizat de organizația Salvați copiii, Analiza bugetului copiilor, găsim informații simplificate cu privire la mecanismul prin care este finanțat învățământul preuniversitar de stat:

(clic pe imagine pentru a mări)

Potrivit Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul Ministrului Educației nr. 5.079 din 31 august 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 19 septembrie 2016, deși școlile au posibilitatea de obține venituri proprii, părinții pot decide să susțină financiar o unitate de învățământ doar prin intermediul asociației de părinți, dar acest lucru nu se poate impune ca obligație cuiva:

Art 181

(1) Comitetul de părinţi poate decide să susţină, inclusiv financiar prin asociaţia de părinţi cu personalitate juridică, cu respectarea prevederilor legale în domeniul financiar, întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei. Hotărârea comitetului de părinţi nu este obligatorie.

(2) Sponsorizarea unei grupe/clase de către un operator economic/persoane fizice se face cunoscută comitetului de părinţi. Sponsorizarea nu atrage după sine drepturi suplimentare pentru copii/elevi/părinţi, tutori sau susţinători legali.

(3) Este interzisă implicarea copiilor/elevilor sau a personalului din unitatea de învăţământ în strângerea fondurilor.

Astfel, nu doar că, potrivit legii, învățământul preuniversitar de stat este gratuit, ci părinților nu li se permite să contribuie financiar la baza materială a clasei decât în anumite condiții și în niciun caz această contribuție nu este una obligatorie.

Concluzie

Declarația lui Liviu Pop este falsă. Părintele nu este integrat în mecanismul de asigurare a gratuității învățământului de stat, acest lucru aflându-se în atribuția statului, din perspectivă legală.

Din păcate însă, realitatea ne arată că, în unele cazuri (de pildă „fondul clasei”), părinții asigură resursele financiare pe care statul ar fi trebuit să le asigure prin finanțarea de bază prevăzută prin Legea Educației naționale. Aceeași lege în care, la art. 8, se menționează o alocare anuală din bugetul de stat și din bugetele autorităților publice locale de minimum 6% din produsul intern brut al anului respectiv, o obligație asumată de stat care nu a fost respectată niciodată de la publicarea legii.

A contribuit Daniel Chirilă

Abonează-te la newsletterul Republica.ro

Primește cele mai bune articole din partea autorilor.

