Sari la continut

De șase ani suntem împreună. Vă mulțumim!

Găsim valori comune, sau scriem despre lucruri care ne despart. Ne unesc bunul simț și credința că putem fi mai buni. Suntem Republica, sunteți Republica!

Totul despre impozitul pe venitul global pe gospodărie

Ce este impozitul pe venitul global pe gospodărie?

o Este o declarație de venit global ce se va completa în numele membrilor unei gospodării.

o Așadar nu este un impozit/taxă nouă, ci un mod de calcul nou.

o Declarația va fi completată de un consultant fiscal la care este arondată gospodăria.

o Modelul este aplicat în Statele Unite, Franța, Belgia etc.

Ce reprezintă „Gospodăria”

o O definiție generală se referă la cei care „locuiesc și se gospodăresc împreună”.

o Cine poate reprezenta o gospodărie:

o O familie compusă din doi soți și copiii lor.

o O familie compusă din doi soți și copiii lor, dar și bunicii.

o O familie compusă din soți, frați, copii și bunici care locuiesc în aceeași casă și au un patrimoniu comun.

o Un singur adult care trăiește din venituri proprii

o Doi parteneri, necăsătoriți, care decid să aibă un patrimoniu comun.

o O mănăstire (cei care locuiesc în mănăstire și împart același patrimoniu)

o Etc.

o Nu e obligatoriu ca toți membrii gospodăriei să locuiască permanent în locuința comună (ex. studenții care o parte din an vor locui în căminele studențești)

o Într-o locuință pot coexista două sau mai multe gospodării (ex. familiile unor frați care locuiesc în aceeași locuință și decid să se „gospădărească” separat, sau doi parteneri necăsătoriți care decid să se „gospodărească” separat, sau doi soți divorțați care continuă să locuiască la aceeași adresă etc.)

De ce este nevoie de introducerea IVG?

o În funcție de nivelul veniturilor unei gospodării, Guvernul va acorda diverse deduceri fiscale din baza de impozitare. Altfel spus, din suma supusă impozitării se vor scădea diverse cheltuieli deductibile, pentru creșterea copiilor, abonamentele medicale din privat, cheltuieli pentru studiile copiilor, cheltuieli pentru renovarea locuinței etc.

o Pe de o parte, multe dintre cheltuieli nu pot fi calculate individual. De aceea e nevoie de un calcul pe gospodărie.

o Pe de altă parte, e nevoie ca deducerile fiscale să se adreseze în special persoanelor cu venituri mici reale. Într-o familie în care unul dintre soți are salariul minim pe economie, iar celălalt are un salariu de peste 10.000 lei, nu se justifică același nivel de deduceri ca în cazul unei familii în care ambii soți au salariul minim pe economie.

o De asemenea, nu e echitabil ca un salariat care are salariul minim pe economie, dar și venituri suplimentare semnificative din chirii sau dividende să primească aceleași deduceri fiscale ca un salariat cu salariul minim, dar fără niciun alt venit.

Cum se vor impozita veniturile în noul model?

o Impozit 0% pentru toate veniturile lunare mai mici de 2.000 lei pentru salariați, pensionari sau cei cu activități independente

o Impozit 10% pentru diferența care depășește 2.000 lei/lună, pentru salariați, pensionari sau cei cu activități independente

Ce deduceri și alocări se vor acorda în baza IVG?

o Alocări acordate familiilor cu copii (familiile vor fi încurajate să aibă cât mai mulți copii). Dar aceste alocări se vor acorda doar în cazul în care numărul total al absențelor copiilor de la școală nu depășește 10% din totalul orelor de curs (se stimulează prezența la școală a copiilor – scade analfabetismul etc.):

o 1.600 lei/anual pentru fiecare copil din familiile cu venituri sub 5.000 lei/lună

o 1.200 lei/anual pentru fiecare copil din familiile cu venituri între 5.000 lei și 10.000 lei/lună

o Alte cheltuieli deductibile:

o Abonamentele medicale din sistemul privat (este încurajat sistemul privat de sănătate)

o Taxele de școlarizare pentru copii (este încurajat sistemul privat de educație – grădinițe, școli, licee, universități).

o Cheltuieli pentru renovare, reabilitare termică, construcție locuințe (încurajarea și mai ales fiscalizarea pieței construcțiilor).

o Asigurările de bunuri sau de viață.

o Cheltuielile cu hrana și cu îmbrăcămintea.

o În general, în limita unor plafoane ce vor fi definite în lege, vor exista deduceri pentru toate tipurile de cheltuieli care vor fi efectuate pe teritoriul României.

o De exemplu, o familie cu 2 copii va beneficia în cursul unui an de deduceri și reduceri în valoare de circa 60.000 lei.

