Sari la continut

Încearcă noul modul de căutare din Republica

Folosește noul modul inteligent de căutare din Republica. Primești rezultate în timp ce tastezi și descoperi ceea ce te interesează filtrat pe trei categorii: texte publicate, contributori și subiecte. Încearcă-l și spune-ne cum funcționează, părerea ta ne ajută.

Despre impozitul specific aplicabil din 2017. Prezentare, exemple și observații

Președintele a promulgat recent legea privind impozitul specific - Legea 170/2016  - ce se va aplica de la 1 ianuarie 2017 pentru anumite categorii de activități economice încadrate în cateva coduri CAEN precizate la art 1:

Art1.

5510-„Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare”

5520-„Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată”

5530-„Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere”

5590 -„Alte servicii de cazare”

5610-„Restaurante”

5621-„Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente”

5629-„Alte servicii de alimentaţie n.c.a.”

5630-„Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor”.

Textul legii 170/2016 promulgat il avem aici sau aici.

În preambulul legii avem câteva definiții cu care operează această lege, cele mai relevante fiind următoarele :

1 ) impozitul specific anual – impozitul datorat de contribuabilii care au înscrisă ca activitate principală sau secundară activitatea corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art.1;

2 ) complex hotelier – structură de primire turistică cu funcţiuni de cazare care pentru obţinerea certificatului de clasificare include în perimetrul ei alte activităţi, dar cel puţin una clasificată ca impusă aferentă codurilor CAEN 5610 şi/sau 5630, şi îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: (i) sunt exploatate de aceeaşi persoană juridică română; (ii) înregistrează distinct în evidenţa contabilă operaţiunile efectuate; (iii) nu include activităţile aferente codurilor CAEN 5621 şi 5629 ;

3) suprafaţa utilă comercială/de servire pentru codurile CAEN 5610 - „Restaurante” şi 5630 - „Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor” – suma suprafeţelor saloanelor, teraselor şi grădinilor de vară, conform certificatului de clasificare/autorizaţie;

4 ) suprafaţa utilă de desfăşurare a activităţii specifice codurilor CAEN 5621 - „Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente”, 5629 - „Alte servicii de alimentaţie n.c.a.” – suprafaţa totală construită, conform certificatului de clasificare/autorizaţiei;

5 ) unitate – locaţia unde se desfăşoară activitatea economică şi care este înfiinţată, înregistrată şi funcţionează în conformitate cu legislaţia României.

Sunt obligate la plata impozitului specific unor activităţi, denumit în continuare impozit specific, persoanele juridice române care la data de 31 decembrie a anului precedent au îndeplinit, cumulativ, următoarele condiţii de la art 3 :

Art.3. :

a) aveau înscrisă în actele constitutive, potrivit legii, ca activitate principală sau secundară, una dintre activităţile corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art. 1;

b) nu se află în lichidare, potrivit legii.

Prin urmare nu se aplica acest impozit specific daca societatea respectiva nu are in obiectul principal si nici in secundar niciunul din codurile CAEN de la art 1 de mai sus. ( simpla existenta a acestor coduri in actul constitutiv al firmei nu este de ajuns pentru aplicarea acestui impozit )

De asemenea persoanele juridice române nu mai aplică acest sistem de impunere începând cu anul următor anului în care nu mai îndeplinesc una dintre cele doua condiţiil de mai sus , cu excepţiile prevăzute de prezenta lege.

Contribuabilii care au mai multe unităţi determină impozitul specific anual prin însumarea impozitului specific aferent fiecărei unităţi, calculat conform formulei stabilite în anexa corespunzătoare codului CAEN.

Contribuabilii care desfăşoară mai multe activităţi cu codurile CAEN prevăzute la art.1, cu excepţia celor care desfăşoară activităţi prin intermediul unui complex hotelier, determină impozitul specific prin însumarea impozitului stabilit potrivit art.6, pentru fiecare activitate desfăşurată .

Impozitul specific calculat pentru restaurante (CAEN 5610) , catering( CAEN 5621) sau alte servicii de alimentatie publica (CAEN 5629)

Impozitul specific anual corespunzător codurilor CAEN 5610 „Restaurante”, 5621 „Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente”, 5629 „Alte servicii de alimentaţie n.c.a.” se calculează, pe fiecare unitate, conform formulei stabilite în anexa nr. 1 si anume :

Impozit specific anual/unitate = k*(x+y*q)*z, unde:

k - 1400, valoarea impozitului standard (lei)

x - variabilă în funcţie de rangul localităţii ( rezultata din Anexa 1)

y - variabilă în funcţie de suprafaţa utilă comercială/de servire/de desfăşurare a activităţii z - coeficient de sezonalitate ( rezultata din anexa 1)

q = 0,9 şi reprezintă coeficient de ajustare pentru spaţiu tehnic unitate - locaţie de desfăşurare a activităţilor

Observatie :

1. Pentru următoarele categorii de activităţi, aferente codului CAEN 5610:

a) vânzători ambulanţi la tonete de îngheţată

b) cărucioare mobile care vând mâncare

c) prepararea hranei la standuri din pieţe

impozitul specific anual/unitate este în sumă de 1500 lei. 

