Sari la continut

De șapte ani suntem împreună. Vă mulțumim!

Găsim valori comune, sau scriem despre lucruri care ne despart. Ne unesc bunul simț și credința că putem fi mai buni. Suntem Republica, sunteți Republica!

Patriarhia Română: Încadrarea obligatorie a elevilor în programe de educație sexuală este un atentat asupra inocenței copiilor

Patriarhul Daniel - Foto Inquam Photos / George Călin

Foto Inquam Photos / George Călin

Încadrarea în mod obligatoriu a elevilor în programe de educaţie sexuală reprezintă un atentat asupra inocenţei copiilor, împiedicând dezvoltarea lor firească şi marcându-i pentru întreaga viaţă, consideră reprezentanții Patriarhiei Române.

Introducerea orelor de educaţie sexuală în școli reprezintă „obiectul unor mari presiuni ONG-istice şi partinice pentru introducerea ei într-o programă şcolară deja asfixia(n)tă, ignorându-se sau sfindându-se inclusiv voinţa părinţilor şi drepturile lor constituţionale de a decide asupra educaţiei propriilor copii”, se arată într-un comunicat transmis de Patriarhie.

„Dincolo de sofismul, adică de minciuna ambalată «credibil» prin care se transmite obsesiv-compulsiv ideea că «avem cel mai mare număr de mame minore din Europa, cel mai mare număr de tineri infectaţi cu HIV din Europa, cea mai tânără bunică din lume» din cauza absenţei din programa şcolară a unei materii obligatorii numite «educaţie sexuală» dincolo de această asiduă încercare de manipulare se află, în realitate, adevăratele cauze ale acestor triste, prin nefirescul lor, statistici: disoluţia familiei şi abandonul şcolar", arată sursa citată. Aceasta adaugă că „există deja în şcolile din România materii (în afară de Biologie) al căror conţinut este perfect adecvat predării noţiunilor necesare elevilor pe teme legate de sexualitate.

Comunicatul Patriarhiei Române:

Biserica este favorabilă oricărui tip de educație cu adevărat (nu imaginar), utilă și autentic formatoare pentru copii și tineri.

În legătură cu așa-zisa „educație sexuală” devenită obiectul unor mari presiuni ong-istice și partinice pentru introducerea ei într-o programă școlară deja asfixia(n)tă, ignorându-se sau sfindându-se inclusiv voința părinților și drepturile lor constituționale de a decide asupra educației propriilor copii, Patriarhia Română face următoarele necesare precizări:

Există deja în școlile din Romania materii (în afară de Biologie) al căror conținut este perfect adecvat predării noțiunilor necesare elevilor pe teme legate de sexualitate (Consiliere și dezvoltare personală, Educație pentru sănătate; Pregătiţi pentru viaţă. Educaţie pentru viaţă şi comunitate; Adolescenţă şi autocunoaştere; Mai întâi caracterul.)

Patriarhia Română, dar și celelalte Biserici din România, pledează ferm pentru disocierea programelor școlare de orice tip de ideologie, precum „ideologia de gen” sau de „recomandările” ideologizant-alienante cuprinse în Documentul Biroului Regional OMS pentru Europa și BZgA, intitulat „Standarde pentru educația sexuală in Europa – un cadru pentru factorii de decizie politică, specialiști și autorități din domeniul educației și sănătății”. (https://www.bzga-whocc.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/BZgA_Standards_Romanian.pdf).

Ideologizarea informațiilor transmise elevilor in cadrul școlar, care trebuie sa rămână unul curat și neutru ideologic, inclusiv pe teme legate de sexualitate, este în totală contradicție cu scopul real și ultim al educației: formarea omului în spiritul celor mai înalte valori morale și al eticii virtuții ca expresie a echilibrului și normalității.