Cum se vor calcula deducerile?

o Din veniturile unei gospodării se scad contribuțiile sociale aferente salariilor, iar restul vor intra într-un coș comun, care va reprezenta baza de impozitare, la care se va calcula impozitul anual. Din această bază de impozitare vor fi scăzute deducerile acordate, conform legii, pentru fiecare categorie de cheltuieli.

o Pe suma rămasă, dacă aceasta e mai mică de 2.000 lei/lună pentru un salariat (respectiv 24.000 lei/an) nu se aplică impozit.

o Dacă e mai mai mare, se aplică un impozit de 10% pentru diferența care depășește plafonul de 2.000 lei/lună (respectiv 24.000 lei/an).

o În veniturile unei gospodării, în afară de veniturile din salarii, pot intra în coșul comun și alte cheltuieli, precum: venituri din chirii, venituri din dobânzi, arende, diverse tranzacții de vânzare-cumpărare etc.

o Nu intră în coșul comun următoarele tipuri de venituri, care sunt scutite total de impozit:

o Veniturile din agricultura de subzistență care în legislația actuală sunt scutite de impozit (ex. terenurile agricole până la 2 ha etc.)

o Salariile medicilor, IT-iștilor și cercetărilor

o Veniturile din dividende sau cele obținute de pe piața de capital.

o Pentru a beneficia de deduceri, gospodăria va trebui să prezinte dovada cheltuielilor (bonuri fiscale, chitanțe, dovezi privind tranzacții bancare, facturi etc.).

o IMPORTANT: membrii gospodăriei nu sunt obligați să păstreze toate bonurile sau facturile, dacă nu sunt interesați să își deducă diversele cheltuieli.

Când se plătește IVG?

o Impozitul pe venitul global calculat pe gospodărie se va plăti o singură dată pe an, pe baza declarației fiscale depusă în luna mai a anului următor.

o Contribuabilii vor putea opta și pentru plata anticipată (de exemplu în fiecare lună, cum este în prezent).

o Însă plata anuală a IVG permite ca din suma datorată să se scadă treptat deducerile pentru cheltuielile realizate de gospodărie în cursul anului.

o În multe cazuri, suma deducerilor va fi mai mare decât valoarea impozitelor, caz în care gospodărie nu va mai plăti nicio sumă către stat. Mai mult, familiile cu copiii aflate în această situație vor primi în plus de la stat alocarea prevăzută în funcție de numărul de copii.

Ce beneficii au cetățeni?

o Vor obține o creștere a veniturilor și o reducere a taxelor.

o Vor putea deduce aproape orice cheltuieli aferente persoanelor fizice, dacă acestea sunt realizate pe teritoriul României.

o Nu se vor mai confrunta cu birocrația: vor putea solicita consultanților fiscali să le facă toate plățile către stat și să le depună documentele necesare către autoritățile fiscale.

o Vor primi informații de la consultanții fiscali pentru a-și proteja și plasa mai bine economiile.

Ce beneficii obține statul și economia?

o Se va reduce semnificativ economia neagră și evaziunea, în special la TVA și la accize: oamenii vor fi interesați să solicite bonul fiscal pentru a obține deduceri de la stat.

o Vor crește colectările la bugetul de stat. Se estimează un surplus de 2% din PIB, respectiv 16 miliarde lei.

o Sectoare private importante vor fi stimulate (sectorul privat de sănătate, sectorul privat de educație, construcțiile, asigurările etc.)