Comentarii. Intră în dezbatere
 • Domnul ministru nu știe despre ce vorbește,a interzis auxiliarele când în scoli copiii nu au manuale.domnul ministru nu știe ca grupele pregătitoare nu au manuale atunci acești copiii pe ce sa lucreze.sa facă fise dar topurile de hârtie,imprimanta și tușul cine le plătește domnul ministru. Rușine sa va fie.o sa ajungem o tara de analfabeți domnule ministru.dă-ți aprobare auxiliarelor și nu privați copiii de învățătură.
  • Like 0
 • Liviu Pop e...Liviu Pop. Voi însă ar trebui să fiți mai nuanțați cu furnizarea informațiilor. Fondul clasei și al școlii este ilegal. „Articolul 108 din Legea Educaţiei prevede că unităţile de învăţământ preuniversitar pot obţine venituri proprii din activităţi specifice, din donaţii, sponsorizări sau din alte surse legal constituite. Este stipulat şi în Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ că astfel de iniţiative sunt interzise şi se pedepsesc până la desfacerea contractului individual de muncă”. Nu am timp să detaliez prea mult, dar mult prea des (dacă nu chiar întotdeauna) rolul NOCIV al multor părinți în rezultatele din educație este ignorat cu desăvârșire. Școala are 3 actori principali: elevul, profesorul și PĂRINTELE, și nu poate funcționa în lipsa niciunuia.
  • Like 0
 • Niste politicieni voteaza o LEGE in care spun ceva (in cazul de fata alocarea a 6% din PIB pt. invatamant). Aceeasi politicieni, plus altii ca ei, nu respecta LEGEA (in cazul de fata cea a invatamantului) cand accepta sa voteze un buget mai mic de 6%. Cate exemple similare mai stiti? De aici ar trebui sa inceapa deja celebra "reforma a clasei politice" .
  • Like 0
 • Noi știm despre persoana Liviu Pop ce-i poate mintea, de mai multă vreme. Nu pricep de ce se mai obosește lumea să verifice prostiile debitate de această persoană.
  Mai degrabă ar trebui să se întrebe lumea: „De ce, dacă ai făcut o facultate, la a doua trebuie să plătești sau de ce, dacă o facultate de stat poată să mai înființeze locuri cu plată pe aceeași infrastructură și dotări, nu se înființează locuri gratuite în loc de acelea cu plată, că doar e de stat și nu e afacere privată?”
  Constituția precizează în mod direct și fără echivoc că învățământul de stat e gratuit fără alte detalieri sau excepții.
  În Constituția României nu se precizează care sunt criteriile care limitează numărul de locuri la o universitate, dar toată lumea înțelege că o universitate are resurse limitate și pentru un învățământ de calitate numărul locurilor trebuie să fie în relație directă cu acele resurse de care dispune acea universitate.
  Și atunci, pun întrebarea: „De ce la universități de stat apar locuri cu plată suplimentare pe aceeași infrastructură încălcându-se astfel și Constituția României în ceea ce privește furnizarea gratuită a învățământului de stat, în loc de locuri gratuite în același cuantum?”
  Știe cineva care este relația între nealocarea în mod constant a 6% din PIB educației și perpetuarea acestei stări de fapt la universitățile de stat.
  Păi vă spun eu... Dacă s-ar elimina locurile cu plată universitățile ar intra rapid în declin fiindcă cei 6% ce trebuiau alocați, au fost numai în lege și nu s-au alocat niciodată fizic - ar fi existat tulburări puternice la acel nivel și atunci s-ar fi văzut imediat de unde vin problemele cu adevărat.
  Prin interzicerea dreptului de a urma gratuit mai multe facultăți se încalcă drepturile constituționale ale poporului român și asta din cauza nevolniciei și hoției celor care ar fi trebuit să asigure obligatoriu fondurile de 6% din PIB pentru educație, și atunci s-a inventat parascovenia asta a locurilor cu plată la stat, prin care se intră în mod ilegal în buzunarele românilor, în plus, încă o dată, după plătirea dărilor către stat.
  • Like 0
 • John check icon
  Ați analizat prea în serios spusele ministrului, rezultatul nu putea să fie decât fals.