Dincolo de sofismul, adică de minciuna ambalată „credibil”, prin care se transmite obsesiv-compulsiv ideea că „avem cel mai mare număr de mame minore din Europa, cel mai mare număr de tineri infectați cu HIV din Europa, cea mai tânără bunică din lume” DIN CAUZA absenței din programa școlară a unei materii obligatorii numite „educație sexuală”, dincolo de această asiduă încercare de manipulare se află, în realitate, adevăratele cauze ale acestor triste, prin nefirescul lor, statistici:

1. disoluția familiei

2. abandonul școlar.

Niciunul dintre vehemenții apostoli ai sexualizării vieții copiilor de la vârste cât mai fragede, inclusiv prin propagarea în școli a aberantei, toxicei „ideologii de gen” (a se vedea detestabilul moralmente „Document al Biroului Regional OMS pentru Europa și BZgA, intitulat „Standarde pentru educația sexuală în Europa”), nu pare interesat de remedierea acestor cauze reale ale începutului precoce al unei vieți sexuale dezordonate cu consecințe dramatice pentru copii și adolescenți, ci doar de introducerea cu orice preț în școli, chiar fără acordul părinților (locuiți de „himere medievale”), a unei materii dovedit ideologiza(n)te, deci deformatoare de firesc și de realitate.

Iată, parafrazate, câteva dintre „înțeleptele” recomandări & înaltele standarde educaționale cuprinse în documentul mai sus menționat, despre care nu se discută însă deloc în spațiul public sau decizional politic cu privire la viitoarele conținuturi ale unei materii prezentate ca „salvatoare” a copiilor și adolescenților. Au fost aduse vreodată la cunoștința părinților din România aceste „standarde” de „educație sexuală” ce trebuie atinse de copii??

În tabelul prezentat în documentul OMS, pe grupa de vârstă 0-4 ani, trebuie predat despre masturbarea timpurie, despre bucuria și plăcerea atingerii propriului corp, iar la abilitățile de dezvoltat intră și exprimarea propriilor necesități ale copiilor, dorințe și limite, în contextul jocului de-a medicul…

Între 4-6 ani, copilul trebuie informat iar despre masturbarea timpurie și despre bucuria și plăcerea atingerii propriului corp, dar și despre sentimentele sexuale apropiere, plăcere și excitare. Trebuie informat și despre relațiile de familie și relațiile dintre persoane de același sex, pentru acceptarea diversității și respectul față de diferitele stiluri de viață.

Între 6-9 ani copilul trebuie informat în continuare despre masturbare și auto-stimulare, dar și despre actul sexual. Trebuie predat și despre prietenie și dragoste față de persoanele de același sex.

Pentru intervalul 9-12 ani este iar menționată masturbarea, alături de orientarea sexuală și prima experiență sexuală. La abilități trebuie învățat despre luarea deciziilor conștiente dacă să aibă relații sexuale sau nu, să le refuze pe cele nedorite.

Între 12-15 ani este, previzibil, nevoie de predat despre masturbare și orgasm, despre modul în care adolescentul trebuie să se bucure de actul sexual, fără grabă.

Poziția Bisericii Ortodoxe Române, care a susținut permanent caracterul opţional în școli al orelor de „educație pentru viață”, poziție împărtășită din câte știu și de celelalte culte religioase, adică de autentica societate civilă, a cărei existență nu se restrânge la câteva ong-uri zgomotoase confiscate ideologic, se rezumă la următoarele argumente realiste:

1. Constituția României prevede: „părinţii sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educaţia copiilor minori a căror răspundere le revine” (art. 29, alin. 6); de asemenea, „libertatea gândirii şi a opiniilor, precum şi libertatea credinţelor religioase nu pot fi îngrădite sub nicio formă. Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credinţă religioasă, contrare convingerilor sale” (art. 29, alin. 1); așadar, nu există niciun temei obiectiv pentru ca Statul să impună un model ideologic în educația copiilor, peste acordul și convingerile părinților.