Care sunt termenele pentru introducerea noului model?

o 1 ianuarie 2018 – Se aplică sistemul de deduceri și noile impozite descrise mai sus.

o 1 decembrie 2018 – Sunt selectați și pregătiți consultanții fiscali și se va face arondarea gospodăriilor pentru fiecare dintre aceștia.

o 1 mai 2019 – Se depune pentru prima oară declarația anuală de venit global pe gospodărie (luându-se în calcul noul mode de impozitare și deducerile care intră în vigoare de la 1 ianuarie 2018)

Cine sunt consultanții fiscali și care e rolul lor?

o Consultantul fiscal va fi o persoană de specialitate care va gestiona toate problemele fiscale ale unei gospodării.

o Va fi un fel de „Medic fiscal de familie” (la fel cum medicul de familie se ocupă de problemele de sănătate, consultantul fiscal se va ocupa de problemele fiscale).

o Principalele sale atribuții vor fi:

o Completarea declarației anuale de venit pe gospodărie, în numele membrilor gospodăriei.

o Depunerea declarației anual de venit global.

o Efectuarea plăților tuturor obligațiilor fiscale ale membrilor familiei către administrațiile și instituțiile publice centrale sau locale. Vor înlocui definitiv ghișeele pentru persoanele fizice.

o Va face recomandări privind gestionarea economiilor sau plasamentul acestora în diverse forme de investiții (conturi de economii bancare, plasamente pe bursă etc.)

Câte gospodării gestionează?

Un consultant fiscal va gestiona circa 200 de gospodării în urban și circa 250-300 în mediul rural.

Cine îi va plăti pe consultanții fiscali?

Plata lor va fi asigurată de către Guvern, după modelul medicilor de familie. Consultații vor avea trei surse de venit (care îi pot asigura o sumă totală de până la aproximativ 10.000 lei/lună):

1) Un venit per capita, corespunzător numărului de persoane din gospodăriile pe care le gestionează;

2) Un venit din comisioanele încasate pentru plățile făcute în numele gospodăriilor către instituțiile publice de stat. Acest comision va fi cuprins între 2% și 5% din valoarea plății și va cădea în sarcina instituției publice către care se face plata.

3) Un venit din comisioanele plătite în numele gospodăriilor către diverși operatori privați (ex. furnizorii de utilități) care vor dori să își colecteze veniturile prin intermediul consultanților fiscali. Aceste comisioane vor fi în sarcina operatorului privat.

Când se va face arondarea gospodăriilor la consultanții fiscali?

Până cel târziu la data de 1 decembrie 2018.

Cum se va face arondarea?

La sediile și pe site-urile primăriei din localitate va fi afișată lista consultanților fiscali din localitate. Până la data de 1 decembrie 2018, fiecare familie va putea să își aleagă unul dintre consultanții fiscali arondat la localitatea de domiciliu. După această dată, arondarea se va face aleatoriu prin calculator.

o O familie are libertatea de a opta între mai mulți consultanți fiscali, însă doar din lista din localității de domiciliu. Nu poate opta pentru consultanți din altă localitate.

Cine va pregăti consultanții fiscali?

Această sarcină va reveni Guvernului care va asigura selecția și pregătirea etapizată a consultanților fiscali. Aceștia trebuie să aibă studii de specialitate în domeniu. Cei mai mulți vor proveni din sectorul de stat și din rândul absolvenților care vor fi atestați pentru această profesie.

Ce costuri suplimentare va suporta statul pentru plata consultanților fiscali?

Nu vor exista costuri suplimentare, pentru că se va reduce personalul de la ghișeele instituțiilor publice.

Cum va lucra consultantul fiscal?

Va lucra după același model ca și medicul de familie. Va avea un cabinet propriu și un program zilnic fix, în cadrul căruia va acorda consultații pentru gospodăriile pe care le are în gestiune. În cadrul acestui program poate primi bonurile fiscale, poate face plăți, poate completa declarațiile fiscale etc.

Ce obținem în viitor, după aplicare?

o Vor fi aduși mai mulți români în clasa de mijloc (scad impozitele pentru cei cu salarii mai mici)

o Se elimină ghișeele! Se elimină birocrația pentru cetățeni! (toate plățile fiscale și depunerile de declarații fiscale vor fi făcute de consultanții fiscali).

o Vor fi stimulate serviciile din sectorul privat – un sprijin major pentru antreprenorii care vor oferi servicii de educație, sănătate, asigurări de viață sau de bunuri, construcții etc.

o Vor fi fiscalizate mai multe servicii din sectorul privat.

Gospodăriile vor fi interesate să lucreze cu cei care eliberează facturi sau bonuri fiscale. Vor crește veniturile la bugetul de stat.

o Statul va obține venituri consistente din eliminarea economiei negre. Cu acești bani vor putea fi susținute în continuare creșterile de salarii, reducerile de taxe și crearea de locuri de muncă.