Vom lua un exemplu pentru a înțelege mai bine calculele comparativ un restaurant dintr-o comună și unul dintr-un oraș ( Cluj zona C ) în suprafață de 100 mp și vom determina impozitul de plătit anual pentru fiecare caz in parte.

Ținând cont de anexa 1 vom avea :

Restaurant ( comună) : Impozit anual : 1400 ( 3+21*0.9)*0.10 = 3.066 lei/an

Restaurant (Cluj) : Impozit anual : 1400 ( 13+21*0.9)*0.45 = 20.097 lei/an

Se observă că sunt avantajate acele restaurante satelit pentru evenimente ( nunți , petreceri etc ) care de regulă fiind de suprafețe mai mari sunt construite în comunele limitrofe orașelor .

Încadrarea în zonele A, B, C sau D se va face în baza normelor metodologice de aplicare a legii care ar trebui să apară în 90 zile de la publicarea acestei legi ( deci cam prin 10.01.2017 aproximativ însă după cum știm că merg lucrurile sigur va fi amânat termenul ). 

Impozitul specific anual calculat pentru baruri (CAEN 5630)

* Impozitul specific anual corespunzător codului CAEN 5630 „Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor” se calculează, pe fiecare unitate, conform formulei stabilite în anexa nr.2 si anume:

Impozit specific anual/unitate - k*(x + y *q)* z, unde:

k - 900, valoarea impozitului standard

x - variabilă în funcţie de rangul localităţii ( rezulta din anexa 2 )

y - variabilă în funcţie de suprafaţa utilă comercială/de servire/de desfăşurare a activităţii (rezulta din anexa 2)

z - coeficient de sezonalitate q - 0,9 şi reprezintă coeficient de ajustare pentru spaţiu tehnic

unitate = locaţie de desfăşurare a activităţilor

La fel vom lua un exemplu pentru a înțelege mai bine calculele comparativ un club dintr-o comună și unul dintr-un oraș ( Cluj zona C ) în suprafață de 100 mp și vom determina impozitul de plătit anual pentru fiecare caz in parte.

Tinand cont de anexa 1 vom avea :

Club ( comună) : Impozit anual : 900( 0.4 +10*0.9)*0.15 = 1.269 lei/an

Club (Cluj) : Impozit anual : 900 (12 +10*0.9)*0.45 = 8.505 lei/an

Impozitul specific anual calculat pentru hoteluri (CAEN 5510 ), facilități de cazare pentru vacanțe și perioade scurte ( CAEN 5520 ), parcuri rulote campinguri ( CAEN 5530), alte servicii de cazare ( CAEN 5590)

* Impozitul specific anual corespunzător codurilor CAEN 5510 „Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare”, 5520 „Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată”, 5530 „Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere”, 5590 „Alte servicii de cazare” se calculează, pe fiecare unitate, conform formulei stabilite în anexa nr. 3 si anume :

Impozit specific anual/unitate = k* nr. locuri de cazare, unde:

Impozit specific standard - k - LEI / loc cazare / an

La fel vom lua un exemplu pentru a înțelege mai bine calculele comparativ un hotel de 3 stele *** dintr-o comună și unul dintr-un oraș ( Cluj zona C ) având un număr de 30 de locuri de cazare ( camere) și vom determina impozitul de plătit anual pentru fiecare caz în parte.

Hotel ( comună) : Impozit anual : 67*30 = 2.010 lei/an

Hotel (Cluj) : Impozit anual : 308*30 = 9.240 lei/an

La fel se observă că sunt avantajate acele hoteluri construite în comunele limitrofe orașelor față de cele existente în orașe.

Observație foarte importantă :

Contribuabilii care desfăşoară activităţi prin intermediul unui hotel, hotel apartament, motel, pensiuni turistice, pensiuni turistice rurale, pensiuni turistice urbane, pensiuni agroturistice, apartamente de închiriat, hotel tineret, bungalow-uri, vile, reprezentând structuri de primire turistică amenajate în clădiri sau în corpuri de clădiri, care pun la dispoziţia turiştilor spaţii de cazare şi spaţii de alimentaţie publică de tip restaurant, bar, toate aceste servicii specifice fiind activităţi ale aceleiaşi societăţi care desfăşoară activitatea de cazare, nefăcând obiectul închirierii sau asocierii către/cu alte societăţi, determină impozitul specific potrivit formulei stabilite în anexa nr. 3.

( adică vor plăti impozit doar pentru formula de cazare de la anexa 3 nu și pentru cea de la restaurant de la anexa 1 sau bar de la anexa 2 ).