2. Totodată, în Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului se arată: „părinţii copilului au cu prioritate dreptul de a alege felul educaţiei care urmează să fie dată copiilor lor” (art. 51, alin. 2).

3. Conform Legii educației naționale nr. 1/2011, „educația și formarea profesională a copiilor, a tinerilor și a adulților au ca finalitate principală formarea competențelor, înțelese ca ansamblu multifuncțional și transferabil de cunoștințe, deprinderi/abilități și aptitudini, necesare pentru împlinirea și dezvoltarea personală, prin realizarea propriilor obiective în viață, conform intereselor și aspirațiilor fiecăruia și dorinței de a învăța pe tot parcursul vieții” (art. 4); așadar, finalitatea nu este conectarea minții elevilor la ideologii invariabil nocive, fapt probat constant în istoria contemporană a umanității.

4. Potrivit art. 65, alin. 4 și 5 din Legea educației naționale nr. 1/2011, „Planurile-cadru şi programele şcolare pentru disciplinele/domeniile de studiu, respectiv modulele de pregătire obligatorii din învăţământul preuniversitar sunt elaborate de către instituţiile şi organismele abilitate ale Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. Curriculumul la decizia şcolii se constituie atât din pachete disciplinare opţionale ofertate la nivel naţional, regional şi local, cât şi din pachete disciplinare opţionale ofertate la nivelul unităţii de învăţământ. Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, în urma consultării elevilor, părinţilor şi pe baza resurselor disponibile, stabileşte curriculumul la decizia şcolii.” Așadar, Planurile-cadru și programele școlare sunt elaborate de către Ministerul Educației, nu prin lege adoptată de Parlamentul României.

5. În planul curriculumului școlar formal, responsabilitățile educaționale nu pot fi atribuite decât personalului didactic, certificat în acest sens.

6. Considerăm că încadrarea în mod obligatoriu a elevilor în programe de educație sexuală reprezintă un atentat asupra inocenței copiilor, împiedicând dezvoltarea lor firească și marcându-i pe aceștia pentru întreaga viață. În acest sens, mai multe studii realizate în diferite țări au demonstrat că o astfel de abordare a educației copiilor a avut ca urmare începerea vieții sexuale mai devreme, cu implicațiile de rigoare, fără vreo îmbunătățire în plan social.

7. În unele state ale Uniunii Europene, educația sexuală este organizată în cadrul altor discipline școlare (Austria, Grecia, Irlanda, Letonia, Portugalia, Slovacia, Spania), iar în altele, ca disciplină distinctă, neavând caracter obligatoriu (Bulgaria, Cipru, Danemarca, Finlanda, Italia, Lituania, Polonia).

8. În România, studierea temelor specifice educației pentru viață și sănătate se realizează în cadrul disciplinei școlare obligatorii Consiliere și dezvoltare personală, căreia i se alocă deja o oră/săptămână în Planul-cadru pentru învățământul gimnazial. De asemenea, în sistemul public de învățământ românesc există deja discipline opţionale, ofertate la nivel național, care abordează aspecte privind educația pentru viață: Educație pentru sănătate; Pregătiţi pentru viaţă. Educaţie pentru viaţă şi comunitate; Adolescenţă şi autocunoaştere; Mai întâi caracterul.

9. În țara noastră, numeroase și reprezentative asociaţii din societatea civilă şi-au exprimat îngrijorarea faţă de efectele educaţiei sexuale asupra copiilor. Aceste asociaţii şi-au prezentat poziţia în mod public şi au propus soluţii alternative, în care accentul cade pe educația pentru familie. Considerăm că pregătirea pentru viaţa intimă şi de familie trebuie să fie lăsată în primul rând în sarcina familiei care poate aprecia corect şi obiectiv stadiul de dezvoltare psiho-fizic, intelectual şi emoţional al copilului.