Abonează-te la newsletterul Republica.ro

Primește cele mai bune articole din partea autorilor.

Comentarii. Intră în dezbatere
 • ”Se elimină ghișeele! ” ??? Câte ghișee sunt de fapt în prezent (la trezorerii, la direcțiile de impozite și taxe locale , precum și la băncile unde se pot face plăți )? Nu cumva , în realitate se înființează 30000 de ghișee , căci fiecare consultant fiscal va fi ”un ghișeu” ! Consultanții fiscali trebuie să încaseze înainte de a face plăți în numele ”gospodăriei”, nu ?” Atunci ??? Atunci, ca și acum , vom sta nu la rând nu la ghișee , ci la ușa consultantului fiscal. Exact ca la medici ! Numai că medicilor ne adresăm când suntem bolnavi! Adică pentru consultanți vom fi bolnavi cronici ?!
  • Like 1
 • Trebuie menționat ca acest text este un copy-paste de pe contul de Facebook a savantei de renume mondial Olguța . Orice legătura cu realitatea este pur întâmplătoare .
  • Like 1
 • Timp de 27 de ani am votat cu PNŢ-CD şi apoi cu PNL...Am înjurat la PSD cât voi toţi la un loc... Când le-am spus cunoştinţelor mele că am votat cu PSD-ul (în decembrie 2016) au crezut că glumesc, dar şi-au dat repede seama că spuneam adevărul. Tu?, au întrebat, nu se poate. Ba se poate, le-am spus. Pentru prima oară în viaţa mea am văzut un program de guvernare cu obiective şi termene, am continuat. Am fost ajutat să iau acestă decizie de Cioloş, este adevărat. Platforma 100 era o gargară care m-a înfuriat. Alt şmenar care spera să-mi întoarcă portofelul...

  Nu ştiu dacă PSD-ul (Liviu Dragnea...) va reuşi să-şi ducă la bun sfârşit guvernarea, diversiunile cărora trebuie să le facă faţă sunt de-a dreptul criminale. NN-ul a demonstrat. Dacă măgăria făcută de NN era opera unei sucursale CEC în Olanda, ce se întâmpla? Eu sunt sigur că ASF-ul olandez aplica o amendă care trimitea CEC-ul din România în faliment. Noi am fost blânzi... Umilitor de blânzi.

  Impozitul pe gospodărie pare o ideie bună, se urmăreşte lărgirea bazei de impozitare şi scoaterea la suprafaţă a unei părţi din economia neagră şi gri. Au încercat şi alţii, dar nu a dat roade. Mă gândesc la loteria bonurilor fiscale a lui Boc care a fost un eşec. Dar eu îl felicit şi pe Emil Boc pentru că a încercat. Trebuie să învingem nenorocita de evaziune fiscală, asta este clar. Eu sper ca planul PSD-ului să reuşească. Dacă acest sistem funcţionează în SUA, Franţa şi Belgia, de ce să dea greş la noi? Sunt convins că diversiunile evazioniştilor vor continua, dar sper ca autorităţile române să riposteze pe măsura atacului. Cu NN-ul au fost blânzi, nepermis de blânzi...
  • Like 0
  • @ Constantin
   Tovarășe ai uitat sa sa te ridici in picioare și sa aplauzi marile succese reputate de marele cârmaci Liviu Dragnea in lupta lui cu " agenturili străine " ( Soros , UE , NN , multinaționalele ") . Poate mai ieși și matale puțin din peștera ( știu e greu sa lași Ghiță tv și antena ) da așa mai vezi și tu care e realitatea . Și ca sa vezi ce bun cârmaci venerezi matali , îți recomand o vizita in Republica bananiera Teleorman .
   • Like 1
  • @ Constantin
   Anon check icon
   "Dacă acest sistem funcţionează în SUA, Franţa şi Belgia, de ce să dea greş la noi?" - hehe, glumiti nu? Ce probleme de coruptie au Franta, Belgia si SUA si ce probleme avem noi? La noi TOT e putred, iar toata tevatura asta cu consultantii o sa ingreuneze si mai mult birocratia si o sa dea nastere la si mai multe ocazii de furt, spagi, santaj, relatii etc.
   • Like 0
  • @ Anon
   Consultanţii fiscali o să desfiinţeze birocraţia.
   Dacă suntem negativişti cu privire la orice... nu avem nicio şansă să realizăm ceva. Este o măsură care şi-a dovedit eficienţa în alte state, ce mai aşteptăm?
   • Like 0
  • @ Constantin
   Anon check icon
   Doar pentru ca si-a dovedit eficienta in alte tari nu inseamna ca o sa mearga si la noi. Avand in vedere diferentele majore dintre statul nostru si alte state, avem mai multe dovezi ca nu o sa mearga decat ca o sa mearga.