  Vă propun un altfel de fact checking, care pornește de la celebra frază : ”părintele asigură altă parte din gratuitate, copilul nu plătește nimic” (sic ! )
  Prin Constituție se asigură gratuitatea învățământului general obligatoriu. Asta înseamnă foarte simplu că cel puțin costul învățământului general obligatoriu trebuie asigurat INTEGRAL de către stat. Punct.
  Confuzia comisă de ministru constă în afirmația conform căreia părintele ”asigură altă parte din gratuitate”. Fapt este că părintele suportă aceea diferență din costul educației ( în funcție de posibilitățile financiare ) care NU este asigurată de stat !
  Ministrul atribuie părintelui un rol neavenit, fals ( ”asigură gratuitate” ) care, în acest caz concret, este atribuția și obligația exclusivă a statului. Părintele ( persoană fizică ) nu poate fi identificat cu statul, nici din punct de vedere organizational, nici functional, el nu personifică statul nici măcar ca demnitar superior al statului.
  Din punct de vedere organizational, statul este un ansamblu de instituții din sfera publică, care reprezintă puterea supremă, suverană și legislativă pe teritoriul său geografic, are monopol asupra forței, pe care o exercită printr-un aparat birocratic. Important : statul se distinge de funcționarii statului prin faptul că are suveranitate și asupra acestora. Funcționar aici, înseamnă inclusiv orice demnitar ( președintele statului, primul ministru, miniștrii ). Statul impune și colectează taxe de la populație și persoane juridice ( din care finanțează – între altele – și învățământul ).
  Din punct de vedere functional statul este ansamblul unor instituții cu scopuri și obiective bine definite care îndeplinesc una sau mai multe din funcțiile statului.
  Cireașa de pe tort este expresia : ”copilul nu plătește nimic” . Să mulțumim celui de sus, că am trait să vedem și această cucerire.
  • Like 0
 • check icon
  Un psd-ist inrait mi-a spus ca parintii intra la art.9,paragraful 6,adica la persoane fizice!!!! Ce dobitoc!!!
  • Like 0
 • Pierdere de timp cu investigatia. Stim cu totii ca in schema legala parintii nu exista, dar ei platesc tot. E de cand lumea (cel putin de cand am inceput eu scoala in 1990, la clasa I-a) , ca trebuia sa aduci fondul clasei, fondul scolii si daca erau sume suficiente, aveai si un loc garantat in tabara de vara. Nu stiu cum mai e dupa 2004 incoace, de cand am terminat facultatea, dar in cei 14 ani de studii de multe ori am venit cu bani de acasa, rechizite, carti, pixuri,caiete, etc. Nu cred ca s-au schimbat multe, tocmai ce am discutat cu o doamna profesoara de ciclu primar 1-8 din Braila si imi spunea ca parintii sustin tot, scoala nu are bani nici pt profesori. Ar trebui sapat in coruptia din ministerul Educatiei, care face banii disparuti mai ceva ca David Copperfield
  • Like 0
 • Parintele nu simte ca este integrat la fel de efectiv ca in alte tari... dar in realitate invatamantul este finantat substantial din impozitlele platite de parinte, care alimenteaza bugetul, din care se finanteaza educatia.
  • Like 0
 • Moka check icon
  "resursa financiară urmează elevul” - tare asta.
  Da' nu mai e valabila daca elevul este la o forma de scoala particulara.
  E cam si cu sanatatea... e gratuita (in limita asigurarii) dar doar daca te duci la spital de stat. De parca eu cand imi fac asigurare, am asigurat spitalul de stat, nu pe mine.
  • Like 0
  • @ Moka
   Bați cîmpii 101%. Evident că la o școală particulară nu se aplică regulile de la stat. Dar există și clinici particulare care au contract cu CAS, adică sînt plătite parțial din impozite. Noapte bună!
   • Like 0
  • @ Moka
   Ba da, finantarea urmeaza elevul si la particular. Doar ca scolile particulare nu au scazut taxa.
   • Like 0
  • @ Ionut Catalin Dimache
   Moka check icon
   Evident, este gresit ceea ce sustii dumneata.
   Din moment ce statul a hotarat ca finantarea de baza este, sa zicem, 1000 de lei pe an pe elev si finantarea urmeaza elevul, atunci, in mod logic, este dreptul meu ce scoala imi aleg sa fac atata timp cat tu stat achiti acea mie de lei institutiei pe care eu o urmez. Daca costa mai mult, suport eu diferenta. Care-i problema? Este o discriminare majora daca nu se intampla asa.
   • Like 0


Îți recomandăm

Stinge lumina!

Consumerismul nostru a lucrat în compensare. Ne-am cumpărat frigidere mari și le-am burdușit cu mâncare. Ne-am vârfuit cărucioarele la supermarket, cumpărând produse la ofertă de care nu aveam nevoie și care ni s-au stricat în cămară. Ne-am construit clădiri de sticlă pe care le-am luminat feeric, așteptându-ne ca factura la curent s-o plătească sfântul CEO. (Foto: Profimedia Images)

Citește mai mult

Carlos Moreno

„Logica e simplă de fapt - cu cât se construiesc mai multe drumuri pentru mașini, cu atât vom avea mai multe mașini, iar cu cât vom construi mai multe piste pentru biciclete, cu atât vom avea mai multe biciclete, de asemenea, cu cât vom face mai multe spații pentru oameni, cu atât va veni mai multă lume să facă activități”, spune Carlos Moreno. (Foto: ARCEN)

Citește mai mult

UNStudio 1

UNStudio este unul dintre cele mai cunoscute și apreciate birouri de arhitectură din lume, cu filiale în Amsterdam, Frankfurt, Shanghai, Hong Kong, Dubai și Melbourne. are în portofoliu peste 120 de proiecte internaționale, precum clădiri de birouri, rezidențiale, muzee, poduri, dar și masterplanuri urbane. Printre cele mai cunoscute lucrări - Podul Erasmus din Rotterdam, Mercedes-Benz Museum din Stuttgart, Arnhem Central Station, Designul Doha Metro Station.

Citește mai mult

Marius Sava

„La mine pacienții nu vin niciodată singuri, vin cu partenerul”, spune medicul specialist pneumolog Marius Sava, cu competențe în somnologie, de la Rețeaua Privată de Sănătate Regina Maria, despre cei care ajung la ușa cabinetului cu simptome de apnee în somn.

Citește mai mult