10. Potrivit raportului Sarcina la adolescente în România, realizat de Reprezentanța UNICEF în România și de Asociația SAMAS în anul 2020, „persoanele cu cel mai scăzut nivel de educație au cele mai multe sarcini (31,7%), de peste trei ori mai mare decât cele care au absolvit învățământul obligatoriu sau ani de liceu”. În acest sens, precizăm că, din anul 2009, Patriarhia Română a inițiat și a dezvoltat Proiectul Alege Școala!, în vederea prevenirii fenomenului de părăsire timpurie a școlii și a combaterii abandonului școlar, prin implementarea unor programe de sprijin pentru creşterea accesului şi participării la educaţie. Grupul țintă, înregistrat și monitorizat, cuprinde peste 33.000 de copii vulnerabili, la care se adaugă un număr cel puțin egal de copii care au beneficiat indirect de activitățile desfășurate. Acest proiect educațional, apreciat în România și la nivelul instituțiilor europene, reprezintă un model de parteneriat Familie – Biserică – Școală. Proiectul Alege Școala! a ajuns la cea de-a zecea etapă pe parcursul a două programe operaționale (Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – POSDRU și Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 – POCU), valoarea totală a finanțării fiind de aproximativ 20 de milioane de euro.

Abonează-te la newsletterul Republica.ro

Primește cele mai bune articole din partea autorilor.