   Ce ar simplifica mult birocratia ar fi informatizarea. De ce sa am nevoie sa merg la un consultant fiscal (cozi, intarzieri, n-are timp ca sunt prea multi clienti, poate isi face timp cu o mica "atentie" etc.) cand as putea sa fac tot pe internet? De ce sa ma plimb cu nu stiu cate bonuri sau chitante cand as putea sa le scanez codul QR si sa le arunc linistit la gunoi, sa las sistemul sa calculeze deducerile? Nu toti au nevoie de consultant. Dar daca e nevoie, de ce sa nu fie lasat pe piata privatilor, unde ar exista competitie? Asa ar exista optiuni: stai 10 minute si inveti cum functioneaza sistemul, sau cauti oferta care iti place mai mult si platesti. Asa ar exista competitie si implicit motivatie.
   Daca tot vrem sa copiem ce e in alte tari, sunt locuri unde nu mai sunt functionari ci doar masini de "self-service" unde poti sa faci exact ce faci si de acasa pe internet. Dar na, daca automatizam si marim eficienta, nu mai avem armata de votanti dependenti de portofelul partidului, relatii, spagi, moduri de furt de la buget.
   • Like 0
 • Motivatia mea sa cer servicii fiscalizate e o utopie. Sa luam un profesor meditator, o doamna la curatenie, o bona. Pai daca le cer bon fiscal, vor creste preturile cu mai mult decat 10%, cat e deducerea mea. Ei vor avea de platit la randul lor contributii sociale, pe langa impozit, iar serviciile vor costa pe putin cu 25% mai mult.
  • Like 0
 • Cred că nu trebuie să subestimăm acest proiect. Consultanţii fiscali se vor recruta din rândurile personalului deja angajat. Salariile lor, relativ mari, vor fi la nivelul salariilor existente ajustate cu măririle prin Legea salarizării unitare. Cred că guvernul nu anticipează sporuri de cheltuieli în aplicarea impozitului global, dar anticipează sporuri de venit prin funcţia de supraveghere fiscală a întregii populaţii ce se va realiza prin reţeaua consultanţilor fiscali care vor descoperi multe categorii de venituri nefiscalizate încă. Faptul că acesti consultanţi fiscali sunt retribuiţi de către stat şi prestează servicii pentru contribuabili va înlesni succesul acestui program şi gradul de adresabilitate a contribuabililor. Cât priveşte deducerile şi mărimea lor, vom vedea. În Canada, consultanţii fiscali sunt plătiţi de către contribuabili. Un cetăţean obişnuit plăteşte aproximativ 100 de dolari pentru întocmirea unei declaraţii fiscale anuale. Există şi posibilitatea de a achiziţiona un program specializat conţinând toate instrucţiunile necesare încât cei familiarizaţi cu calculatorul pot să-şi întocmească singuri declaraţia, rezolvând problema cu 20-30 de dolari.
  • Like 1
  • @ Gheorghe Anton
   De acord.
   • Like 0
  • @ Gheorghe Anton
   Ți se pare normal ca eu, expert contabil, sa mă duc la un nenorociți de consultant sa mi facă declarația? ! Mi se pare jignitor de a dreptul
   • Like 0
 • IM check icon
  Înțeleg ca statul a hotărât sa controleze îndeaproape bugetul fiecărei gospodarii si sa reintroducă impozitul diferențiat motiv pentru care creează tagma consilierilor fiscali (asemănați cu medicii de familie).
  Pentru ca aceasta pilula amara sa fie acceptata cat mai usor, cei care au clocit legea s-au gândit ca ar fi bine sa promită multe deduceri care par atractive pe hârtie, prezentate fiind in mare. Cred ca partea cu controlul si impozitarea diferita va rămâne iar cea cu deducerile va fi complicat de aplicat, vor exista plafoane, discriminări pentru câțiva lei in plus sau in minus, excepții, piedici, etc.