În acest caz sunt foarte avantajate sub aspectul impozitării acele hoteluri , pensiuni care oferă turiștilor si retaurant și bar în cadrul aceluiași complex hotelier , impozitarea nefăcându-se separat pentru fiecare activitate în parte.

Totuși contribuabilii care au mai multe unităţi determină impozitul specific anual prin însumarea impozitului specific aferent fiecărei unităţi, calculat conform formulei stabilite în anexa corespunzătoare codului CAEN, deci doar când există mai multe unități distincte. 

Reguli privind declararea şi plata impozitului specific

Declararea şi plata impozitului specific se efectuează semestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare. Suma de plată reprezintă o jumătate din impozitul specific annual stabilit.

Contribuabilii care au fost plătitori de impozit specific în anul precedent şi nu mai îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 3, în anul următor aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit prevăzut de Legea nr. 227/2015 .

De asemenea contribuabilii care au fost plătitori de impozit specific unor activităţi şi care anterior au realizat pierdere fiscală recuperează pierderea din profiturile impozabile obţinute în următorii 7 ani consecutivi, de la data la care au revenit la impozitarea pe profit . Pierderea fiscală se recuperează în perioada cuprinsă între data înregistrării pierderii fiscale şi limita celor 7 ani asa cum prevede Codul Fiscal.

Foarte important !

Art. 10. – (1) Contribuabilii care, în cursul anului, realizează venituri şi din alte activităţi în afara celor corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art. 1, aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit prevăzut de Legea nr. 227/2015,.

(2) Contribuabilii care desfăşoară activităţi prin intermediul unui complex hotelier şi realizează venituri din desfăşurarea altor activităţi, aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit prevăzut de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Veniturile din alte activităţi luate în calcul sunt cele înregistrate până la data de 31 decembrie a anului respectiv, inclusiv.

Cu alte cuvinte dacă o firmă are un hotel , bar sau restaurant dar are și un magazin de exemplu sau prestează și niște servicii către terți ( ex : reparații etc ) atunci întreaga activitate a firmei este impozitată conform titlului II din Codul fiscal și anume plătind impozit pe profit .

În acest caz nu se mai ține cont calculele impozitului specific din prezenta lege , întreaga activitate a firmei fiind supusă impozitului pe profit chiar dacă avea statut de microintreprindere și plătea impozitul reglementat de titlul III - Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor .

Termenele de declarare a menţiunilor, registrul de evidență fiscală

(1) Persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit comunică organelor fiscale teritoriale aplicarea impozitului specific anual, până la data de 31 martie inclusiv a anului pentru care se plăteşte impozitul specific.

(2) În cazul în care, la data de 31 decembrie inclusiv, condiţiile prevăzute la art. 3 nu mai sunt îndeplinite, contribuabilii comunică organelor fiscale teritoriale ieşirea din acest sistem de impunere, până la data de 31 martie inclusiv a anului următor.

( 3.)Persoanele juridice plătitoare de impozit specific au obligaţia să întocmească registrul de evidenţă fiscală, prevăzut la art. 19 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în care înscriu elementele care sunt luate în calcul la stabilirea impozitului, cum ar fi:

* tipurile de activităţi desfăşurate,

* coeficienţii şi variabilele utilizate pentru fiecare activitate care intră sub incidenţa impozitului specific ;

* numărul de unităţi ;

* suprafeţele de desfăşurare a activităţilor precum și

* amortizarea fiscală conform art 28 din Legea 227/2015

Pentru lămuririle altor aspecte de aplicare legii analizate  se menționează că, în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, se elaborează normele metodologice de aplicare, care se aprobă prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri.

Abonează-te la newsletterul Republica.ro

Primește cele mai bune articole din partea autorilor.

Comentarii. Intră în dezbatere


Îți recomandăm

Fată la școala online

„Mai țineți minte emoțiile de la examenul de șofat? Ei, cum ar fi dacă, după câteva mii de ore de șofat, ați mai da unul? N-am niciun dubiu, ar fi fără mare panică. Așa e și cu testele la matematică”, spune Gabi Bartic. (Foto: Profimedia)

Citește mai mult

Copii talentați

„Am descoperit un număr foarte mare de copii extraordinar de talentați, performanți, competitivi - și mulți dintre ei nedescoperiți până acum. Pentru că mai ales cei din zona rurală sau din urbanul mic au șanse slabe să participe la olimpiadele tradiționale, creion-hârtie - însă au putut participa fără opreliști la olimpiada digitală”, explică Dragoș Iliescu.

Citește mai mult

articol audio
play icon mic icon Învingător

„Am fost un caz mai complicat. Ce pot eu să afirm este ca domnul profesor doctor a fost dirijorul unei orchestre, după mine impresionante, pentru ca eu am accesat aproape toate disciplinele spitalului în afecțiunea pe care am avut-o eu”, se destăinuie Marin Florin.

Citește mai mult