Comentarii. Intră în dezbatere
 • Si scosi mai marii bor din oganismele decidente pentru societate. Mai ales, sa nu se mai afle pe listele electorale. Pentru aceste caricaturi ale societatii, acesti paraziti este doar o sinecura pentru rotunjirea veniturilor pe spinarea societatii. Ei se bucura, cu nesimtire si de pensiile nemeritate acordate parlamentarilor, pe langa pensiile, la care nu contribuie, de pe urma propavaduirii minciunii si inapoierii si de veniturile, neimpozitate pe care pe realizeaza, in continuare, dupa pensionare ramanand activi in institutia desueta si inapoiata numita biserica.
  • Like 2
 • Dragii de ei, ce gandire de popi feudali au!!! Scumpilor, sa stiti ca si in alte state europene exista un grad destul de mare de disolutie a familiei si de abandon scolar (am stat in UK doi ani si am vazut si acolo aceste fenomene destul de des....) dar NUMAI ROMANIA e pe primul loc in Europa la mame minore, iar asta e un fapt rezultat dintr-o simpla statistica, nu o manipulare asa cum ar dori popimea sa credem noi. Diferenta o face faptul ca acolo exista educatie sexuala, sunt lucruri care se discuta in familie, la scoala, deschis si simplu (britanicul o fi pudibond, dar nu e si inapoiat, asta e, scumpii mei.... ).
  • Like 4
  • @ andreea dragusin
   Dan check icon
   Daca ,popii sunt asa de siguri pe ce gandesc ei ! De ce nu renunta la Instalatiile de paratrasnet de pe turlele aurite ale bisericilor ???
   --- Ca ,doar pe EI ii apara Dumnezeu de trasnet !!!!!!
   Cam ,asa se potriveste si ,,gandirea lor viz-a-vi de ,scubiectul orelor de educatie sexuala in scoli
   --De ce ,nu isi vad ei de ,mertanele si fraierii care cotizeaza la greu ,bugetul lor putred de bogat si sa lase ,educatia la parerea sigura a specialistilor in domeniu !!
   • Like 3
  • @ Dan
   Pentru ca sunt niste golani obraznici si li se "canta in struna" in loc sa fie pusi la locu lor adica la relicvele societatii umane, religve inutile si parazitare.
   • Like 1
 • "Patriarhia Română, dar și celelalte Biserici din România, pledează ferm pentru disocierea programelor școlare de orice tip de ideologie..."
  Dar prozelitismul trebuie încurajat?
  • Like 3
  • @ Mircea Rusu
   Nu. Trebuie anihilat.
   • Like 2
 • Dan Dinu Dan Dinu check icon
  Titlul este incorect. Corect ar fi fost : "Revoltător ! Patriarhia se opune predării masturbării la preşcolari ! Ntz, ntz, ntz ... "
  • Like 0
  • @ Dan Dinu
   O, cata micime in gandire! La asta se limiteaza educatia sexuala? Daca e sa se masturbeze au destul de multe alte :izvoare". In primul rand internetul.
   • Like 1
  • @ Mircea Zugravu
   Delia MC Delia MC check icon
   Patriarhia e revoltată de acele pasaje referitoare la masturbarea la copii. Dacă dădeau o căutare pe net ( recomand tuturor) vedeau că asta chiar se întâmplă, inclusiv la copiii foarte mici, în mod natural. Nu-i învață nimeni ( parcă erau și preoți medici, nu?) Problemă "rezolvată" de părinți cu două palme peste ochi și "să nu te mai prind, ai să orbești ". " Terapie " care mai târziu le induce o nefirească rușine că sunt dotați inclusiv cu organe de reproducere și frică ori repulsie de sex. Ceea ce duce la disfuncționalități în viața de adult. O " terapie" care mai târziu poate cere alte forme de terapie.
   Indicațiile OMS înseamnă recunoașterea acestui fenomen nu că îi învață pe copii s-o facă. De aici provin multe neînțelegeri.
   Vă dați și dvs seama cât de departe suntem de acceptarea unor lucruri naturale. Părerea mea, deocamdată nu se poate prelua varianta integrală, "holistică" de educație sexuală numită de nivel 3 ci variante mai simple de genul problemă-rezolvare. Dacă se vrea totul sau nimic de obicei se rămâne cu nimic.
   • Like 2
  • @ Delia MC
   Si chiar si in randul popilor este intalnita. Eventual insotita de exchibitionism.
   Ce -i de facut sa se mai taie din tupeul acestor primitivi de popi? Sa fie ignorati. Dar asta trebuie sa o faca, in primul rand, cei ce conduc societatea si nu, din interese electorale, sa le acorde atentia nemeritata.
   • Like 1
  • @ Mircea Zugravu
   Delia MC Delia MC check icon
   Să fie obligați să se dedice exclusiv meseriei, menirii și harului lor ( care îl au). Au destule de făcut. Să fie sancționați de fiecare dată când se bagă unde nu le fierbe oala. Oricui i se da atâta atenție și i se mai și trec cu vederea greșelile devine obraznic. Pur și simplu readuși la meseria și atribuțiile lor.