  Pana unde merge asemănarea cu medicul de familie? Cați dintre acești medici nu au făcut si nu fac inca tot felul de "afaceri" fraudând Casa de AS fara nicio problema? Așa va fi si cu consultanții fiscali? Apoi, statul îți oferă un număr limitat de asemenea funcționari. Cum alegi, pe ce criterii? Nu e același lucru daca stai la coada la ghișeu sau stai la coada la biroul consultantului? Cum poți avea încredere in acești funcționari pregătiți pe repede înainte vreme de câteva luni, plătiți cu un salariu foarte mare ca sa ce? Ca sa completeze 200 de declarații de venit si sa calculeze 200 de impozite intr-un an? Nu e salariul prea mare fata de volumul de munca? Sunt aceștia noii inspectori financiari?
  Cred ca, bine consiliat, PSD ne-a pregătit un cadou din acelea apetisante care te tot îndeamnă sa mai deschizi o cutie si inca una pana ajungi la ultima si vezi ca e ... goala si ea.
  Mai bine ar rămâne la cota unica de impozitare si s-ar strădui sa gospodărească mai bine banii pe care-i au in loc sa inventeze tot felul de păcăleli cum ca așa va creste numărul celor din clasa de mijloc.
  • Like 0
 • eu unul nu inteleg un lucru: impozitul actual pe venit (16%) se pastreaza sau nu?
  • Like 0
 • check icon
  Si acum,ca si pana acum ,doar idiotii vor pune botul la ofertele statului mafiot !!Exact ca in cazul loteriei bonurilor fiscale, unde doar prostovanii s-au pus sa adune bonuri, doar doar vor da lovitura si se vor imbogati.Personal deja ma gandesc la o metoda de a oferi doritorilor de bonuri o alternativa de pret, ptr serviciile mele.Adica ,vrei bon fiscal sau factura te costa 1000 de lei, vrei la mica intelegere acelasi serviciu te costa 4-500 de lei.Asta asa ca sa le demonstrez cretinilor socialisti ca eu voi da bon numai clientilor care vor sa umle buzunarele mafiei.
  • Like 3
 • check icon
  Da, în sfârșit un text coerent, deși cam lung. Mă rog... Oricum, analiză pe concret, cu baliverne. Și eu sînt curios cum se va aplica, deoarece – pe hîrtie – multe legi sînt OK în România, noi stăm foarte rău cu aplicatul. Avem, de ex., legi foarte dure împotriva poluării mediului și avem unul dintre cele mai poluate medii din Europa, poate din lume, inclusiv foarte vizibilele mormane de gunoi, mii de tone aruncate peste tot. Avem legi relativ dure pt trafic, totuși avem record european de morți în accidente auto la orice punct de referință, nr. de mașini și/sau nr de locuitori. Avem, se spune, legi simple, dar avem cozi în multe locuri, începînd cu evidența populației, continuînd cu oficiile de cadastru și terminînd cu Poșta Română sau în orice altă ordine doriți dv.
  Timeo Daco-Romanos leges ferentes.
  • Like 1
 • check icon
  Foarte Frumos ! Aproape ca imi vine sa topai de bucurie ca traiesc in Romania. Haideti sa vedem cum se va aplica: Se mai creaza 25-30.000 de locuri demunca la stat foarte bine platite. Adica, clasa de mijlocc se va mai imbogati cu niste bugetari, tot pe seama celor de la privat. Va fi o vanzoleala si o bataie de cap imensa pentru contribuabilul cinstit, iar peste 2 ani vom vorbi despre esecul programului, dar acei functionari vor ramane in functii ! Pe de alta parte, se pare ca guvernantii considera ca este OK sa mori in spital pt ca nu au medicamente si este o mizerie ingrozitoare, toata chestia este sa nu uiti sa-ti platesti taxele ! Poti sai ai copii needucati, poti sa ai functionari multi si incompetenti, poti sai ai o natie indobitocita, important este sa nu uiti sa platesti impozitele, pt ca statul are grija ca prin niste "baieti destepti" sa-i faca sa dispara sub forma de spagi. De fapt toata aceasta idee este o forma mascata de a-si mai angaja partidele pe niste "baieti" pe functii bine platite la stat.
  • Like 2


Îți recomandăm