   Precedentul creat, alianța tacită psd-biserică e foarte periculos. Nici cu PNL nu mi-e rușine: inițiatorul referendumului pentru familia tradițională nu a fost psd ci PNL. Psd au preluat ideea. Chiar si acum e în PNL un curent mai " pios", doi peneliști plus niște pesediști au inițiat un amendament care pune educația sexuală pe butuci. Temerea e că această alianță deja creată va fi mereu o tentație pentru partidele de guvernământ și folosită ca instrument politic. Trebuie tăiată dur și definitiv.
   • Like 0
  • @ Delia MC
   Eu nu cred ca exista vreun absolvent de teologie care sa fie inzestrat cu har. Este o "specilizare" inutila si desueta intr-o institutie cat se poate de omeneasca ce aduce,in viitor venituri, nemeritate si nejustificate printr-o utilitate. Evident, dupa ce se achita spaga, nu la indemana oricui, pentru mai marii bor.
   • Like 0
 • Daca e sa se scoata ceva din programa axficsia(n)ta" a scolilor primul lucru este religia. Scosi popii primitivi care nu au nicio legatura cu credinta, inapoiati si perversi. Educatia sexsuala este necesara. Macar atata educatie sa se faca in scoli ca in rest.... mai bine nu mai vorbim.
  Drepturile constitutionale ale parintilor!? Care parinti? Aia care beau alocatia copiiilor, aia care ii abuzeaza ei, si mame si tati, aia care ii vand ca sclavi? Parintii nu mai au drepturi in primul rand din partea copiilor. Ce a facut atatia ani religia? Desconsiderarea propriilor parinti, ai profesorilor, a lor proprie, a educatiei si a cunoasterii a proliferat in marea majoritate a "copiilor", violenta, alcolismul, fumatul,consumul de droguri, limbajul si comportamentu vulgar, astea sunt "beneficiile" aduse de biserica de la amestecul ei in educatie. Sa se abtina de la comentarii pe aceasta tema institutia parazita si primitiva, asa numita bor.
  E drept, biserica nu este singura vinovata de pervertirea generatiilor post 1989. Statul prin acceptatre fara discernamant a "libertatilor omului", libertatea "culturilor religiose", in fapt niste "organizatii" ale unor sarlatani, "democratia originala" damboviteana,, autoritatile alcatuite din corupti, mass media de gang, astea toate au contribuit la degradarea societatii.
  Sa fie supravegheata in general scoala, "profesorii: cu probleme comportamentale sa fie , rapid, indepartati si pedepsiti exemplar. Asta da. Dar cine sa o faca? La gradul de coruptie a factorilor decidenti mi-e teama ca nu are cine.
  • Like 4
  • @ Mircea Zugravu
   Dan check icon
   Felicitari Stimate Domn ptr cuvintele intelepte ,Subscriu total , si ami ales ptr fraza ,cu ,,,
   --Democratia originala damboviteana !!!,
   • Like 0
  • @ Mircea Zugravu
   De ce ore de religie la clasele I-IV si nu ore de caligrafie, bricolaj ...
   Orele de religie ar trebui mutate la Scoala de Duminica, pentru cei care vor, in localurile bisericilor doritoare sa faca educatie religioasa
   • Like 1
  • @ Mobby Dick
   Pentru ca nu este nevoie de a scrie corect si frumos, citet,si nu trebuie tolerate pasiuni si talente adevarte. Prostul gust si imbecilitatea. Astea trebuie sa caracterizeze natia. Se ocupa, pe bani multi, mass media, toti "ministrii" educatiei si invatamantului.
   • Like 0
 • Au dreptate si eu sunt profesoara de biologie și chiar am predat lecțiile despre igiena și sănătatea reproducerii și la clasa a VII-a și la clasa a XI-a.
  • Like 1
  • @ Popescu Emilia
   Nu este suficient. Trebuie o instruire in acest domeniu.
   • Like 2
 • Paul check icon
  Tinand cont de “aventurile” diverșilor asociați, probabil ca Patriarhia stie ce spune, când zice ca nu este nevoie de educație sexuală, ba chiar ca aceasta ar fi dăunătoare… Între timp ia sa ne zica Patriarhia pe ce loc e România in clasamentul realizat pe baza procentului de mame minore.
  • Like 3


Îți recomandăm

Arsenie. Viața de apoi

„Constatarea cea mai sumbră, după experiența asta, e că oamenii se lasă foarte ușor manipulați pe fondul de nevoie intimă religioasă și că ne îndreptăm, cumva și din analfabetism istoric sau din necunoaștere, către valorizarea acestor formule autoritare antioccidentale, antieuropene conspiraționiste care sunt în spațiul public din ce în ce mai puternice. Și asta vom vedea la alegerile de anul viitor cu ce o să se soldeze”, a concluzionat Alexandru Solomon.

Citește mai mult

Apă de băut

Copil fiind, înainte de 1990, „recrutam” câte un adolescent mai vânjos din cartier ca să cărăm sacoșele cu 10-12 recipiente din sticlă, pe care le dădeam goale și le aduceam acasă pline cu apă minerală. Vecinul se alegea cu o monedă sau un biscuit Poiana. Dacă știa să negocieze mai bine, primea cu împrumut mingea mea de fotbal, câteva ore.

Citește mai mult